Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


86 document(en) met "commissie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
aan het befaamde rapport van de commissie De Boer enkele jaren geleden). Naast deze uitgebalanceerde structuur waren er in 1987 ook nog een aantal Werkgroepen die niet meteen onder een bepaalde

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
KAAITHEATER WORDT GESUBSIDIEERD DOOR HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, ADMINISTRATIE VOOR KUNST, DE NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR CULTUUR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE EN DE NATIONALE LOTERIJ

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
De beslissing om te subsidiëren wordt genomen door een ad hoc-commissie samengesteld uit twee leden van de RAT (R. Verreth en J. De Caluwe), twee leden van de Commissie Letteren, sectie Toneel...Lampo en C. Hasaert) en de voorzitter van de RAT (H. Meert). Deze commissie probeert een consensus te bereiken over de toekenning van de premies...De ad hoc-commissie heeft toch wel blijk gegeven van een kritische benadering

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
02/513 8290 De Beursschouwburg geniet de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Dié Brusselse instelling, die zich theoretisch het best als beleidsmaker kan profileren, namelijk de Nederlandse Commissie voor Cultuur van de Brusselse Agglomeratie, is politiek uitgeblust en

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Walter Moens, ambtenaar bij de Nederlandse Commissie voor Cultuur in de Brusselse Agglomeratie, opent een moeilijke discussie...Een commissie moet de oprichting van een Nationaal Theater voorbereiden

Nr. 26, Juni 1989 • (advertentie)
Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie, de Stad Brussel, de British Council

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
Gezien haar beperkte theaterbudget, hoofdzakelijk bestemd voor jonge gezelschappen, is de Franstalige Commissie voor Cultuur van de Agglomeratie sinds '85 afgestapt van een ver-snipperingspolitiek en

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Het Jeune Théâtre heeft zich met deze grotere structuren, via aankoop van gepaste gebouwen en vooral ook structurele subsidiëring sinds 1975 (met een aparte toelage en aparte commissie), gaandeweg

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie en de Nationale Loterij

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Jaarlijks wordt de Müllheimer Dramatikerpreis aan een Duitstalige creatie toegekend: een selectie-commissie kiest uit het grote Duitse creatie-aanbod een zevental produkties die in Mülheim uitgenodigd

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Op advies van de zogenaamde Commissie- de Boer werdener in 1985 op zes plaatsen in Nederland vaste produktie-apparaten opgericht als een soort organisatorische huls waar zo nodig iedere drie jaar een

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Om in aanmerking te komen voor erkenning onder het theaterdecreet van 1975 diende een organisatie opgericht te zijn, hetzij door een provinciebestuur, een gemeentebestuur, de Nederlandse Commissie

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
het najaar zal deze nieuwe tekst besproken worden in de Commissie Cultuur van De Vlaamse Raad

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Aanvankelijk was dat via de Commission consultative du Jeune Théâtre, in 1975, die als opdracht had het ontstaan van een nieuwe theatertaal te stimuleren . De commissie beschikte daarvoor over 5% van...De Commission d'Aide aux Projets Théâtraux Deze commissie vervangt de Commission du Jeune Théâtre...De adviezen van deze commissie zijn niet bindend, maar de minister legt ze zelden naast zich neer

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Gemeenschaps Commissie), bij alle theaterrecensenten (met uitzondering van witte raaf Pieter T'Jonck). Ook wijzelf weten vanuit de Beursschouwburg nog niet precies hoe we ons hier tegenover kunnen verhouden

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Het theaterpretpark van Pat Van Hemelrijck
Met de aanmoedigingsprijs hoopte de commissie dat deze produktie, die zo uniek is in de theaterwereld, ook in de theaterzalen het grote publiek zou weten te veroveren

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
De Commissie Jeugdprogrammering van de Fevecc zag wel iets in een prijsuitreiking

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
Hij ging terug naar Australië en ze hebben elkaar ontmoet in één of andere commissie, waarna ze zijn beginnen werken aan Eight Songs en later aan Miss Donnithorne

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Om te beginnen is er de keuze van de deelnemers: de kandidaten worden gekozen door een commissie waar de jury integraal deel van uitmaakt...De commissie hanteert criteria die zo goed als ongewijzigd zijn sinds 1922...De richtlijn omtrent de verwachte kwaliteit veronderstelt dat de commissie de door haar geselecteerde voorstellingen niet gezien heeft


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK