Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


389 document(en) met "Oog in Oog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Simonne Moesen is mede door een sterk en gevoelsgeladen stemgebruik, een actrice die beter niet uit het oog verloren wordt...bourgeoisie'. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat 'de meester' zelf een oer-conservatief was...Het meest in het oog springende aan Uit den Vreemde is ongetwijfeld de eigenaardige en bevreemdende taal van het stuk: de drie personages spreken in drie-regelige strofen en de woorden 'ik', 'jij

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Daarbij wordt uitgegaan van een nauwgezette 'closereading' van de tekst met vooral oog voor de meerduidige beeldrijkheid van Shakespeares verzen...Ofschoon Dash hoofdzakelijk de tekst analyseert, heeft ze soms oog voor de dramatische actie en context (die de woorden regelrecht kunnen tegenspreken). Dat ze comparatis-tisch te werk gaat, past bij

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Zijn oog verblijft bijna niet op deze aarde, zijn oor hoort de harmonie van de natuur...Onweerstaanbaar trok Haar oog, haar mond me aan...Mijn oog wordt troebel in het geluk en het licht, mijn zinnen wankelen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De programmatie heeft dus een rehabilitatie op het oog

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Scènes worden door elkaar gegooid zonder oog voor de chronologie...het oog dat hij werkt voor het theatermedium

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
de irriterende leugenaar 'Koning Oidipous', of: eerst de balk uit het eigen oog en dus: een queeste

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Daartoe moet je dan wel letterlijk te werk gaan, vergroten of verkleinen al naar gelang, oog of oor kwetsen, de waarneming uiteennemen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Valt mijn oog op Goethe...Vlug het programmablad nog eens ingekeken, en daar valt mijn oog op de naam John Guare

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Tevens getuigt ze van weinig oog voor de veranderingen die hebben plaatsgegrepen, ook binnen het theater, in de loop van hun tienjarig bestaan

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Voor kinderen blijft Stekelbees het beste wat op de markt is, maar daar moet aan toegevoegd dat concurrentie nauwelijks aan de orde is. Kindertheater ontsnapt daardoor makkelijk aan het kritische oog

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het is niet de bedoeling dat het publiek die kennis perfect kan rationaliseren, want het theater is niet 1+1 = 2. Maar je moet er wel oog voor hebben, want als je alleen zegt dat je de voorstelling...Gallery (Antwerp, 1978) - «Arte Flamminga Contemporanea» - Palazzo Rucellai (Firenze, Italy, 1979) - «Wetskamer» - Gallery Workshop (Antwerp, 1979) - «Mond-Oog-Oor Arts

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
reden samen naar Antwerpen waar ik in Workshop 77 een tentoonstelling zag van zijn visuele creaties, getiteld Mond-Oog-Oor-Arts

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Maar de filmmakers van het VAK berichten alvast: "We moeten vaststellen dat de meeste sponsors slechts oog hebben voor de sport enerzijds en voor dure en sjieke aangelegenheden anderzijds: Opera...Volgens Van Puffelen verdienen zakelijke leiders met een oog en een hart voor publiekswerving extra steun

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De auteur legt een tekst uit zijn eigen tijd vast, de regisseur schrijft hem in zijn eigen tijd in, de schriftuur plaatst ons oog in oog met ons eigen tijdsbewustzijn

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
En langzaam schemert het doek omlaag als wimpers over 'n melancolisch oog...mocht liggen aan 't ander eind misschien, de blanke bleeke biggen van onder Phoebus' oog te doen knikken vóór uw knie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het is dan ook volstrekt consequent dat het alleen de vernieuwers waren die oog hebben gehad voor een fenomeen als het Goethe-jaar

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Met voor het oog onzichtbare techniek, schuifelden de dansers over en weer, zonder zichtbaar resultaat, behalve dan dat het toneel een extra schoonmaakbeurt kreeg

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Een simultane gedachtenstroom) Fie Ik heb er geen goed oog in. In iedereen ziet hij dien inspecteur, en dan zegt hij van die dingen om koud van te worden

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Je zal dus niet de schouwburg gaan bespelen met het oog op subsidies


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK