Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


358 document(en) met "Vlaamse Gemeenschap" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
Ook wou ik dure deontologische excuses aanvoeren, maar recent zag ik zoveel onbeschaamdheid in het Vlaamse theater dat het ongepast zou zijn voor reine jongeling te spelen...Een week na afloop van het Kaaitheater, verneem ik uit goede bron dat het ministerie van de Vlaamse gemeenschap het deficit van het festival zal dekken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De show wordt zo sterk door de groep gedragen dat het onrechtvaardig is om er iemand uit te pikken, maar we moeten toch opmerken dat er veel Vlaamse acteurs en actrices door Marijnen bij audities...Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a...Nochtans is het een reëel probleem, temeer daar in de Vlaamse toneelscholen en conservatoria het overgrote deel van de leerlingen vrouwen zijn

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Toneelspeelkunst en lid van de Raad van Beheer van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs...Deze heer vertegenwoordigt de Vlaamse toneelauteurs in de RAT...De toneelsubsidies van de Vlaamse gemeenschap eerder aan te wenden om de uitheemse dramacultuur te bevorderen en de inheemse te verwaarlozen

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Vanuit uw positie in het Vlaamse theater hebt u lange tijd tegen de KNS aangekeken...Dat is dan weer dat beroemde Vlaamse minderwaardigheidscomplex om tezeggen: 'Hij treedt op in de Albert Hall...Dat is een zeer commercieel-artistieke vorm van denken, maar als er geen publiek is, is er geen theater, want het geld komt uiteindelijk van de gemeenschap

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vlaanderen is dat duidelijk het resultaat van onmacht, in Nederland gebeurt het volgens Jan Joris Lamers uit onwil: voor een dergelijke onderneming heb je namelijk een gemeenschap nodig, en dat...Dit model is wel niet zomaar toe te passen op de Vlaamse situatie...Elke gemeenschap kent zijn kunstenaars, kende zijn kunstenaars

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
gehele Vlaamse land met elkaar in competitie treden...Als dusdanig een niet-onaardige bijdrage tot een Vlaamse jeugddramaturgie...Theatergeschied-schrijving: oproep Onder impuls van het Vlaams Theaterinstituut (in oprichting) werd door de vier Vlaamse universiteiten (U.I.A

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Hij wou bewust 'de Vlaamse auteur' erbij betrekken...Hij is iemand die zelf richtlijnen wil geven, zijn eigen besluiten a priori voor enig zaligmakend beschouwt, niet iemand die wil werken naar de richtlijnen ontstaan vanuit een gemeenschap

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De programma-verklaring van de huidige Vlaamse minister van cultuur gaat uit van dezelfde principes als die welke we in dit hoofdstuk formuleerden...De geestelijke ontwikkeling van een gemeenschap is net zo belangrijk voor het menselijk ras als gezonde lucht of proper water...Pas als de gemeenschap middelen vrijmaakt om minderheden, om elk individu tenslotte, tenvolle tot ontplooiing te laten komen, wordt het democratisch ideaal bereikt

Nr. 16, Januari 1987 • (advertentie)
Het Singelseizoen 86-87 kwam tot stand met steun van de Vlaamse Gemeenschap en heeft als belangrijkste sponsors De Nationale Loterij, Diners Club International

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Crucible gaat Miller daar, naar eigen zeggen, nog verder in, door dit procédé toe te passen op het collectief bewustzijn van een gesloten gemeenschap...Postuum kreeg Fassbinder een hele gemeenschap op straat met betogingen, spandoeken, bezetting en dies meer naar aanleiding van de première van het als anti-joods en racistisch bestempelde stuk, die...zal de inhoud van Lijmen/Het Been hopelijk genoegzaam bekend zijn: Laarmans, een idealistische maar ontmoedigde voorvechter van de Vlaamse zaak, kijkt lusteloos neer op zijn zielig kantoorbestaan-tje

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Crisis dus in het Vlaamse operalandje...Dat is natuurlijk helemaal wat anders dan als alternatief van kwaliteit (de Munt) de mediocriteit van de Vlaamse provincies te stellen (de Aïda van Gent). Er moeten plaatsen zijn waar Vlaamse...Als we, als Vlaamse gemeenschap, de indruk hebben dat het ons ontstolen wordt door falende talenten, dan is het fout om ons cultuurgoed meteen weg te gooien: neen, we moeten het terugnemen, het

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Deze frustratie leidt er niet zelden toe dat zij de gemeenschap waarin zij thuishoren, verlaten om elders hun kans te wagen...Ik vraag tijd voor de videotape Fresh from Flan-ders, een compilatie over jonge Vlaamse theatermakers en choreografen, gerealiseerd door Walter Verdin (1). Ik heb het vooral over de moeilijkheid om

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Ook dat is een kortzichtige methode die op termijn trouwens niet haalbaar is. Het KJT speelt vooral in Antwerpen, maar is daarom niet minder een heel-Vlaamse instelling...De gemeenschap moet haar kinderen dit gunnen...Zelfs voor de hele gemeenschap is dat 63 miljoen te veel

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Weinig of geen, zoals ook een echte verbinding tussen het Vlaamse jeugdtheater en het Vlaamse theater voor volwassenen - en in het bijzonder de meest vooruitgeschoven elementen hiervan ver te zoeken...Vanuit die optiek zou het kindertheater potentieel een gepriviligieer-de plaats in de gemeenschap kunnen bekleden: precies door het non-con-formisme van zijn publiek (van de dwang tot realisme b.v...die van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een substantiële steun ontvangen

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Van de lijst van door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde beroepsgezelschappen wordt dit jaar geen enkele groep geschrapt; De Tijd, waarin Akt/Vertikaal en De Witte Kraai samensmolten, en de...Patrick Dewael wil een Vlaamse Opera Stichting, waarin de steden Antwerpen en Gent ook hun aandeel hebben

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Op de valreep is er voor dit eerste festival 300 000 BF toegezegd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...Je merkte ook dat de begeerte van de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen voor te dragen misschien nog groter was dan bij de Vlaamse juryleden...Vlaamse acteurs

Nr. 18, Juni 1987 • (advertentie)
Het Singelseizoen 87-88 kwam tot stand met steun van de Vlaamse Gemeenschap en heeft als belangrijkste sponsors Agfa-Gevaert, Diners Club International, Het Gemeentekrediet van België, De Nationale

Nr. 19, September 1987 • Inhoudstafel
het Vlaams Theater jaarboek en grasduinde in andere bladen voor de rubriek Gelezen, de subsidies 1987-1988 van de Vlaamse Gemeenschap voor het beroepstoneel, pag

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
Info: 03/237.61.58 ¦ Bespreekbureau deSingel ¦ Desguinlei 25 ¦ Antwerpen deSingel Het Singelseizoen 87-88 kwam tot stand met steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Nationale Loterij

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
02-5121482 KAAITHEATER wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie voor Kunst) en de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie...512 88 52 & 512 12 68 Ouvert du lundi au samedi 10 à 18h 30 vendredi 10 à 20h dimanche 13H30 à 18h30 VLAAMSE DANSACADEMIE BRUGGE Preselektieschool Danshumaniora


Toon volgende resultaten