Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "kunstsysteem"Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
Neem nu bijvoorbeeld het kunstsysteem...Geld is dus inderdaad gewoonweg een aan het kunstsysteem externe mogelijkheidsvoorwaarde...Ook los van de huidige, alweer tanende conjunctuur van politieke correctheid geldt dat het in laatste instantie binnen het kunstsysteem om de beoordeling van singuliere kunstwerken draait, niet om

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
De moraal van mijn verhaal luidde kortweg dat het in het kunstsysteem om kunstwerken draait, niet om kunstenaars, en al helemaal niet om generaties...En ook als maatschappijtheoreticus trouwens, want het valt gemakkelijk in te zien dat kunstwerken - en niet: menselijke makers - de elementaire eenheden van het kunstsysteem zijn

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
ontgrenzing van het kunstsysteem

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Kunstorganisaties bewegen zich immers niet alleen binnen het kunstsysteem...Ze committeren zich in de regel primair aan het kunstsysteem...Voor het mondiale kunstsysteem maakt het allemaal weinig of niets uit

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Tot die laatste reken ik trouwens ook - in Alles is rustig alweer onderbelichte -recente algemene tendensen binnen het kunstsysteem, zoals de sterk gestegen internationalisering of de grensvervaging

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
culturele uitsluiting en marginalisering binnen het kunstsysteem...Voor zover het huidige kunstsysteem dat soort kunst al absorbeert, doet het dat immers in termen van gelukte of mislukte kunstwerken, niet van meer of minder geslaagde documents luimains...enzovoorts: het moderne kunstsysteem is een zelfreferentieel systeem

Nr. 101, April 2006 • 
kunstsysteem in het algemeen, en 'de kunst in het algemeen' in het bijzonder, soms ook nog een meer directe relevantie voor de democratie, in de strikt politieke zin van het woord...kunstsysteem...kunstsysteem de principes van een andere democratie, 'a democracy yet to come' onderkennen

Nr. 101, April 2006 • 
Mensen praten voor en tegen in alle sociale sferen, maar alleen het kunstsysteem voedt dat soort discussie ook bij wijze van spreken willens en wetens via individuele kunstwerken

Nr. 101, April 2006 • 
De uitwisseling van opinies sorteert in het kunstsysteem nauwelijks effecten, wat bijvoorbeeld in de politieke sfeer helemaal anders ligt...doorkruist (in de betekenis van de Derridiaanse figuur van de 'sous-rature'). Het wonderlijke, en voorzover ik kan zien ook maatschappelijk uitzonderlijke aan het kunstsysteem, is dat het deze zelfsabotage perfect

Nr. 101, April 2006 • 
Niet het kunstsysteem maar individuele kunstenaars, evenementen of kunstorganisaties worden in de lijn van het dominante participatiediscours afgerekend (negatief én positief) op de discutabele eis...Het verwachten van meer algemene positieve gevolgen van een sociaal verbrede participatie, genre 'verzoeting' (dixit Vlaams cultuurmi- Niet het kunstsysteem maar individuele

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
Dat recht is niet meteen een probleem, wel de meer dan eens gehoorde gevolgtrekking dat ook de toegang tot het kunstsysteem 'daarom' laagdrempelig, zoal niet drempelloos moet zijn