13 document(en) met "van Damiaan"


"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Het frivole spel van verleiding en genot, de heerlijke verwarring, de zelfbevestiging zonder konsekwentie van het liefdesspel, ver van de bindende konventies van het hofleven: het is in Shakespeares...Het bukolische tafereel van de hoflieden die uitblazen in de vrije natuur, wordt verbeeld door een ikonoklastische versie van hofdansen...Frank Vercruyssen en Damiaan de Schrijver gaan zich met zichtbaar genoegen te buiten aan kinderlijk-uitgelaten, technisch wanstaltige interpretaties van klassiek ballet

"De Vere" niet te missen voor wie... • 26 maart 1993
Kortom, op een heel extreme manier wordt hier komaf gemaakt met de idylle van de akteur en zijn personage, en met de illuzie van het teater als een verhevigde vorm van leven...En een haarscherp aanvoelen van de werking van een "volkskomedie", met een toon waar je nog zo de sappige café-verhalen in terughoort als Frank Vercruyssen een aflevering van Slissen en César ten...Elke avond om 20 u 30 in de studio van het Kaaitheater in de O.L.Vrouw van Vaakstraat te Brussel (02/514.17.70). Zondag is er om 15 u een kindervoorstelling

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
Dokter Thomas Stockman, broer van Peter Stockman, burgemeester van een kleine stad, ontdekt dat het water van de nieuwe badinrichting sterk vervuild is. Terwijl de zogezegd geneeskrachtige werking...het gezin van dokter Stockman zeer tegen Katrina's zin tot de bedelstaf veroordeeld wordt, of zelfs gewoon de setting van het stuk -- in huiskamers met lampekappen en draperieën, kinderen en personeel...De verve waarmee Damiaan De Schrijver zich uitput in een onwaarschijnlijk grappige, en behoorlijk platvloerse interpretatie van het zelfingenomen, gierig, afgunstig en korrupt driftkikkertje dat de

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
Stop thinking about names". De oorspronkelijke kern, met Frank Vercruyssen, Damiaan De Schrijver, Waas Gramser en Yolente De Keersmaeker werd geleidelijk uitgebreid met Sara de Roo, Kris Van Trier...De eerste leden van Stan gaan er vaak uitvoerig op in. Je had er enerzijds, met docenten als een Peter Gorissen, de training in het opbouwen van een personage: de methode van Stanislavski waarbij je...Tijdens het Kunstenfestival probeert Stan dat met drie stukken die losweg gegroepeerd zijn rond het thema van de revolutie: Dantons dood van Büchner, JDX, a public anemy van Ibsen en Die Letzten van

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Naarmate het verhaal vordert, worden de eenvoudige schema's steeds complexer: de motieven van de personages zijn ver van zuiver, en het portret van die lieve Arthur krijgt allengs ook stevige deuken...Zonder echt in de huid van hun personage te kruipen, kan je door de weloverwogen keuze van de afstand die ze letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar in acht nemen en het nadrukkelijke gebruik van...Karikatuur Opstand begint met een lange monoloog van de zakenman Felix (Damiaan De Schrijver), die de lof zingt van zijn vrouw Elisabeth (Mieke Verdin). Al na enkele zinnen verraadt hij zichzelf

Stan maakt pijnlijke klucht van True West • 18 februari 1995
De rivaliteit en afgunst tussen de broers wordt verscherpt door de komst van filmproducer Saul (Damiaan De Schrijver). Hij is een karikatuur van de absolute cynicus, voor wie alleen dat wat geld...Hier zie je pas goed dat het "echte" leven van Lee een opeenstapeling van tv-clichés is. Van de weeromstuit wordt Austins scenario onder de mat geveegd...Maar de banaliteit en trivialiteit van de verzuchtingen van de twee broers komt pas werkelijk goed tot uitdrukking doordat elke aktie ontbreekt

Stan op dreef in geestig stuk van... • 24 april 1997
Coward zet hier vooral de vrouwen in een kwalijk daglicht, maar de allesoverheersende stemming is dat de doelloosheid van de upper class hoofdoorzaak is van deze bespottelijke situaties...Damiaan De Schrijver leeft zich met zichtbaar genoegen uit in zijn belichaming van corpulente, rijke domoor terwijl Frank Vercruyssen de cynische geblaseerdheid zelf is. Matthias de Koning...De uitzichtloze werkelijkheid van George Jackson kan je zien als het andere uiteinde, het product van de onvoorstelbare lichtzinnigheid waarmee de figuren van Coward met hun omgeving omgaan

Doelloos gesprek aan de eettafel • 22 september 1998
Gesprekken daarover resulteerden uiteindelijk in een film van Louis Malle, 'My dinner with André'. Het scenario ervan werd het uitgangspunt voor een toneelavond van drie en een half uur...Peter Van den Eede van Cie De Koe in de rol van Gregory en Damiaan De Schrijver van Stan als Shawn, geven bespiegelingen over het leven en het theater ten beste onder het nuttigen van een goed...Bovendien wordt het publiek meer dan eens rechtstreeks aangesproken, waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van de gêne van de toeschouwers die hier letterlijk pottenkijkers zijn

Stan-marathon opent met tirade van markies • 25 november 1999
La Carta is een bewerking van El castillo de la carta cifrada uit 1979 van de Spaanse auteur Javier Tomeo...Los van die anekdotische elementen krijg je ook het gevoel dat de markies staat voor een samenleving die heel moeilijk los kan komen van archaïsche denkbeelden en oude trauma's. Dat het stuk vlak na...De tekst uit het interbellum klinkt nog steeds brandend actueel, met zijn vlijmscherpe analyse van een bepaalde vorm van (religieus) obscurantisme, die erin bestaat dat de mens niet zoekt naar een

Vandekeybus blijft hangen bij anekdote : "Inasmuch... • 28 april 2000
Bij de eerste klanken van de -- uitstekende -- muzikale score van de New Yorkse cult-gitarist Marc Ribot hijsen ze zich plots in reusachtige dubbele vleeshaken die aan weerszijden van de scène...een snelle opeenvolging van cuts zie je hem daarna met jonge kinderen, een man van zowat 45 jaar en een oude man, in zijn armen...Brussel), 28 en 29 juni in de Schouwburg van Brugge, 27 tot 30 september in de Hallen van Schaarbeek (Brussel). In januari en februari 2001 is er een nieuwe reeks voorstellingen

Rosas & co. Tumult van kreten, scènes... • 20 mei 2000
Als zo vaak bij deze auteur-regisseur is het een poging van een man (Frank Vercruyssen) en een vrouw (Taka Shamoto) om een stand van zaken in hun verhouding op te maken...Maar de centrale gedachte komt van Damiaan De Schrijver, in het stuk sowieso de tobber die zich afvraagt wat het menselijk gedoe allemaal te betekenen heeft...De titel drukt precies de vorm uit: de chaotische stapeling van gebeurtenissen gebeurt "in real time", met vele kansen voor elke uitvoerder om het beste van zichzelf te geven en nieuwe terreinen te

Theater • 8 januari 2004
Tijdens een traject van Tongeren naar Diksmuide vertelt hij over zijn ervaringen, geeft inkijk in getuigenissen en motieven, versneden met enkele miniatuurportretten van deze mensen...Once' is een solo op de muziek van 'Joan Baez in Concert 2'. Deze oude plaat met protest- en liefdesliedjes kleurde de jeugd van de choreografe, die de plaat als jong meisje leerde kennen...Het plezier van dansen en dromen uit de jeugdjaren, maar ook het protest van die tijd lijkt inderdaad de motor geweest te zijn voor deze merkwaardige voorstelling

De Kerstman • 24 juni 2004
De Kerstman De Kerstman Kaaitheater, Brussel Speciaal op verzoek van het komediefestival 'Some Like It Zot', dat van 29 juni tot 15 juli loopt in het Brusselse Kaaitheater, gaan...02/201.59.59) Van de brug af gezien Haven, Antwerpen In het kader van de Zomer Van Antwerpen herneemt het theatercollectief De Roovers 'Van de brug af gezien' op een bijzondere locatie...Op het programma staan een 'International Young Makers Marathon', 'Lobster Caravan' van de laatstejaarsstudenten van P.A.R.T.S onder de hoede van Thomas Hauert en 'The Smile off your Face' van