Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "management" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Op termijn zal de RAT het aantal gezelschappen verminderen en daarbij zullen principes als 'profijt' en 'goed management' een hoofdrol spelen ; het decretenland herschikken in minder verschillende

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Bij de evaluatie van het management werd aandacht besteed "aan de bedrijfsvoering, de verhouding tussen personeelskosten en totale produktie-kosten, de verhouding tussen totale uitgaven en eigen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Als directeur was hij een meester in het psycho-artistieke management

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
Twee begrippen die in de cultuurbusiness staan voor succes en dynamisch management, in de operawereld voor de introductie van een nieuw model

Nr. 11, Juni 1985 • Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 TIJDSCHRIFT...
zouden nemen om het ondermaats schap vat betreft en/of publiekswerving, en/of art management en dat die inspanningen door de R.A.T

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
artistiek niveau, en/of management en dat die inspanningen door de RAT voor 15 januari 1985 positief zouden geëvalueerd worden...Volgend jaar wil de RAT dan ook scherper toezien op het artistiek rendement en het management van deze gezelschappen en de nodige maatregelen treffen mochten deze toegenomen middelen geen effect...De rentabiliteit van het toegekende bedrag moet bij een gezond management op die wijze kunnen verhoogd worden

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Dat hij zich onnadenkend de holle slogan 'management' heeft laten aansmeren, zonder zich af te vragen: 'welk soort management met welke inhoud

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Antigone Kortrijk Het Respectabel Trouwfeest Het Westvlaams Theater Antigone zit klem tussen een door Poma geprezen management en de rode kaart van de R.A.T

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Deze anachronistische structuur beantwoordt nergens aan moderne principes van (theater-)management

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Een derde groep artikels behandelt de theaterpromotie, het NTG-management

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
bakt het helemaal bruin op p. 16: "Waartoe goed management en een ruimhartig overheidsbeleid kan leiden, zien we in de Beursschouwburg in Brussel waar Mortier heerst

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Afhankelijk van externe faktoren zijn er wijzigingen gekomen die we eigenlijk zelf niet wilden: het management dat de 'behangfunctie' van de radio en alleen maar die snelle actualiteit de hoogste...Het management bij de KRO heeft nog iets over voor cultuur in het algemeen en dat betekent niet alleen 'interessant vinden', maar ook het geld daarvoor reserveren

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Theater Poëzien wordt opnieuw betoelaagd, omdat het met sukses blijft werken voor het schoolpubliek en omdat zijn management voorbeeldig is. Uit de wandelgangen: Twee theaterdirecteurs vragen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Vanaf dit seizoen hebben we ons omringd met een aantal mensen die voor management, public relations en dramaturgie instaan

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
grijpend management

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
het is een kwestie van management, maar er is ook liefde mee gemoeid

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
teaterteorie 2. Dramaturgie en toegepast onderzoek 3. Management en beleid FILM opties 1. Filmteorie en -essay 2. Management en beleid DANS opties...Dansonderzoek en -teorie 2. Danspedagogiek en -praktijk 3. Management en beleid De duur van de studies bedraagt twee jaar

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
omwille van de inspanningen die geleverd worden op het vlak van toneelspreiding naar scholen, te zamen met exemplarisch management...zal er bij de leiding op gewezen worden dat dringend het artistieke en financiële management dienen aangepast te worden, zodat hieruit de nodige gevolgtrekkingen kunnen gemaakt worden voor het seizoen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Management en public relations werden zeer recent onderwerp van reflectie

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Wel wordt daar sterk de klemtoon gelegd op management, een houding tot het theatrale veld die grondig verschilt van de hierboven geschetste


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK