Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "Oneindige Verhaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Amerika ging John Barth met het concept "plot" spelen, of ging Pynchon suggereren dat een verhaal een waanzinnige poging was om een patroon en dus een orde op te leggen aan een ervaring, die...Preciese herhaling tot in het oneindige liep uiteindelijk uit op een paranoïde wereld

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Assepoes gaat in tragen dood, met oneindige liefde en zielenood...Lamme die reeds geruimen tijd het verhaal heeft afgeluisterd, zonder opgemerkt te worden, schiet nu plots tos, met 'n lach als 'n klok ; Marquise Sa

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik hoor soms acteurs zeggen: "Honderd keer een stuk spelen, ben je gek, dat verveelt me". Maar honderd keer een grote rol spelen, is honderd keer een uiteenzetting met een oneindige materie...Wel, eerst had Jeanne Brabants dat verhaal van John Wilms als ballet willen doen, samen met acteurs...De twee produkties hebben wel gemeen dat ze met de meest economische middelen qua decor, aankleding en rolbezetting een ingewikkeld verhaal vertellen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Twee produkties die in vele opzichten verwant zijn : beide gingen uit van een bestaande tekst (Tsjechov en Ada-mov) maar lieten die tussendoor vallen ten voordele van het werkproces, het eigen verhaal...Het verhaal is nochtans simpel genoeg en niet direct van aard om het heersende vooroordeel over de naïviteit van de middeleeuwers te niet te doen...Twee uitspraken van Wilson, die ons tot de kern van zijn persoonlijkheid voeren: "Wanneer we een man en een vrouw op het toneel hebben, dan vertelt dat een verhaal, maar eerst denk ik over het verhaal

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Mijn lichaam wordt fijner, wordt op zijn beurt luchtvormig en vermengt zich als een onbeweegbaar stofje met de ontzettende dampen die hun vlammende baan in het oneindige beschrijven ! IV.20...voor in uw verhaal...Zij is het lévende oneindige.., Grauben Heb je nooit als kind een schelp tegen je oor gehouden ? Michel De zee ? Water, water en nog eens water ! Verne Het kind dat al vroeg

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Verdi vond in het verhaal van de Franse dame, die veel meer menselijke waarde had dan de goegemeente die deftigheid combineerde met hypocrisie, iets wat hem een gepaste commentaar leek op zijn eigen...Duidelijk Dit verhaal wordt met een grote duidelijkheid verteld...Een les, geput uit dat oneindige weten van Karl-Ernst en Ursel Herrmann

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
caleidoscopisch wereldbeeld, een soort universeel kader waarbinnen het verhaal zich afspeelt...Maar Jef Cassiers moet stilaan begrepen hebben dat dit soort populaire werk (zoals het ook in het circus gebeurt) door een oneindige herhaling van een beperkt aantal truuks en procédés ten slotte aan

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Volgens een oud oosters verhaal is "A Bao A Qu" een soort huisgeest die slechts aan de nabijheid van mensen zijn innerlijk licht kan ontsteken, zichzelf kan verwerkelijken; voor de Serapionisten een...Bao A Qu is dan ook in de eerste plaats een spel, een Sehnsucht-revue in de oneindige galerij van vergeten theaterscènes; zonder taal, maar visueel erg sterk - met o.a...expressionistische drama, de slapstick... Niet zomaar overgenomen, maar bewerkt en samengebracht, verdicht tot een oud nieuw verhaal, waarbij wel vaak de samenhang zoek geraakt

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
herinner me het verhaal maar niet het jaartal ik weet dat het in de lente was ik weet dat omdat ik voor het eerst bloeiende magnolia's zag zo'n absurd detail dat men onthoudt...de aarde bedoel ik het leek op een gewone kelder zo eentje die men in de boerenhofsteden vindt zo'n kelder Het verhaal is bekend Wij zeggen...het oneindige wilde bereiken onze moeder heeft toen de vellen weggegooid Giacomo Paolina Antonio was het nu achttienhonderd of zeventienhonderd Antonio Je bent nu

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een verhaal en een leven dat vooral in het begin kan boeien maar dat altijd wel wat muffer blijft dan de heel rake muffe-museum symboliek die doorheen de schitterende scenografie geweven zit...Maar het is evengoed het verhaal van de rol die James vertolkt in een film die wordt gedraaid door een stel 'saters' en aan wiens willekeur James is overgeleverd...Heerlijk staat voor de oneindige probeersels om overdag orde te scheppen die met het daglicht wetswaarts reist, elke vorm van orde is slechts schijn, elke opruimbeurt een ritueel in een poging om de

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
betekenis, het verloop of de interpretatie van het verhaal, gaat de aandacht naar het 'spel' dat in de 'plooien' van de tekst ontstaat...De replieken komen als het ware in een andere 'bedding' terecht en vertellen daar een ander verhaal dan in de Shakespeare-tekst...Toch gaat het hier niet om een 'commentaar op', meen ik, maar veeleer om een 'spel met/in de marge van', en die marge, het spel, wordt uiteindelijk belangrijker dan het verhaal zelf: Orlando (Frank

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Deze subversieve vertelling wordt gespreid over de twaalf acteurs, die telkens een deel van het verhaal vertellen, een personage aannemen en hem/haar weer doorgeven of laten verdwijnen...De gemaakte aankondiging doet je onvermijdelijk een samenhangend verhaal verwachten dat je stapsgewijs, over een periode van 20 jaar, van het ene punt naar het andere zal leiden : van de nerveuze...Niet toevallig noemt Klaas Tindemans in zijn inleiding op de vertaling Het Zuiden een "verhaal van alle tijden" en stelt hij als uitgangspunt voor een hedendaagse lectuur "een meer "abstracte" analyse

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
Dat beiden in feite uitmuntende acteurs zijn die hun spel tot in het oneindige schakeren, lijkt bij hun prestatie niet meer te zijn dan een te verwaarlozen detail...Zijn theater is er een dat van elk stuk aanspoelend wrakhout vlijmscherpe pijlen maakt die regelrecht afvliegen op hun enige doel: het logische vertellen van een verhaal, het aldus illustreren van een

Nr. 34, Juni 1991 • Karen Welling • De Trust speelt Weisman en Roodgezicht
Een verhaal van verliezers, outcasts, hun onderling onbegrip en de kracht van het naïeve...dan wel vergezeld van zijn trouwe viervoeter scherp afgetekend tegen de oneindige horizon verder trekt...Een plotseling bewoond eilandje ergens in de oneindige woestijn wordt met simpele zeildoeken op een podium aangegeven

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Het levensechte verhaal van Sala en Meijers, dat ik eerst had geprobeerd, kreeg geen aandacht...Het oneindige opgekropte verdriet zocht een uitweg

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Het verhaal werd door Hertmans helemaal omgewerkt; uiteindelijk blijken er van de oorspronkelijke tekst in Kopnaad maar enkele zinnen meer terug te vinden...eerste instantie greep Hertmans terug naar Urgeräusch, een verhaal van Rainer Maria Rilke waarop hij al was ingegaan in zijn essaybundel Sneeuwdoosjes, en waarvan hij een vertaling bracht in Het...Revolutie Misschien meer nog dan in zijn eigen werk (theoretische en theaterteksten), leeft de krankzinnig gestorven Lenz voort in het verhaal dat Georg Büchner (1813-1837) aan hem wijdde

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Maar ik begreep het niet en het verhaal van die man - één van die miljoenen verhalen uit de wereld van pijn, onderdrukking, armoede en oorlog - liet mij niet los...De wijze waarop het regisseursvak vandaag in het theater wordt uitgeoefend vertoont een zo oneindige reeks van varianten dat het voorlopig moeilijk is te zeggen welke richting dit vak uitgaat...waarover ik het in het begin van mijn artikel had, doet opnieuw het verhaal van de man met de baby; met meer details nu, dat de moeder en de grootmoeder gedood waren en dat de man in de rug geduwd werd door de

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Zowel in Kahaani als in Het oneindige verhaal gaat de 'exploratie van de magische mogelijkheden van het traditionele theater' hand in hand met een ode aan de fantasie...Het oneindige verhaal krijgt bovendien het kind (een beetje zielig, maar o zo zuiver) de rol van 'behoeder van de fantasie' toegemeten, temidden van een wereld die alleen maar uit is op winstbejag en...Kahaani is er nog het tegengewicht van de muziek, maar in Het oneindige verhaal gaat de reductie van theater tot theatermachinerieën hand in hand met een versmalling van fantasie tot fantasmen, van

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Nee, wellicht?! We leven in een spektakelmaatschappij, waar de cultuur een oneindige proliferatie van schijngestalten produceert...Zelden worden mythes tegen mythes uitgespeeld, of staat het verhaal in het teken van de zelfreflectie: de overheersende ideologie is die van de traditionele historistische geschiedschrijving, een

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
1909 maakte hij Les Sylphides (oorspronkelijk Chopiniana), een wit ballet van nog geen half uur, waarbij de muziek, meer dan het plot/verhaal, de drager van de bewegingen was...Ook Forsythe laat zien dat het podium in potentie een oneindige reeks ruimtelijke constructies in zich draagt...Soms is het een retorisch gebaar, soms een evocatie van een rituele handeling, soms een gedanst fragment in een verhaal


Toon volgende resultaten