Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "decreten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Tenslotte vertoeft een flink deel van de vernieuwing van de jaren tachtig binnen het decreten-land

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Eén ding is zeker: werkbare modellen groeien uit de praktijk, ze zijn constant in ontwikkeling; ze worden niet geboren in ministeriële bureaus en dan eens en voor goed in decreten vastgelegd

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Ik geloof niet in decreten

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Eén ding is zeker: werkbare modellen groeien uit de praktijk, ze zijn constant in ontwikkeling; ze worden niet geboren in ministeriële bureaus en dan eens en voor goed in decreten vastgelegd

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Geen van beide decreten verwijst naar het kritieke punt van de meeste, vooral grote gezelschappen, namelijk de beheersvorm

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Een decreet in 4 stukken Op dit ogenblik -dat zijn althans de geruchten- wordt op de kabinetten en in de partijcellen gewerkt aan niet minder dan vier decreten : toneel, dans, poppentheater en

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
vastgelegd in vier decreten, waaruit een reeks nieuwe 'niet-overtreedbare wetten' zullen voortspruiten die de ontwikkeling van de creatieve praktijk aan de basis - dat, dus, waar het eigenlijk omgaat - op een

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Alleen, de opsplitsing van het theaterdecreet in vier 'sub-decreten' doet het ergste vrezen

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
Decreten : podium en kunstonderwijs pag

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
het gevecht om het eigen bestaan verkregen zij de opdeling in vier decreten onder één noemer

Nr. 41, April 1993 • Johan De Feyter • Geen getto's voor het jeugdtheater
Tenminste niet als een voor iedereen op dezelfde wijze uit te bouwen, netjes in reglementen omschreven, door de overheid in decreten ingebakken apart instellingsmodel

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
de beginjaren werd steeds naar deelprojecten toe gewerkt die uitmondden in een hele reeks decreten: decreten voor sport, voor het sociaal-cultureel werk, voor jeugd en het theaterdecreet...Externe Betrekkingen, Wetenschapsbeleid). Etcetera: Is het de bedoeling om mettertijd decreten aan te passen...Men wil al te gemakkelijk decreten aanpassen, nog voor ze de kans hebben gekregen zich te bewijzen

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Staf Pelckmans: De grote stoorzender in een mogelijke onderlinge afstemming van beide decreten is de financieringswijze

Nr. 54, Februari 1996 • Didier Wijnants • Het oor en de smeer
Wouter Van Looy vreest echter dat een dergelijk initiatief tussen alle decreten in valt en dus niet meteen op veel overheidssteun kan rekenen

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Decreten lopen altijd achter op de evoluties in het veld

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
komt aan alle artiesten 'en niet alleen aan de artiesten die onder decreten vallen, waar de vakbonden-zieltjeswinners zich zo graag over willen ontfermen

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
treedt, conclusies trekt en tot oplossingen komt die geformaliseerd worden in decreten, wetten of wat dan ook

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Het 'sociaal statuut van de artiest' heeft de jongste tijd veel inkt doen vloeien: er worden plannen opgesteld, eisen geformuleerd, nieuwe decreten onder de loep genomen, wetsvoorstellen bekritiseerd...decreten die de federale regeling voor sommige schouwspelartiesten 'ingehaald' hebben

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Binnen de Administratie ligt de speelruimte daarentegen enkel bij de interpretatie van wetten, decreten of ministeriële omzendbrieven...Deze dichotomie sluit op haar beurt weer aan bij de tegenstelling tussen orale (zoals bijvoorbeeld mondelinge overeenkomsten, individuele politieke lobby,...) versus discursieve (decreten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK