Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Ook Baudrillard" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het is helemaal in orde dat kunstenaars die voordien enkel in Europa gewaardeerd werden, nu ook hun artistiek visum krijgen voor de rest van de Verenigde Staten...Het wordt in de loop van de dag ook duidelijk waarom...Ik twijfel ook aan de bereidheid van het hedendaagse universitaire milieu om evenveel aandacht aan de dag te leggen voor spitsonderzoek in het culturele domein als voor wetenschap en technologie

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het lijkt erop dat Shakespeare alleen nog kan boeien door drastische, ik zou haast zeggen eenzijdige ingrepen, ook al gaat daarbij veel van de universele thematiek verloren...Hoe feestelijk de aanleiding ook mag zijn, Anne Teresa De Keersmaeker is te sterk, en tegelijk te zwak, om zich voor de kar te laten spannen van welke vorm van artistiek triomfalisme dan ook...Het stuk geldt alleszins als zijn geestelijk testament: hij haalt alles en iedereen uit het theaterwereldje over de hekel, niet alleen de collega-auteurs, ook zichzelf, zijn eigen werk

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
assemblageband voor woorden), en, gebracht op dat eigenste moment, lijken ze ook ironisch tegenover de positie van de acteur...wat men ook kan toeschrijven aan La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même van Du-champ...Baudrillard, De la Séduction). Zij, de begerende machine, bovenaan, en de toeschouwers onderaan, wachtend op hun deel van het genot

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
Maar ze willen zich blijkbaar nog steeds 'distingeren' van 'dom krachtvertoon' en 'plat vermaak'. Als lichaamskunst bij uitstek heelt de meeste hedendaagse dans dan ook nog nauwelijks raakpunten met...met de hen omringende beeldcultuur, met de kijk- of 'toonkracht' - en ook: met de visuele retoriek - van televisie en video-clip...Maar althans dit soort van sociologische overwegingen levert ook de minst bruikbare argumenten in het dringend te openen debat over de artistieke noodzaak van een bepaald genre van hedendaagse dans

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Op dit punt stelt Verschaffel een metafoor voor het 'echte' voor, die de kwestie niet noodzakelijkerwijze beslecht - wat hoe dan ook een onmogelijke taak zou zijn - maar wel helpt te zien wat de...het ook niet negeren, maar juist uit deze materialiteit zelf een omgang, een pact met de beperktheid van het bestaan weten te puren...Zo is de waarheid van het lichaam niet wat het toont maar wat het doet: stille beweegredenen onmerkbaar mengen en zo verbergen in de helderheid van het denken'. En ook in deze passage is de echo van

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Een aantal teksten van Baudrillard zijn dan ook wat ze beschrijven: woestijnen van melancholie waarin de verzengende zon van het simulacrum schijnt op verdorde betekenisresten...Zo ook bij Baudrillard...verslaafd, de ander een mislukt schrijver - elkaar gepassioneerd te zoenen ('Ik hou van je / Ik ook van jou / Ik wil een kind van je / Ik ook van jou). In de extreme verdichting van de conflicten en de

Nr. 59, Maart 1997 • Jean Baudrillard • Manifest: De obscene vorm van het antitheater,...
Hier vangt het kritische tijdperk van het theater aan - op het moment dat ook de sociale tegenstellingen, de psychologische conflicten en de kritische era van het reële in het algemeen ontstaan...een gegeven dat ook vervat zit in de opdeling tussen toneel en zaal, wat ook een kritische vorm is, een ruimte van transcendentie en oordeel...Jean Baudrillard, Les stratégies fatales, Editions Grasset & Fasquelle, Parijs, 1983, pp

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Ook Eidos:Telos is met zijn overdaad aan geluid en beweging overweldigend en bedwelmend, en al raakt het niet je ziel, de trilling van de over het podium gespannen snaar lijkt de realiteit zelf te...De postmodernen van de dans (Merce Cunningham, maar ook Forsythe) hebben dit inzicht alleen maar iets radicaler vertolkt: in dans gaat het om dans...Baudrillard vindt die ontwikkeling naar het obscene ook terug in de theatergeschiedenis

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Niet enkel de kunstenaars maar ook het publiek moeten immers een ontwikkelingsproces door...Het lichaam wordt immers van kindsbeen af geconditioneerd door maatschappelijke modellen, zodat het langzamerhand wordt herschapen in een 'massagraf van tekens' (Baudrillard). Javier de Frutos toont...Waar de hedendaagse devotie voor het lichaam in het algemene culturele veld, maar voor een stuk ook in de danswereld, vooral gaat over kijken naar het lichaam, en het lichaam dus eigenlijk ontkent

