Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Voor Baudrillard" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
zag ik hier de hermontering van Einstein on the Beach en sindsdien kan BAM voor mij niet meer kapot, alhoewel... Mark Morris danste vijf keer voor uitverkochte zalen en dolenthousiaste Amerikanen...Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, neemt het NPN 35% van de hono-rariumkosten op zich voor "one-week-residencies" en zelfs 50% van die kosten voor een beperkt aantal van "two-week-residencies...Ik twijfel ook aan de bereidheid van het hedendaagse universitaire milieu om evenveel aandacht aan de dag te leggen voor spitsonderzoek in het culturele domein als voor wetenschap en technologie

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het is de uitdaging voor de moderne theatermaker om in een actuele vormgeving die kloof tussen universeel drama en "postmodern" bewustzijn (althans voor de duur van de voorstelling) te dichten...Een studiebeurs van de Nederlandse regering voor een schrijfcursus in New York scherpte zijn belangstelling voor film en televisiedrama aan...God staat voor de mensheid, voor liefde, voor alles

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Dat is Fabres eigenzinnig gevoel voor ironie dat zelfs doordringt in theatraal zo pure vormen als de Dance Sections en de daarvan afgeleide tekstvarianten Interview dat Sterft en Reïncarnatie van God...Er is geen verschil als er geen identiteit is. Het Geheel valt uiteen in een veelheid van verloren individuen, en hiermee wordt aangetoond dat 'another excuse for a party' één van de meest voor de...De dwaasheid is een wezenlijk bestanddeel voor de acteur en de rol van de regisseur bestaat erin de schoonheid van die dwaasheid te tonen

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
werden deze gedachten gevoed door een utopische drang, door een thans bevreemdende en vooral naďef aandoende wil-tot-wereldverbetering; we weten ondertussen wel beter: de avant-garde zorgde voor alles voor...Ze zijn niet langer bang voor 'de onderbuik' , integendeel, ze vieren het carnavaleske lichaam dat wordt geobsedeerd door de lichaamsopeningen, door 'sweet...Want waarom live, voor de ogen van een publiek, iets brengen dat gewoonweg veel beter - want vakkundiger en technisch volmaakter - voor het oog van de camera kan worden gedaan

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
het essay Theatraliteit bijvoorbeeld komt de uitdrukking 'iets doorzien', nu nog enkel overdrachtelijk gebruikt voor het begrijpen van een intrige of een drijfveer, plots in een heel ander daglicht te...Op dit punt stelt Verschaffel een metafoor voor het 'echte' voor, die de kwestie niet noodzakelijkerwijze beslecht - wat hoe dan ook een onmogelijke taak zou zijn - maar wel helpt te zien wat de...Het essay is een vorm van denken Voor het plezier' of 'voor zichzelf', niet in het licht van een of ander doel, een of andere waarheid (de wetenschap of de kunst, het hogere, etc). Alweer

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Dit zou voor de kritische waarnemer nog niet zo erg zijn, mocht hij er in slagen feit van fictie te onderscheiden...Emblematisch voor deze eindtijdtoestand is voor de auteur het door kanker aangetaste lichaam...Het is allemaal tè: vader tiranniseerde zijn vrouw en kinderen, misbruikte beide dochters - één van hen vluchtte door te dissociëren, de ander door zichzelf voor te liegen een 'levenskunstenares' te

Nr. 59, Maart 1997 • Jean Baudrillard • Manifest: De obscene vorm van het antitheater,...
ononderscheiden zijn van de twee dat nog altijd kenmerkend is voor de irrealistische theaters (de Peking Opera, het Balinese theater, het offer zelf als scène van de moorddadige illusie). Vandaag dreigt die...Voor illusie is er geen plaats meer: het is de waarheid die in de vrije expressie losbarst...Jean Baudrillard, Les stratégies fatales, Editions Grasset & Fasquelle, Parijs, 1983, pp

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Baudrillard beschrijft onze tijd als hysterisch omdat op krampachtige wijze overal het reële wordt geproduceerd en gereproduceerd...De hyperbeweeglijkheid, waarin geen plaats meer is voor een ceremoniële afstandelijkheid, laat de ruimte imploderen...het middendeel van de choreografie, na de monoloog van Dana Caspersen, komt een groepsdans voor op basis van een vaste cadans

Nr. 59, Maart 1997 • Inhoudstafel
Kunst, Hedendaagsheid, Techniek Welke waarde kan de hedendaagse kunst hebben voor de techno-mens...Marianne Van Kerkhoven bij Eidos:Telos door het Ballet Frankfurt 15 Een siderale kilte Adri De Brabandere over Eidos:Telos, met Baudrillard in het achterhoofd 18 Manifest: de obscene...vorm van het antitheater, overal Een tekstfragment van Jean Baudrillard 19 Wat doe je na de begrafenis

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Voor haar is de tijd dan ook verre van rijp voor een toonmoment, en dat had de festivalorganisatie zeker moeten zien...Zoals Myriam Van Imschoot het ooit erg mooi uitdrukte, doet De Beweeging niet zozeer dienst als springplank, maar als 'trampoline, die zowel voor afzet als voor vangnet moet doorgaan...Waar de hedendaagse devotie voor het lichaam in het algemene culturele veld, maar voor een stuk ook in de danswereld, vooral gaat over kijken naar het lichaam, en het lichaam dus eigenlijk ontkent

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Voor hem stond de kunst van het overleven nog in het teken van de vrolijke wetenschap, de boosaardige komedie van het bestaan die ongenadig inbeukt op redelijke grenspalen, allerhande piëteiten, dogma...Voor hem is onnatuurlijkheid een absolute voorwaarde voor een overtuigende representatie door de acteur; m.a.w...dat deze geschiedenis van momentopnamen een keuze inhoudt voor een geschiedenis van de interrupties/revoluties, eerder dan van de continuïteit, gaat maar op voor een beperkt aantal artikels waarin

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Iedere spreker dient zich immers garant te stellen voor zijn woorden, voor hun waarheid of hun juistheid, voor hun waarachtigheid of ethisch gehalte, enzovoorts...De voorstelling is vooral ook één lange, genadeloze ontmaskering van de Professor, hier symbool voor de koele observator die voor de ware kennis de prijs van een totale onthechting betaalt: het...Want zonder voyeurisme geen podiumkunst: Le Voyeur maakt de kijker voor een keer bewust van dat voyeurisme dat het overgrote deel der theater- of dansvoorstellingen het publiek poogt te laten vergeten

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Gerald Siegmund, auteur van Theater als Gedächtnis (1996), is verbonden aan de universiteit van Siegen en schrijft als criticus voor o.a...voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635) Theaterpublicaties vzw Josepha Buyle Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel...Van Hoorebeke voor Griffo, Gent druk Imschoot, Gent Verkooppunten Vlaanderen Theaters: Antwerpen: deSingel, Monty Brugge: De Korre, De Werf Brussel: Vlaams Theater

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
Het deficit en het ongeluk, zoals de internationale schuld, worden verhandeld en doorverkocht op de speculatieve markt - hier de politico-intellectuele markt, die niet moet onderdoen voor het militair...Refereren aan het ongeluk, zelfs om het te bestrijden, verschaft het een grond voor eindeloze objectieve reproductie...Onherroepelijk, want - met alle respect voor het hypocriete slechte geweten van de westerse democraten en humanitairen -dat is de onverbiddelijke weg van de vooruitgang

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Freud noemt dit de 'Nachträglichkeit'. Het doet zich voor als gevoel, als angst, als beklemming, als voorgevoel van een bedreiging, maar de huidige context biedt er geen verklaring voor...Voor Lyotard staat het woord 'jood' voor de 'Wet': een gebod, een verplichting die hij ziet als grondmotief van het menselijke...De oorlog is de fatale horizon van het denken geworden: nooit was de informatie rond oorlogen zo gedetailleerd; nooit was oorlog zo ongrijpbaar voor het verstand en voor de ethiek

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
Voor de soldaten was het een nachtmerrie...Anderzijds kan men met enige verwondering vaststellen dat sommige Vlaamse theatermakers en dansers de titel 'Cultureel ambassadeur' solliciteerden en zich zodoende voor de kar lieten spannen van een...Raymond Detrez, Charles Ntampaka, Luc Vandeweyer, Steven Van Wolputte), uit de journalistiek (Peter Verlinden) en uit de sociologie (Jean Baudrillard, Moussa Diagana). Van de Blauwhelmen zelf hebben

Nr. 73, Januari 2000 • Inhoudstafel
Eindredactie Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Jean Baudrillard, Tone Brulin, Griet Byl, Moussa Diagana, Raymond Detrez, Hugo Haeghens, Erwin Jans, Charles...Peter Verlinden 42 De dood van de postkolonie Steven Van Wolputte 48 Geen medelijden met Sarajevo Jean Baudrillard 49 Hoe vertel je een massamoord...Ducourt Hugo Haeghens over The Mapping of Canada van Alexander Baervoets & David Hernandez Peter Schmidt over Ping Feng van Wang Janwei De State of the Union van Klaas Tindemans voor Het

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
Steven De Beider werkt als Aspirant voor het FYVO bij de sectie theaterwetenschap van de UI Antwerpen aan een proefschrift over theatraliteit en het alledaagse...Loek Zonneveld is theaterverslaggever voor het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer...Oude nummers (voor zover beschikbaar) 5.45 Euro/220 Bfr

Nr. 81, Februari 2002 • (personalia)
John Zorn en Marc Ribot's Los Cubanos Postizos). Sally De Kunst studeerde theaterwetenschappen en werkt als thea-ter- en dansrecensente voor De Morgen...Hij werkt aan een thesis over alteriteit in het werk van Jean Baudrillard...Oude nummers (voor zover beschikbaar) 5.45 Euro per nummer + verzendkosten Betalingen Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
al die gevallen manipuleert de mens zijn biologische facticiteit in naam van bepaalde ideaaltypes: wat het gezonde lichaam betekent voor de medische sector, wordt in de schoonheidsindustrie...de 'zwarte' scènes zijn de tanden op elkaar geklemd en kijken de dansers strak voor zich uit...Maar wie bij aanvang alle betrokken betekenissen het zwijgen oplegt, betaalt daarna een erg hoge prijs om datzelfde lichaam alsnog narratief te laten functioneren, laat staan het als metafoor voor


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK