Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "briljante" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Het soms pointeloze, vaak onaffe, altijd onverwachte of briljante van snelle notities, werkt door in elke scène, bepaalt de structuur van de voorstelling en geeft er het vivante ritme van aan

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hier wordt de briljante leegheid voor vol aangezien...dreigden door dezelfden voor vol te worden aangezien al is het onderwerp ervan weinig meer dan briljante leegte en ergerlijke modieusheid, opgeblazen tot een weliswaar kleurige ballon, maar die

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dit leidt vaak tot briljante vondsten, maar eveneens tot de volkomen afwezigheid van enige karakterisering, tot freewheelende inventiviteit, tot precieus en ongecontroleerd spel

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Een briljante creativiteit die helaas al vlug gesmoord werd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
een briljante acteursprestatie, dit wil echter helemaal niet zeggen dat ze interessant zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De rol goudpapier, die op het einde van uit de hemel van Jupiter naar de wereld van Prometheus neerdaalt, is wat te zeer een briljante vondst, om zich mooi in dit strenge spektakel te laten inpassen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Als alles meezit krijg je van het BKT een briljante enscenering

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
364) Zijn lange, briljante analyse van het stuk noemde hij King Lear or End Game (p. 127-168) en Brook toonde op de scène hoe sterk Shakespeare in dit stuk met Beckett verwant is. (7) Margaret

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
zijn alle figuren psychiatrische patiënten, met wie Stephan een briljante, maar mislukte therapie uitprobeert

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Janssens was misschien geen briljante Shakespeare-vertolker (moet dat

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Soms lees je over een jong veelbelovend acteur "dat hij binnenkort wel eens een briljante Hamlet zou kunnen zijn". Is de rol van Hamlet een hoogtepunt voor een acteur

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Bij Het Atelier blijft nog een herkenbaarheid, een dramaturgische anecdotiek over, er wordt nog "mooi en juist geïnterpreteerd". Maar Bernhard is zuiver chagrijn, briljante rancune, terwijl Wildes

Nr. 17, Maart 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Het is duidelijk dat Laportes Das Schloss een briljante internationale carrière tegemoet mag zien

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Wat je te zien krijgt is concrete onmacht, ook van briljante acteurs, om hun gedragsvormen en de spelregels die deze beheersen, fundamenteel op de helling te zetten

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Technisch liet het aan de briljante acteurs van La Salamandre toe om nog eens een oefening in verbluffende transformatie te doen (Yves Bertheloot, die het publiek van Tourcoing nog maar pas gezien had...Bij de andere acteurs valt vooral Marc Cassiman als muzikant op: hij zit juister dan briljante Bertheloot in Tourcoing

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Trouwens, R & J (mijn eigen modische bijdrage) is verre van een perfect stuk, en alleen belangrijk omdat er een jong en veelbelovend schrijver aan het woord is. Zo ook is deze briljante, maar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
zich enige briljante Ge-samtkunstwerkte bevonden

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Natuurlijk, Maria Mancini, haar briljante conversatie, dat was iets anders

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
De burleske variante van plot en thema, ten slotte, wordt feilloos uitgevoerd door het briljante dronkemansduo Bruce Myers/Alain Maratrat en de onverwachte, maar als Caliban ook weer evident gecaste

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Trouwens, als bij mirakel past ons werk ook in het paradigma van de briljante eighties, waar kwaliteit en no nonsense geëist wordt en waar, opnieuw, een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen high


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK