2 document(en) met "Oda Van Neygen"


Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
BRUSSEL -- In de loop van 1987 zocht Oda Van Neygen van de Beursschouwburg, een van de teaters die een kontinue programmatie voor kinderteater kent, Paul Peyskens aan om een voorstelling te maken...Door de omkadering van Michel en Herman is het allemaal heel mooi om te zien, en is het ook perfekt te verstaan, al versta je dan niet alles wat er gezegd wordt...Het enige wat van belang is opdat het begrijpelijk zou zijn, is dat de akteurs altijd alert blijven voor wat de anderen doen met een tekst of een gebaar

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
kunst, en Oda Van Neygen, belast met kinderteater...Het werk van een groepje als Marti Co of mensen uit de Kleine Akademie kan je gewoon niet plaatsen naarst werk van Dito Dito, Stan of Nederlandse gezelschappen als de Trust of Discordia...En daarin is de Beursschouwburg dan weer een koploper aan het worden, in het opnieuw, en expliciet, formuleren van de positie en de inzet van de kunst