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
wordt uitgezet; het is niet omdat het theater, de innerlijke ervaring, het live-aspect gemarginaliseerd geraken dat ze ook helemaal verdwenen zijn uit de onderhandeling of uit de strijd...Nu de hele tempel van het moderne en van het vooruitgangsdenken aan het instorten is, nu ook de kritische tegenverhalen in het gedrang komen en het postmoderne ook al eens als dogma opduikt, is de...Benjamin is ook actueel omdat hij een minder groot modernist is dan Brecht, omdat zijn spelers niet enkel de vervreemdingseffecten hanteren, maar ook zelf in de anonimiteit en vervreemding niet tot

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
En zo ook de narratieve, deels ook de dramaturgische 'inhoud' van de Snakesong-trilogie...Hoe spitsvondig soms ook de tekst, hoe briljant bijwijlen ook het acteren, hoe prachtig ook de muziek, hoe betoverend ook de scènebeelden: de trits van Grote Woorden waar de Snakesong-trilogie rond...Die toont namelijk ook twee verschillende soorten beeldtalen, en vooral ook twee vormen van theatraliteit

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
welk geval dan ook moet men, om iets te bestrijden, vertrekken van het kwaad en nooit van het ongeluk...Men zegt: als we ze laten doen in Sarajevo, zullen wij er daarna ook recht op hebben...Alleen, als de moordenaar overdrijft, moet hij zelf eventueel ook geliquideerd worden

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
De camera vliegt met de raket op het doel af, en als het projectiel zijn doel raakt, ontploft ook het beeld in honderdduizend grijze korrels en ontneemt letterlijk het zicht op het gebeuren...Dat verraadt niet alleen een grammaticaal maar ook een ontologisch engagement - het gaat om niets meer en niets minder dan om de mogelijkheid naast daden, producties en afspraken ook lijden...andere niet van onszelf verschilt, of - wat op hetzelfde neerkomt - dat wij in de andere een alteriteit zien die de onze is en ook ons op "unheimliche" wijze doorspookt

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
De Franse filosoof Paul Ricoeur stelt dat er zoiets bestaat als geheugenplicht maar dat het geheugen ook de mogelijkheid creëert tot misbruik...Vreemd genoeg waren deze aspecten ook aanwezig in verscheidene toneelproducties in Vlaanderen...Een deel van het theatrale milieu werd blijkbaar (zij het onbewust) meegesleept in deze stroom en sommige voorstellingen waren dan ook ronduit 'systeembestendigend' - de afwezigheid van een kritische

Nr. 81, Februari 2002 • (personalia)
uit, waarin hij ook andere kunstvormen - zoals beeldende kunst en literatuur - exploreert...Hij werkt aan een thesis over alteriteit in het werk van Jean Baudrillard

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
Het is ook volkomen gedeseksueerd: het maakt geen enkel verschil of een beweging door een man dan wel door een vrouw wordt uitgevoerd...tonen' is terug te vinden in wat de omgangstaal verstaat onder 'dans'. Ongetwijfeld wordt ook daarin de potentiële vreemdheid van de lichamelijke facticiteit deels verduisterd, net als door de ideaaltypes die...Hoe dan ook is al wie iets van die potentiële vreemdheid wil onthullen, aangewezen op een subtiel spel met de talrijke voorstellingen die het lichaam onvermijdelijk omhullen

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
Er zijn in Fabres Zwanenmeer ook diverse nieuwsoortige wezens, zoals het geharnaste insect Mantis en de ‘zoömorf’ – een ‘onhandelbaar lijf’ dat telkens weer ‘ontregeld raakt’. Behalve naar vroeger...De getemperde, gevoelloze uitvoering door de koppels bepaalt meteen ook de sfeer van het duet in akte twee waarin Siegfried en zwanenprinses Odette elkaar ontmoeten...De zwanen proberen haar los te trekken – ook Siegfried is onbetrouwbaar gebleken

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Maar wat 11 september zo uitzonderlijk maakt voor Baudrillard, is de symbolische dimensie ervan: niet alleen werd de gebeurtenis mondiaal uitgezonden, ze betekende meteen ook de mislukking van de...aanslagen: ‘this threat was also obviously libidinally invested’. Ook Baudrillard wijst op een dergelijke libidineuze investering...daarom nadrukkelijk van de ‘mondialatinisation’, een latinisering van de wereld (ook al gebeurt die op dit ogenblik via het Amerikaans Engels) en daarmee bedoelt hij op een bepaalde manier ook de

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Ze klopt, maar er is ook een andere beschrijving mogelijk, en wel van wat je meemaakt...Anderzijds komen ook technisch denkende mensen als een John Lilly tot de conclusie dat alles wat er over de wereld wordt gezegd uiteindelijk niet verifieerbaar is. Je gelooft het, of je gelooft het...Het is ook geen toeval dat de meeste spirituele ervaringen het gevolg zijn van eindeloos gedoe met je lichaam

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
Zo gaat het ook met kunst, maar ànders...Daarom willen mensen altijd weer opnieuw seks, tv-beelden, kunst, of wat dan ook...Het lichaam, niet het bewuste ‘ik’, als maatstaf van begrip: deze Barthesiaanse imperatief schraagt ook Mulders geschriften


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK