8 document(en) met "waardige"


Is dat nu niet om te lachen?:... • 15 november 1988
Een dergelijke bijeenkomst zou nooit belegd zijn, maar Stalins bemoeienissen met de kunst en zijn voorkeur voor pompeus, ongenuanceerd monumentalisme (waarin hij een waardige evenknie van b.v

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
deze tijd is de werkelijke macht van de pausen al sterk getaand - alleen, het gebeurt op plechtige, waardige wijze...theater dat zichzelf in eindeloze variaties herhaalt, maar op waardige wijze...kijken niet meer door het oog van de vorst naar het waardige leven, maar door het oog van de entomoloog naar blinde insekten

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
Paradigmatisch voor de voorstelling is de wijze waarop de grote betekenaar van het waardige, van het teater, de hertog Alfonso (Matthias De Koning) letterlijk in zijn blootje komt te staan, en bij

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Hij is een beetje waanwijs, zeker dat hij zijn leven op een waardige manier zal inrichten met een ideale vrouw

Hertmans verkent grenzen van waanzin • 8 april 1995
zien niet alleen waardige, droeve verschijningen maar, vooral in de figuur van Dirk Roofthooft, ook boerende, stinkende, potsierlijke lijven

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
het derde deel wordt er nagedacht over de betekenis van het verdwijnende publieke gebied in deze tijd - waar de link met het verdwijnen van het monumentale, plechtige en waardige regelmatig gelegd

Klapstuk '99 laat ongemakkelijk gevoel na • 4 november 1999
Anderzijds wil je ook (jonge) kunstenaars een context bieden waarin ze zich op een waardige manier kunnen meten met anderen

Nieuwe netwerken: Vlaanderen-Istanbul • 1 juni 2008
Met zijn immense afmetingen en grote drukte is het Taksimplein een waardige concurrent van pakweg de Parijse Place de la Concorde