11 document(en) met "incident"


Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
BRUSSEL - "Incident": hindernis, storend voorval, stoornis - onvoorziene gebeurtenis, botsing, geschil...De struiskogel", werd gedragen door een duidelijk narratieve structuur, opgebouwd uit een reeks absurdistische - maar soms ook pijnlijk reële - "gags". In "Incident" ontbreekt het verhaal, je ziet wat

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Een vader die tot het einde uitvluchten en rationele verklaringen (alsof het alleen om het incident met Radka zou gaan) probeert te bedenken, vage beloftes van beterschap probeert te doen

Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
steeds vraag is naar voorstellingen van Incident

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Schaamte Uiteindelijk werden de meest waardevolle voorstellingen van het seizoen geproduceerd door "Schaamte". Na het dit jaar hernomen "Incident" van het Epigonenteater (lichtjes overroepen m.i

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
gebroken bord op de grond en het stilzwijgen suggereren bovendien dat er een incident was

Maatschappij Discordia ondervraagt traditie • 22 september 1990
Het incident vat hun houding ook samen: ternauwernood verborgen onder de ironische afstand en de schijnbare achteloosheid, schuilt een bezetenheid om eens te proberen die teksten aan den lijve te

Guy Cassiers woelt onder de huid van... • 30 mei 1996
Onbetekenende details en grote gevoelens schijnen ordeloos naast elkaar opgeslagen te sluimeren, tot een of ander incident ze als een massief kluwen van kleuren, klanken en woorden terug laat opduiken

Een brug tussen verhaal en abstractie • 13 april 2002
Enkel een klein incident bij de aanvang van dit eerste deel, als een groep dansers luidruchtig en uitgelaten de zaal binnenkomt met een bed en een wasmachine, wijst vooruit naar wat komen gaat

Café Onzekerheid: Werk van choreograaf Thomas Plischke... • 15 mei 2002
Ons werk heeft de vorm van een 'incident', iets wat tussen twee stoelen valt, een onverwachte opening

De apocriefe middeleeuwen van Jan Fabre: PODIUM... • 20 augustus 2003
Pieter T'JONCK Jan Fabre neemt het incident in Avignon filosofisch op

Desingel herneemt twee stukken van Jan Fabre:... • 14 februari 2006
De titel De koning van het plagiaat reageert wel op het incident met Nolens, maar daar is in het stuk nauwelijks een spoor van te vinden