2 document(en) met "boni"


Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
die periode schreef hij een dagboek dat het uitgangspunt vormt van de solo-voorstelling Nijinski - bij gratie van het vlees en niet van het intellekt van Marc Steemans in een regie van Martine Boni...Martine Boni heeft duidelijk niet gekozen voor een strukturele verheldering van Nijinski's schizofrenie aan de hand van zijn tekst, op de manier waarop bv...Je zou kunnen zeggen dat Steemans en Boni zeer goed beseffen dat een voordracht in theatervorm altijd maar een lezing kan zijn, die zo helder en begrijpelijk mogelijk naar voor moet komen, zonder de

Over slaapkamers, vrouwen en akteren: "Abondance" van... • 14 september 1988
Zelfs als de slaapkamer figureert in een drama, wordt ze zelden zo konkreet als in Abondance - teater in negen slagen, een stuk van Martine Boni, over teater en andere alledaagse dingen, geschreven