10 document(en) met "teorie"


Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
het woord is letterlijk te begrijpen: wat op scène gebeurt, is geen illustratie bij een teorie maar zit ingebakken in wat de dansers fysiek zijn en wat ze daarmee doen -- voor een publiek te brengen

Te veel teorie, te weinig teater: "Familiendialog"... • 17 november 1987
medium bij uitstek om een teorie te illustreren, en als dat toch gebeurt dan zal men sterke middelen moeten aanwenden om het geheel een artistieke betekenis voorbij de teorie te geven

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
Mijn teorie is dat hij aangepast is, dat hij een pak wil aantrekken dat iedereen wil dragen op dit ogenblik

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Achter de soms zeer "pakkende" beeldtaal van zijn voorstellingen blijkt een samenhangende teorie over dans en koreograferen schuil te gaan

Lach ermee, ja, lach ermee!: "Naar Vulvania"... • 15 december 1989
Het zou best mogelijk zijn om aan dit stuk een volledige teorie op te hangen over de stand van zaken in de kunst volgens Decorte

Dwaalsporen en inventieve danspatronen: Koreograaf Dennis O'Connor... • 19 oktober 1993
Amor Omnia schijnt dat besef langs de omweg van een teorie over bio-genetica en de broederschap tussen mensen gelukkig weer de kop op te steken

Angelika Oei speelt spel zonder oplossing • 2 maart 1994
Wellicht is vooral de wijze waarop Kepler tot beslissingen kwam, en ook zijn beroemde teorie ontwikkelde, een soort leidraad of inspiratiebron voor de "trial-and-error"-methode van deze voorstelling...Het tekstje van Koestler over Kepler in het programmaboek licht een tip van de sluier: moeizaam en onhandig redenerend ging hij van verkeerde teorie naar verkeerde teorie

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
Al bestaat die aanpak er, paradoksaal genoeg, vooral in dat er geen aanpak, geen teorie is. Alles staat ter diskussie, zelfs als de akteurs al op scène staan

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
De man die het onvatbare van het menselijk handelen en spreken in een teorie gegoten heeft, zwijgt zelf, net als in een echte analyse...Zonder een teoretische uiteenzetting te geven, krijg je toch een idee van de werking en de teorie van de psycho-analyse

Pina Bausch sluit dansers op in eeuwig... • 9 september 1995
Ze debiteert de teorie van de ideale proporties van het lichaam, volgens de gulden snede