4 document(en) met "bespottelijke"


Halvering aantal akteurs verdubbelt komisch effekt: "Private... • 15 juli 1989
Maar dat doet er op dat ogenblik niet meer toe, omdat de bespottelijke voorspelbaarheid van het gebeuren op dat ogenblik al zijn climax bereikt heeft

"Palermo, Palermo": verlangen naar Italië • 18 mei 1991
Zo is er de man die -- zonder enige aanleiding -- plots begint te poseren als een bespottelijke pastiche van het vrijheidsbeeld

Akteur Frank Vercruyssen creëert authentiek moment • 31 augustus 1991
Over het tomeloos vervelende en zelfs ronduit onuitstaanbare van ideologieën, over het bespottelijke van de schijn ophouden, terwijl alle mensen op elkaar lijken, en elkaar dus doorzien...klankbandjes met CNN-berichten over de Golf-oorlog horen, en in het licht van het voorgaande komt de bespottelijke ernst, het onmogelijke van de patriottische retoriek, het onwaarschijnlijke ook van de wijze

Stan op dreef in geestig stuk van... • 24 april 1997
Coward zet hier vooral de vrouwen in een kwalijk daglicht, maar de allesoverheersende stemming is dat de doelloosheid van de upper class hoofdoorzaak is van deze bespottelijke situaties