13 document(en) met "Matthias De"


Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
De voordoeken worden evenwel niet opgetrokken, maar door een glunderende Matthias De Koning naar beneden gelaten, zodat ze open en bloot op de planken blijven liggen...Met dat gesprek is trouwens iets vreemds aan de hand, want de zusters "spelen" maar een beetje, vertonen af en toe reakties die lijnrecht tegen de inhoud van de tekst ingaan, maar die wel best te...En dan is er nog een zeer gekke opsplitsing van het gebeuren tussen fysieke aktie (zoals het eten van moorkoppen) die helemaal tegen de achterwand door een verder overbodige Matthias De Koning wordt

Een lach en een traan, wat wil... • 3 december 1988
Dat nachtelijke bezoek wordt steeds weer herhaald, en is de rode draad in de ontrafeling van de motieven die de personages drijven in hun turbulente liefdesleven en affektieve blokkades...terwijl de identifikatie met de personages toch net zoveel op afstand gehouden wordt dat de ironische kantjes en de thrillerstruktuur van het stuk niet verzwinden in (mogelijke) melodramatische boventonen...Iets wat bijna symptomatisch is voor de manier waarop allen, behalve Mary (Frieda Pittoors), Theo's (Matthias De Koning) vrouw, behoedzaam laveren tussen de scherpe kantjes van het familiale leven

Slechts schijnbaar een toneelstuk: "Op de hellingen... • 2 juni 1989
De laatste in die rij is voorlopig Op de hellingen van de Vesuvius van de Nederlandse Wanda Reisel...Het zelfbeklag van Leopardi wordt bij voorbeeld op vrij efficiënte manier gespiegeld aan de reële ellende van dokter Manella (Matthias De Koning) die de miserie van een choleraepidemie in Napels niet...Op de achtergrond is de moeder voortdurend aanwezig -- als een spookbeeld want ze grijpt nergens rechtstreeks in de aktie in. Maar de haast militaire wijze waarop ze haar denkbeelden over opvoeding

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Toneelspelersgezelschap Stan, in een regie van Discordia's Matthias de Koning, pakt het dan ook net, andersom aan...Je ziet achter de doeken aan beide zijden van de scène de benen van de akteurs, twee mannenbroeken en twee maillots...Dat leidt tot het volgende: de Schrijver leest met een zekere verbazing, als voor de eerste keer, de verzen "All the world's a stage, and all the man and women merely players...". Met verbazing stel

Sleutelen aan Marivaux • 22 december 1990
Afgelopen jaar werkten studenten teaterwetenschap van de KU Leuven aan een voorstelling met teksten van Marivaux, onder begeleiding van Discordia's Matthias de Koning...Met dit stuk doen de akteurs iets vreemds: het personage van de moeder wordt voorzien van een tic, ergerlijke hoofdpijn, die schijnt te verklaren waarom ze zo lastig en heerszuchtig is. Ook de...Hoewel je daardoor dan weer wel kan zien dat de akteurs zelf met veel inzet gewerkt hebben aan deze voorstelling, en wellicht ook heel wat inzicht opgedaan hebben in de werking van deze teksten

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
dichter tegenover de politieke realiteit) loopt parallel met intriges over de onmogelijke liefde tussen de dichter en de prinses, de verliefdheid van de gravin op de dichter enzovoort...Paradigmatisch voor de voorstelling is de wijze waarop de grote betekenaar van het waardige, van het teater, de hertog Alfonso (Matthias De Koning) letterlijk in zijn blootje komt te staan, en bij...Kostuumwisselingen zijn niet van de lucht, maar meestal passen ze nauwelijks binnen de kontekst (Tasso in Napoleonkostuum) en hangen de kaartjes van het verhuurbureau nog overal aan de kostuums

"De Vere" niet te missen voor wie... • 26 maart 1993
al, bij voorbeeld met regies van Discordia's Matthias De Koning voor Stan en Dito'Dito'. Maar wat nu gebeurt, is toch wel biezonder...Kortom, op een heel extreme manier wordt hier komaf gemaakt met de idylle van de akteur en zijn personage, en met de illuzie van het teater als een verhevigde vorm van leven...Tussen de opbouw van de grappen in Slissen en César en die in Kleur is alles ligt niet zo'n groot verschil, maar het effekt is bij Decorte verwoestend voor de taal en de personages die ermee tot leven

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Nu zijn beide, de theatermakers en de centra, geaccepteerde instituten; de banden tussen de mensen onderling zijn er nog, maar organisatorisch zijn ze uit elkaar gegroeid...De nieuwkomers houden zich ver van de gevestigden uit een soort wrok, terwijl de gevestigden angstvallig aan hun positie vasthouden, met de hete adem van de jonge turken in de nek...Peter Vandenbempt: Daarvoor hebben wij bij Sarraute inderdaad Marlies Heuer gevraagd; Stan heeft destijds ook het advies ingewonnen van iemand als Matthias De Koning

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
De onorthodoxe aanpak werd geïnspireerd door Matthias de Koning van Maatschappij Discordia...Matthias De Koning was de eerste die de aandacht voor de tekst, en niet de personage-opbouw, de expressie of het koncept, als belangrijkste gegeven vooropstelde...Maar de radikaal-politieke aanpak van de tekst, met slechts weinig aandacht voor persoonlijke morele drama's van de personages, liet de satirische kwaliteiten van het stuk bovendrijven

Langhoff beklemtoont onderstroom van geweld in Kafka • 19 april 1997
De Duitse regisseur Matthias Langhoff probeert dit gegeven open te breken...Wel de pathetische verdediger van een systeem, een wet, die door het nieuwe bewind in de strafkolonie achterhaald is. Op het ogenblik dat de officier dit beseft, zal hij de laatste veroordeelde...Want uit veel andere facetten van de enscenering blijkt dat Langhoff vooral de aandacht wil trekken op de fragiliteit van wat wij beschaving noemen, op de duistere onderstroom van tomeloos geweld die

Stan op dreef in geestig stuk van... • 24 april 1997
Coward zet hier vooral de vrouwen in een kwalijk daglicht, maar de allesoverheersende stemming is dat de doelloosheid van de upper class hoofdoorzaak is van deze bespottelijke situaties...De Stannen verlustigen zich zichtbaar in het in de verf zetten van de types van Coward, als een middel om de absurde, op de spits gedreven dialogen maximaal reliëf te geven...Damiaan De Schrijver leeft zich met zichtbaar genoegen uit in zijn belichaming van corpulente, rijke domoor terwijl Frank Vercruyssen de cynische geblaseerdheid zelf is. Matthias de Koning

Crave. Pornografie en wanhoop • 3 maart 2001
Gesouffleerd door Matthias De Koning...Hun concentratie werd voor een groot deel opgeslorpt door het memoriseren van de tekst, wat de scherpte van het opvoeringsidee afzwakte...Zo merk je dat de verschillende verhaallijnen en gedachten die in dit stuk samenkomen geen communicatie tot stand brengen tussen de stemmen, maar als losse brokken al dan niet reële ervaring obstinaat

Nieuwe wegen in deSingel: EVENEMENT • 1 oktober 2003
Onlangs voegde de architect Stéphane Beel - de ontwerper van de toekomstige uitbreiding van deSingel - bij de verbouwing van de scène van de Rode zaal, nog een nieuwe, volledig beglaasde wandelgang...Jacobs legde zich de jongste jaren vooral toe op de studie van het werk van Henry van de Velde, maar publiceerde daarnaast o.a...haar 'Odradek' botst de klank van saxofoons zowel tegen de beelden en animaties van Isolde Venrooy en Han van den Hoof als tegen de klank voortgebracht door de soundchip van twee gameboys