Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "derrida" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Men moet altijd dubbel oppassen wanneer Franse intellectuelen, doordrenkt van de taaiacrobatieën vanBarthes of Derrida, ogenschijnlijk ongevaarlijke woordjes rondstrooien zoals 'évidemment'. Het

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Brandt vertaalde eveneens werk van een hele reeks Franse schrijvers en denkers die op dit ogenblik in grote mate het internationale intellectuele klimaat bepalen : Lacan, Bataille, Barthes, Derrida

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Jacques Derrida schreef dat "het theater ontstaan is uit zijn eigen verdwijnen

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Dieter Lesage schrijft in Tmesis 2 (1992) dat de Franse filosoof Jacques Derrida na een reeks seminaries rond het thema Manger l'autre door zijn studenten op de korrel werd genomen omdat hij 'met geen...woord gerept had over hetgeen men in dat verband zou kunnen zeggen over de hongersnood in de derde wereld'. Derrida verontschuldigde zich beleefd, maar liet 'zich tegelijk de opmerking ontvallen dat hij het

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het perspectief van een aantal eigentijdse filosofen als Levinas, Bataille, Blanchot, Foucault, Derrida, De-leuze, Lyotard die gewezen hebben en blijven wijzen op de noodzaak de grenzen van de

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Het nam vaste vorm aan in choreografische gewoonten toen het nog in de vroege zestiger jaren door Jacques Derrida beschreven werd...Deze vraag leidt ons nog verder in de geschiedenis terug, tenminste dertig jaar voor Anna Halprins en Derrida's theorieën over het spoor in de jaren zestig

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Hawking, Foucault, Deleuze, Derrida, Artaud, enz

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Het bewuste essay stoffeerde met lange citaten van onder meer Derrida, Latour, Lacan en Deleuze de affiniteiten tussen de postmoderne cultuurfilosofie en de eigentijdse chaostheorie

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Deze gedachtegang zet welhaast automatisch aan tot een 'deconstructivistische' kritiek in het spoor van - vooruit dan maar - Jacques Derrida's analyses van 'de metafysica van de aanwezigheid'. Maar

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt deze veelheid aan autobiografische publicaties vergezeld door een aantal meer theoretische vertogen (van auteurs als Lyotard, Derrida, Bourdieu en Foucault

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Het is in zijn aanwezigheid altijd al een 'acte de mémoire',12 zoals Jacques Derrida in verband met de beweging van de schilder gesuggereerd heeft...Europe No.23 (1999), 12-17, 16 11 Laurence Louppe, Poétique de la danse contemporaine, Brussel, Contredanse, 1997,72 12 Jacques Derrida, L'autoportrait: mémoires d'aveugle et autres ruines

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Filosofisch wordt Lehmanns horizon bepaald door wat de Franse poststructuralistische school genoemd wordt, maar wat eigenlijk een grote verscheidenheid aan denkers herbergt: Derrida, Lyotard, Deleuze

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Jacques Derrida). Homi Bhabha, Grensoverschrijdingen: kunst in een tijd van multiculturele interpretaties, in: Kans of verrijking...Gedachten over theater, cultuur en politiek, PassePartout Publications, Utrecht, 1998 Jacques Derrida, Over Gastvrijheid, Amsterdam, Boom, 1998 Rasheed Araeen, Waar

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam
deconstructivistische (Derrida, uiteraard) denken van Parijse makelij

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Het zijn niet alleen Hegel en Freud die in hun theorieen gebruik hebben gemaakt van Oedipus en Antigone: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Lacan, Derrida, Lyotard,... Het is een indrukwekkende...Zij is nachtelijk (...)', aldus Jacques Derrida in een commentaar op Hegel". Het snijpunt van het conflict tussen deze twee wetten is de dood...Derrida, in: Steiner, p. 37-38 12

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Jacques Derrida formuleert het als volgt: telkens wanneer het om iets 'tussen twee' gaat, om een verbinding van wat schijnbaar gescheiden is, zijn er spoken in het spel en is er nood aan een...spectrologie'. Zo'n wetenschap van het spook werd niet alleen die laatste avond opgeroepen, maar trok (zoals Derrida bedoelt) doorheen het hele project, dat draaide rond het uitdrijven van de geest van de...Op een vruchtbare manier gold voor deze ruimte wat Derrida aanduidt als de gemeenzame noemer van het spook van het communisme wiens rondwaren Marx tot uitdrukking bracht, en Hamlets ontmoeting met de

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
ontwikkelingen binnen de moderne linguïstiek, filosofie en psychoanalyse (Barthes, Kristeva, Derrida, Lacan,...). Aan die poëzie kent hij daarom sterkere 'waarheidsaanspraken' (p. 261) toe...Met Derrida en Critchley breidt Van Bastelaere die ethische dimensie uit naar het singuliere andere tout court

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Dit taalgebruik is voor Derrida nog een voorbeeld van een wereldwijde mediatisering en verspreiding van een bepaald soort interpretatieschema.19 Zonder digitale cultuur, straalvliegtuig of tv is er...Het is ons theater van de wreedheid (...)’. 28 Glossen In een discussie met Derrida over de relatie tussen religie en media werd hem volgende vraag gesteld: ‘Als het zo is dat de hele...20 Jacques Derrida, ‘Geloof en weten’, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo & Hans-Georg Gadamer, id


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK