Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "luciditeit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De luciditeit die sprak uit decor en kledij, uit het gebruik van rekwisieten was echter niet altijd in spel en tekst terug te vinden

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
heeft zijn bevindingen over zijn waanbeelden, zijn internering en behandeling met grote luciditeit beschreven in Denkwürdigkei-ten eines Nervenkranken

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Steve Paxton
Daarin ligt ook het grote verschil tussen Paxton en de drie andere dansers: je bemerkt bij hem een luciditeit in het gebruik van het lichaam, een vanzelfsprekend inzicht in de werking ervan, dat bij

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Van de Mannen van den Dam krijgt hij een lakonieke luciditeit toegemeten (de rammelingen van Amphitryon vangt hij onverstoorbaar op op zijn hoed - die hij dan wel voor de gelegenheid in de hand neemt

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Ik ben voor fijnzinnigheid en luciditeit

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
De enige verwachtingen ter zake, worden hoe dan ook gewekt door de luciditeit waarmee dansers en choreografen met hun dansmateriaal omgaan

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
theater en het al even "naturalistische" pathos van de fotografie (volgens Lauwaert) wordt een luciditeit 'ontwikkeld'die verwant is met de waanzinnige waarheid van de foto, mystiek en banaal, zinnelijk en

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
voortdurend van luciditeit in plompheid, van tederheid in bruutheid, van platvloersheid in filosofie

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Als ze een keer na een ordinaire ruzie worden gearresteerd en aan elkaar vastgeketend, merkt zij in een vlaag van luciditeit op, dat hij nu eindelijk niet meer van haar los kan komen

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Ondanks zijn luciditeit slaagt hij er niet in afstand te doen van het gefixeerde ideaalbeeld dat hij uit de herinnering aan de (overigens verblindende) aanblik van de naakte Delia heeft gevormd en dat

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Luciditeit en zelfbedrog

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Een hoogbejaarde delirerende non wordt gevierd: alsof het katholicisme zelf ligt te rotten en uit zijn gistende dampen een nieuwe luciditeit rijst

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
Kritiek is luciditeit hopeloos verstrikt in naïviteit

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
En omdat hij oud is. Tot die grote luciditeit kun je alleen maar komen op hoge leeftijd en door te lijden als een tragische held

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
Als Tom van Dijck in de slotscène van Over de dorpen Handkes woorden uitspreekt, terwijl hij van op een trapje kastanjes in een emmer gooit, is dat van een dergelijke luciditeit dat je niet meer weet

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Neen, haar zelfverzekerdheid is het resultaat van een strikt individuele luciditeit - van een acteurscarrière die in het teken staat van zelfbevraging, reflectie, 'nadenkendheid'. Ik stel mij voor dat

Nr. 63, Maart 1998 • Pieter T'Jonck • Als spreken tot niets leidt
studies en werkervaring, schijnt een tot dan toe afwezige luciditeit aan het licht te komen

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
De poëzie van een wiskundig stelsel is de luciditeit van een gedicht

Nr. 65, Januari 1998 • Inhoudstafel
Bart Verschaffel over het boek De luciditeit van het obscene/het obscene in de luciditeit van Jan Lauwers & Needcompany 28 Postmodernisme met nationalistische trekjes Naomi M. Jackson over

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
Onlangs publiceerde Needcompany De luciditeit van het obscene/het obscene in de luciditeit...De opgegeven titel, die pas een eind weg en na de portfolio in het boek opduikt, is De luciditeit van het obscene/het obscene in de luciditeit...Jan Lauwers & Needcompany - De luciditeit van het obscene / het obscene in de luciditeit / Maarten Vanden Abeele De boodschap die ons zo, via een omweg, over het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK