5 document(en) met "camus"


Barkey belicht troebele zones van het verlangen • 3 maart 1995
Petra Bolte brengt stukken uit Camus' Mythe de Sisyphe...Beiden zijn op zoek naar menselijke waardigheid, maar Don Quijote denkt die te verwerven bij gratie van zijn hersenschimmen, terwijl Camus ons bezweert ze alle te verwerpen, hoe lelijk het gewone

"Tres" van Barkey blijft te schetsmatig • 28 december 1995
door literaire teksten (Flaubert, Cummings, Cervantes en Camus), het verlangen in al zijn gedaantes: ideale en perverse, hetero- en homo-erotische

Camus' bezinning over terrorisme simplistisch: "De Rechtvaardigen"... • 11 maart 1996
Maar hoe langer het stuk duurt, hoe meer je het gevoel krijgt dat Camus' personages bordpapieren konstrukties zijn, die alleen schijnbaar een verklaring bieden, maar ondertussen de aandacht afleiden...Wanneer je vergelijkt met Büchners Dantons dood zie je pas hoe mager Camus' konstruktie is. Genadeloos De wijze waarop De Roovers/Discordia dit stuk spelen zet dat genadeloos in het licht...Het eerder vermelde interludium over de Baader-Meinhof-Gruppe doet veronderstellen dat zij inderdaad de nodige vraagtekens plaatsen bij Camus' verhaal; Alsof ze willen zeggen dat hun poging om middels

De teloorgang van een familie • 8 september 2001
Camus, die ik citeer, keerde die gedachte echter om: als de steen beneden is moet je alle tijd nemen om de berg af te gaan

Abstract met inhoud • 10 april 2002
Albert Camus heeft aan dat verhaal echter een bijzondere wending gegeven: in zijn ogen is Sisyphus een gelukkig mens, precies omdat hij zich ten volle bewust is van die fataliteit...Los van alle bedenkingen die Camus met dit gegeven verbindt, is wat mij vooral treft de bijzondere manier waarop Sisyphus die situatie aanvaardt