Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


214 document(en) met "Zoon" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Dame Mijn zoon heeft een zaak

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Een volks gezin dient als setting voor een reeks psychologisch en sociaal gemotiveerde botsingen tussen de vader en zijn homoseksuele zoon Cois, tussen de dochter en haar verloofde, tussen de...Moeder (KVS) Gerda Marchand obligate Vlaamse "bomma" en het lief van haar zoon

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Om tenslotte weer in de actieve politiek te treden door zijn zoon in ballingschap persoonlijk op de hoogte te brengen van de Vietnamese invasie

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Er komt een grote metafoor in voor, en die heeft met de zoon van Boris te maken...Hij duikt op in drie gestaltes: eerst is het de kleine vermoorde Tsjarewitsch, dan is er de echte zoon van Boris en tenslotte is er de valse zoon: Dimitri...zoon is zijn offer, want zijn zoon zal ook ten prooi vallen aan de machinaties

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Norén beschrijft er een liefde-haat verhouding tussen een vader en een zoon, waar op een of andere manier iedere mens doorheen moet als hij zich in de groei naar volwassenheid wil losmaken van zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
heeft ze wat met de zoon des huizes...de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Voor hemzelf en voor zijn zoon ontwierp Daedalus vleugels om alzo de doolhof te kunnen ontvluchten

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Ulysse gaat naar zijn zoon toe om hem een oorvijg te geven...Ik was je zoon...Jonathan Men moet de zoon zijn van honderdduizend arbeiders om zich in één ervan als zoon te herkennen

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Hamlet in de Borinage
Op die manier valt het stuk in twee delen uiteen: Jonathans verleden door de ogen van zijn moeder bekeken, en Jonathans heden als een dialoog tussen zoon en (dode) vader...De vader wil, via zijn zoon, ontsnappen aan de ketenen van zijn klasse, terwijl Jonathan precies de arbeidersklasse zijn geheugen wil terugbezorgen...Vlucht Jean-Marie Piemme, intellectueel en zoon van een "métallo" en dramaturg bij de eerste enscenering van Conversation en Wallonie, noteert in Le souffleur inquiet - een titel die trouwens

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Zoon neukt moeder, vader wordt gedood/vernederd...George kan de fictieve zoon doden, door te vertellen over een telegram ("de zoon reed zich vannacht te pletter") maar hij wordt waarschijnlijk gewoon vervangen door een nieuwe mythe, die van de dode...zoon

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
deze regie vallen vader en zoon, na het overlijden van Violetta, in eikaars armen...Hier staat de vader tegenover de zoon en kijkt het koor als groep met verontwaardiging en afschuw naar de gekrenkte Violetta

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Ondertussen heeft de oude koning Kadmos zijn troon afgestaan ten voordele van Pen-theus, de zoon van zijn dochter Agave...Agave, die de leiding had in deze slachtpartij, toont triomfantelijk het hoofd van haar zoon...Wat de eerste aanpassing betreft, zien we dat waar Adé ongenuanceerd het woord God gebruikt, Van Hove terecht opnieuw differentieert tussen Dieu = God; Zeus = Zeus; fils de Zeus = Zoon van Zeus

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het was zijn grote wens ooit nog eens een tekenfilm te realiseren naar De Kleine Johannes... Zijn laatste verschijning op de scène maakte hij samen met zijn zoon, de theaterman Gui Cassiers...Het tweegesprek tussen vader en zoon, dat de titel kreeg van Natuurgetrouw ging in première tijdens de Theaterpromenade in Antwerpen in 1984 en werd achteraf hernomen en ook voor televisie verfilmd...Het is een aan flarden gereten gesprek tussen vader en zoon, dat vooral zijn kracht ontleend aan de botsing tussen twee speelstijlen, tussen twee generaties: de keurig-koele zegging van Gui en de

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Personages Marianne de vrouw, de moeder; 30 jaar Bruno haar man, de vader; 30 j aar Stefan hun zoon, het kind; ± 13 jaar Francisca vriendin des huizes, lerares van...Moeder en zoon kijken door het raam...Jij neemt het er dus goed van, alleen met JOUW zoon, in een mooi warm huis met tuin en garage

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Jij neemt het er dus goed van, alleen met JOUW zoon, in een mooi warm huis met tuin en garage

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Zo tref je in het zeer diverse BMC-repertoire toch thematische constanten aan: meestal gaat het over paarverhoudingen (manvrouw, moeder-zoon) en wordt daarbij het individu getoond als machteloze...volgen de geschiedenis van haar emancipatie, zien hoe haar omgeving (man, zoon, moeder, uitgever, vader) reageert, hoe men haar niet Judith Hees, in "Een stuk van twee dagen...uitdraaide, werkt hier probleemloos omdat de taaidifferentiatie inhoudelijk uitgespeeld wordt: vader en zoon spreken Vlaams wat hun verbond nog eens versterkt en de afstand van de moeder vergroot

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Alle personages hebben ook de leeftijd van de acteur, daarom is het meisje (Karen De Visscher) 26, de zoon (Eddy Ver-eycken) 35

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Na het einde van haar preek, door alle personages met godsdiensige ijver beluisterd, heerst alom peis en vree, want iedereen verenigt zich in een verzoenend ritueel om de zoon van Hans...Tijdens de eerste opvoering, die ik bijwoonde, sprak Nova haar monoloog op de bank naast de oude vrouw, tot de zoon van Hans, waardoor haar woorden een eerder intiem karakter kregen...Ze moet er veel voor betalen, en het ergste is wel dat ze door haar kleine ambitie haar zoon de dood instuurt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Wel ja, filmbeelden, want Maxim Dessau, zoon van mevrouw Berghaus, heeft in de DDR een opleiding als cineast gekregen en mocht van moederlief uitgebreid zijn kunstjes tonen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Anna (streelt het portret van haar zoon) Ja lieveke, hij is de zee overgestoken, Paniska En is dat ver...Maar ik kom hier onder ullie geen mirakels doen, ik ben de zoon van moeder natuur...Petrus en Anna, plus de koster dansen, Pan en Paniska op, met op haar arm haar eerste zoon

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Zo komt de dialoog tussen Anna, Petrus en de zoon, waarmee het stuk begint, niet voor bij Van Lerberghe...Deze proloog is een citaat uit Buysses Het Gezin van Paemel (1903): de slotdialoog tussen Vader en Moeder Van Paemel en hun zoon Eduard, die op het punt staat af te reizen naar de Verenigde Staten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK