Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


128 document(en) met "decreet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wat ze echter willen is een decreet...Zij hebben niets geleerd uit de nefaste gevolgen van het theaterdecreet (goed, goed, het is een sociaal decreet...Eigenlijk is dit jaarboek een perfecte illustra-tie van een mentaliteit in het Vlaamse theater: flink in de weer om te voldoen aan de spelregels van het decreet (de papieren tijger) vergeet men waar

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De eerste door het decreet werkloos gemaakte theatermakers zetten hoe dan ook produkties op en slaan gaten in de verstarring...Sinds het decreet hebben de Gentse kamertheaters zich meer en meer geprofileerd...Op een bepaald ogenblik was het zo goed als aan Julien Schoenaerts om de cijfers van het decreet in te vullen

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Wel moet nog eventjes aangestipt dat het decreet ook nu nog goed werk doet...Jazeker, het wordt zelfs nodig nu het decreet alleen nog conservatief werkt op de toneeltoestand...Ondanks de serieuze inspanning met het decreet, ondanks de spectaculaire stijging van het aantal beroepsgezelschappen de laatste tien jaar

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
De Vlaamse executieve besloot toen een warrige en schemerige discussie binnen en buiten decreet de Raad omtrent het geld van de Vlaamse overheid voor de toneelkunst

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het decreet geeft in zijn hoogste categorieën aanleiding tot een burgerlijk, attitude-bevestigend repertoire, en onze theaters voelen zich daar goed bij...en C-gezelschappen in het decreet

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Het onderzoek van Geert Opsomer wijst trouwens uit dat de C- en D-groepen in het decreet dubbel zoveel nederlandstalige stukken creëren als de repertoiregezelschappen

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Maar het is natuurlijk ook zo dat precies door het decreet een gezelschap als de KNS ook zijn toekomstige stadssubsidie verminderd ziet...verband met het volgend decreet haalt u ook het belang van de kwaliteit aan...Van Elewijck, één van de de vaders van het decreet, heeft in de Vlaamse Raad gezegd dat het een sociaal decreet is. Ik vind dat het een cultuurdecreet moet zijn

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
De verhouding decreet/ niet-decreet staat nu op 40 tegen 1. L.V.d.D

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
directeuren en professoren (maar niet van theater) nemen de honneurs waar; de culturele centra behoren tot de gevestigde soort (waar zijn Stuc, De Hoop, ...?); de decreet-groepen leveren de helft van

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Het decreet is er van uitgegaan dat een acteur lui is. Vandaar de betreurenswaardige verplichting om acht produkties per seizoen te spelen met in totaal 160 voorstellingen, een cijfer dat we geregeld

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
het decreet altijd over de mobiliteit van de acteur

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Grosso modo heeft de RAT de structuur van het decreet in stand gehouden

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
theater decreet gelden (t.w...Het decreet schrijft voor de directies van A-gezelschappen een contract voor van minstens drie jaar, een termijn die voor een nieuwe directeur zeker nodig is om aan zijn artistiek project enige...gestalte te kunnen geven, maar nergens wordt in het decreet bepaald op basis van welke opties deze directie aangesteld en geëvalueerd moet worden

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De dossiers van alle gezelschappen die zich voor subsidiëring binnen het decreet aandienden werden door de RAT in zeven vergaderingen onderzocht en geëvalueerd...Enerzijds werden de in het decreet voorziene percentages meer dan gehalveerd en anderzijds werd voor het berekeningsseizoen teruggegrepen naar 1979-80...Het gezelschap kreeg vorig jaar een verwittiging omtrent het niet halen van de door het decreet voorgeschreven 75 voorstellingen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
wijze, alleen al door in een en hetzelfde decreet te zijn opgenomen, gelijkgesteld worden met de artistiek georiënteerde theaters in Vlaanderen

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Wie het theater volgt weet dat enkel in de onderste regionen van het decreet nog wat te beleven valt

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Op 13 juni 1975 zette koning Boudewijn zijn handtekening onder het 'Decreet houdende de subsidieregeling voor de Nederlandstalige toneelkunst' Rika De Backer-Van Ocken (CVP) was toen minister van...feite was het decreet niet veel meer dan de consecratie van de bestaande toestand...sociale karakter van het decreet betreft, bleven de toneelinstellingen aangewezen op leningen om, in afwachting van de steeds te laat arriverende subsidies, de wedden van hun personeel te betalen

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Maar de woorden 'aanpassing, actualisering, herziening' laten vermoeden dat er aan het decreet wel gedokterd zal worden, maar dat dit (nog) niet het startpunt betekent van een fundamentele discussie...Het bestaan van de vier categorieën in het decreet en de bepalingen eraan verbonden, zijn precies daarom zo nefast, omdat ze voorbijgaan aan dat essentiële aspect van de creatieve activiteit, nl...Van het decreet van 1975 heeft men gezegd dat het een sociaal decreet was

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Ik heb die statuten getekend omdat het nu eenmaal gebruikelijk is, maar daar moet over gesproken worden, want ze zijn alvast niet meer conform aan het decreet

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het decreet bestaat nog steeds en de daarin gesubsidieerde groepen zullen naar alle waarschijnlijkheid opnieuw pas in juni 1986 weten over welke gelden ze vanaf 1 juli 1986 kunnen beschikken...Ondertussen heeft men echter weer zo lang getreuzeld dat het oude decreet nog steeds in voege is en naar alle waarschijnlijkheid ook voor het volgende theaterseizoen van kracht zal blijven...Omdat er te weinig inspira- tie en ideeën zijn voor een nieuw decreet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK