Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "definities" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Ze maken zichzelf tot probleem door aan te sturen op nieuwe definities van de categorieën waarin we kunst waarnemen

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Misschien heb ik wel persoonlijke definities over wat dans is, wat goed is... maar ze veranderen voortdurend...Ze hebben ook heel brede definities van wat goed is, weinig strikte voorschriften

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
brengen rond vernieuwde definities van acteren, ruimte en tekst

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Zolang men daar geen duidelijke definities bij vooropstelt, loopt de discussie rond het repertoiretheater in kringetjes van onduidelijkheid, vaagheid en misverstand

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Het gaat hier evenmin om het afleiden van gedachten uit definities en axioma's in een rechtlijnig en cumulatief denkproces

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Enkele zijn van technische aard : de uitsluiting van de (pas opgerichte) Vlaamse Opera, bijkomende definities van 'teksttheater' en 'artistiek personeel'. Het begrip 'teksttheater' is trouwens een

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Beide definities lopen wat mank omdat de eerste nietszeggend is en Blokdijk de zijne vooral op het omgaan met de 'inhoud' van het repertoire toepast en niet of nauwelijks op de theatermiddelen zélf

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Vlaamse Gemeenschap heeft". Het is allerminst duidelijk waarom de definities van de verschillende auteurs niet allemaal op dezelfde wijze hervormd werden

Nr. 34, Juni 1991 • Leonetta Bentivoglio • Und die Pina hat gesagt...
Ben je het daarmee eens ? PB : "Formules, etiketten, definities : men heeft er al zoveel op mij gekleefd ! Dat is de enige zorg van de critici: ze willen analyseren, ontleden, kost wat kost

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
die reeds ten minste vijf jaar zijn woon-en verblijfplaats in de Vlaamse Gemeenschap heeft'. De definities worden nu enigszins geharmoniseerd

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Daarom moeten we dringend naar nieuwe definities zoeken van de uitgebeende verhouding tussen kunst en maatschappij

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
De enige redding van dit weinig eerbiedwaardige offer is de onmiddellijke herziening van de definities

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Autonomie In een cultureel-politiek geladen debat volstaat het jammer genoeg niet terug te grijpen naar objectieve semantische definities, omdat iedereen toch al weet wat je

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Scherp en giftig bijvoorbeeld is de afwijzing van Gerrit Komrij in Dit helse moeras (1983): 'Er zijn honderden definities van kunst gegeven...Maar, behalve in totalitaire en dictatoriale samenlevingen, komt in geen van die definities voor dat kunst iets opvoedends moet hebben of mensen solidair moet maken met wat-dan-ook

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
buurtwerkers, het paternalistische en intuïtieve handelen van artiesten, ... Even veel componenten nodigen uit om de gangbare kaders en definities van 'sociaal werker', 'podiumkunstenaar' of 'migrant' achter ons te

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Maar het conflict tussen die twee definities is onhoudbaar, waardoor er gezocht moet worden naar invalshoeken die de harde brokken in de culturele fruitpap verzachten

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Bij de start van het door de betreurde Dina Hellemans opgezette project over 'vormingstheater', in de jaren '70 aan de VUB, dienden de medewerkers methodes en definities af te bakenen

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Labans quasi geometrische benadering, met zijn ruimtelijke definities aan de hand van dimensies en diametralen, draagt onmiskenbaar een cartesiaans stempel

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
de gecondenseerde (ogenschijnlijke) duidelijkheid van de geciteerde paragraaf blijkt echter hoe merkwaardig en moeilijk te gronden dit idee is. Hij geeft een aantal stellige affirmaties en definities

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
Meer dan in andere stadsdelen ontbreekt hen elke ruimte die als buffer zou kunnen optreden, die de definities van de buitenstaander zou kunnen relativeren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK