Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "denkbeelden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Wie het over het huwelijk heeft, roept sociale en historische, dus evoluerende denkbeelden en hun subjectieve interpretatie op

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Op weg naar de bank zal hij ook morgen niet voor de voeten worden gelopen met afwijkende, zijn zekerheden in gevaar brengende denkbeelden

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Die waren er natuurlijk niet, dat zijn de naïeve denkbeelden van de outsiders

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Zijn gedachten slaan als het ware op hol, denkbeelden achterna, in plaats van stil te staan bij de beelden die op de scène te zien waren en die op zijn netvlies blijven hangen

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Er bleef me dus veel onduidelijk van zijn denkbeelden op technische gronden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Wie is zij dan ? Een mijlpaal of een mythe ? We vroegen haar naar haar ervaringen, haar denkbeelden, haar leven

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Wij spreken al te vaak over Parijs, mei '68 en vergeten daarbij dat de denkbeelden die daar hun uitbarsting kregen, uitgebroed en -gedokterd werden aan de Berlijnse én Amerikaanse universiteiten voor

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Een 'vermakelijke en belangrijke voorstelling' wordt getoetst aan de denkbeelden van Freud

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Maar er is een gebrek aan goede regisseurs met behoorlijke vorming, steunend op een zekere continuïteit binnen het eigen culturele landschap, en met de nodige begaafdheid om artistieke denkbeelden te

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Ten tweede moeten het mensen zijn die ook de teaterpraktijk kennen en niet vervallen in utopische denkbeelden over teater

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Tussen De Getemde Feeks van Dirk Tanghe, de Macbeth van Ivo Van Hove en Anne Teresa De Keersmaekers enscenering van Heiner Müllers Medea liggen zeer uiteenlopende denkbeelden over theater en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Hun denkbeelden formuleerden zij in een publikatie -- een rood boekje -- die de neerslag was van langdurige gesprekken en in april 1968 het licht zag

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Zo zag ik enige tijd geleden een TV-opname van een toneelstuk waarin Descartes en Pascal hun diep-verschillende denkbeelden met elkaar confron-teeerden...Zou men niet mogen veronderstellen dat indrukwekkende denkers als Spinoza, Nietzsche, Wittgenstein, en iets van hun denkbeelden en van de reden van hun grootheid, niet alleen aan 'specialisten' bekend

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Een gecultiveerd doodsverlangen, pre-psycho-analytische denkbeelden, het fundamenteel menselijke egoïsme, de problematiek van de afkomst, het vaderschap en de

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Hoe al deze aanzetten, problemen, 'denkbeelden samenvatten

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Waar het eerste te maken heeft met een urgente behoefte tot meedelen, met het verwoorden van de actueelste denkbeelden, verwijst het tweede naar een opvatting dat 'theatermaken een kwestie van

Nr. 52, Januari 1995 • Alexander Baervoets • Klassieke dans
Van zo gauw de Fullers, Duncans en later de hele stroom modernen nieuwe denkbeelden over dans gingen verspreiden, werd de academische dans - die op dat moment in crisis verkeerde - gestigmatiseerd als

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Een kijkgat in de werkelijkheid Mijns inziens hoeft er niet noodzakelijk een poging ondernomen te worden om politieke denkbeelden, corruptie of fascistoïde trekjes rechtstreeks te ontmaskeren

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
hele reeks nieuwe maatschappelijke denkbeelden als van een nieuwe scène-esthetiek én - daaruit voortvloeiend -een nieuw kijkgedrag

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Op een welbepaalde manier zijn de getoonde lichaamsbeelden altijd heel precies, en dus doordacht: het gaat om conceptuele beelden, om denkbeelden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK