Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


570 document(en) met "acteur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het decor beoogt een hotelkamer tot zijn essentie te herleiden, maar is nog te overdadig; voor de acteur blijft weinig speelruimte over...De acteur bepaalt mee het 'beeld'. Van Hove en Versweyveld hebben met Als in de oorlog nog niet aangetoond dat Geruchten geen toevalstreffer was...Helmert Woudenberg, de bekende Werktheater-acteur speelt in 'Uit den Vreemde' een vijftigjarige schrijver die heel veel moeite heeft met schrijven, met het leven zelf, en voortdurend naar pillen en

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
verpakt, liggen te wachten op de volgende acteur die ze in een rol nodig heeft en waar de gestiek in condoomverpakking wordt gehaald bij de parfumeriewinkel - is het gebruik van de term 'theater' oneigenlijk

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
dit doolhof van stofferige gangen en verloren hoekjes verwacht ik telkens het uitgedroogde lijk van een vermist acteur uit een kast te zien vallen, of het beroemde NTG-spectrum te zien opdoemen in dit...Walter vond het in ieder geval de moeite waard, al was het maar voor de volgende scène: Onderzoeksrechter: Gij zijt naar Duitsland gaan werken ? Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik heb 4 kinderen...Acteur: Mijn zoon

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Dit vereist een verschrikkelijke spanning en concentratie van elke acteur...Ik vind het heel belangrijk voor een acteur goed te weten waar hij mee bezig is. Het is iets wat zelden aangeleerd wordt en waar veel acteurs niet in geïnteresseerd zijn, maar een acteur moet weten...Tegen de acteursmythe is een beweging gekomen, vooral in de jaren zeventig, van de acteur die 'gewoon' zichzelf is op de scène

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Acteur Dom

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Wie is wie; hoeveel maskers draagt een personage/acteur

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
de joodse acteur Warren Mitchell te leiden...De enige acteur die het volledig waar maakt is Lou Landré: klein en gedrongen staat hij de ganse avond op de scène alsof er een springveer op het punt staat los te schieten...Deze jonge acteur tekent een erg boeiende versie van zijn rol, met uitschieters zoals de gerechtsscène (al ontsnapt hem daar net de nodige dosering om het echt pakkend te maken). Maar één dimensie van

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Vreselijk, net een acteur ! De repetities kennen een los en gedisciplineerd verloop...Droog', 'bondig', 'voorzichtig', 'decent' zijn woorden die ze vaak gebruikt; ze zei eens: 'Verschrikkelijk, hoe je dat zegt, net een acteur

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
over de vorming van de acteur, over theaterwetenschap aan de universiteiten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Daarna verkent hij de ruimte: hij vermijdt de 'ideale' plaatsen van de acteur: hij wijkt dus uit naar links, en drukt zich even later tegen de wand achter het opengezwaaide paneel aan...Voor de toeschouwer meteen ook een gelegenheid om te merken dat Herrmann nog een gave heeft die hij niet in het openbaar tentoon spreidt: hij is zelf een voortreffelijk acteur, met een instinctief

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Regisseur en acteur hebben zodanig, de juiste toon te pakken dat in Hess theater zijn functie ten volle waarmaakt...Tussen '58 en '61 was Herman Vinck acteur bij K.V.S...Het kan inderdaad dat je als acteur bij ons zo geconfronteerd wordt met bepaalde dingen in jezelf

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
door acteur en toeschouwer zonder nadenken, als het ware contractueel, aanvaard wordt...Hij ging de status van de acteur te lijf en in een eerste periode maakte dat ongeziene energieën los...tegenkracht van de acteur bijzonder fascinerend theater op

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
De regisseur: of: de irriterende leugen van de acteur met de grote A, of: de irriterende leugen van het theater met de grote T, of: de irriterende leugen van de Vlaamsche toneelvernieuwing

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Toneelschrijver en regisseur, soms ook acteur en decorontwerper, Tone Brulin is de eeuwige 'outcast' van het Vlaamse theater...Op het moment dat een acteur te veel acteur wil zijn, vecht hij tegen de pop

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
om het even welk theatergebeuren staat de acteur centraal...Het brandpunt van de aandacht ligt in dergelijke voorstellingen op de alchemistische reactie tussen acteur en acteur...demonstratie ter beschikking stelt en de behoefte een spel code te ontwerpen waarin en waardoor de acteur zijn innerlijk bewustzijn waarneembaar weet te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Er is geen sprake van identificatie tussen acteur en personage, zelfs nauwelijks van een engagement, maar er bestaat wel een fundamentele emotionele eerlijkheid van de acteurs t.a.v...Bij hem zijn er sporen van 'traditioneel', met pathos beladen, acteren aanwezig, de afstand tussen acteur en personage wordt in het spreken verkleind...Dit bevordert nochtans de helderheid van de personages, iets wat Tasso vooral van de gestiek moet hebben: de acteur illustreert zijn verhaal door op zijn knieën te vallen (als de tekst zelf dat zegt

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
de dichter in zijn tekst te treffen - en de acteur in zijn lichaam, om beide op die manier te ontmantelen

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Oronte draagt witte schoenen waardoor de van nature al niet kleine voeten van de acteur enorm lijken en het plompe, stuntelige karakter van personage één acteur benadrukt wordt...Ze zijn veelduidig, ze geven de toeschouwer inzicht in de gespeelde tijd, onze tijd, de sociale status, smaak, karakter, opvattingen en levenswijze van het personage en de relatie van de acteur tot...Woyzeck (Schauspiel Köln) Foto Hermann J. Baus voorstellen, zijn duidelijk als aangeplakt herkenbaar, een teken van de afstand tussen personage en acteur

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
56 Het postmoderne theater Jef Demedts (NTG) is een acteur die zich, in de grote Engelse traditie, inleeft in zijn rol

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Er is in de cast geen zwak acteur te bekennen, al zijn ze allen nog erg jong...Op bepaalde momenten wordt het dat trouwens effectief: de replieken van de personages-waarvoor geen acteur voorhanden is, worden door Matthias de Koning, met het tekstboek in de hand, voorgelezen...Acteur en tekst behouden een flink deel van hun autonomie