Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Adviescommissie+Kunsten"Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Wij zullen nu een beleid uitstippelen om te komen tot 'een normaal, gezond theater'. In de eerste plaats zal mijn adviescommissie per 1 januari opnieuw samengesteld worden...Ik wens geen adviescommissie meer waar van de twaalf leden zes theaterdirecteurs zijn...Maar ik wil starten met een nieuwe lei van zodra die adviescommissie in werking treedt

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
De nieuwe adviescommissie lijkt op het eerste gezicht inderdaad samengesteld vanuit een bredere basis

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 3) Januari 1984 "Mijn taak is voorwaarden te scheppen opdat er kwaliteit zou geleverd worden... Daarom ben ik begonnen met te zeggen dat ik een nieuwe adviescommissie wens te...Karel Poma, minister van Cultuur, in Etcetera 5) Juli 1984 "De nieuwe adviescommissie lijkt op het eerste gezicht inderdaad samengesteld vanuit een bredere basis

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Er stonden vier punten op de agenda: de Adviescommissie voor Hulp aan Theaterprojecten, de Culturele Instellingen en de coproduktie, de nationale en internationale verspreiding, de pers...De Adviescommissie voor Hulp aan Theaterprojecten De Commission consultative d'Aide aux Projets théâtraux trekt alleen projecten aan die tenminste een van de volgende vereisten vervullen

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
vergaderweekend van de Tweetakt-adviescommissie, met als gevolg dat ze door een aantal personen uit het Nederlandse jeugdtheatercircuit gezien werd

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Telkens wanneer erkenningen dreigen ingehouden te worden en subsidies geschrapt, probeert men met alle macht de adviescommissie buiten spel te zetten om zo vat te krijgen op de minister die in zijn...De scherpe keuzes van de adviescommissie werden niet alleen bijgevijld, ze werden ingedeukt

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
de adviescommissie zijn er waarschijnlijk enkele mensen geweest die mijn werk al een tijd volgden en die gedacht hebben: 'We moeten Walter hier een kans geven, want ergens anders zal het niet lukken

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • Geven is een mooi, kwetsbaar en subversief...
probeerde de adviescommissie een wig te drijven tussen Verdoncks theaterwerk en zijn acties

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Hij is lid van de Bijzondere Adviescommissie Poëzie, Essay en Theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en samensteller van de Podium Schrijversgids

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
Het gaat dan niet alleen over spreken of schrijven, maar evengoed over de handelingen van een choreograaf of de beslissingen van een adviescommissie of minister

Nr. 98, Januari 2005 • Redactie Etcetera • Kunst en beleid
Tijdens de afvallingskoers langs Adviescommissie, Administratie en Minister verloren positief beoordeelde gezelschappen hun erkenning, werden negatief beoordeelde instellingen koppig weer opgepikt, en

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Hetzelfde geldt voor de adviescommissie Kunsten die via het Kunstendecreet werd opgericht en die als voornaamste taak heeft de kwaliteitsbeoordeling te coördineren en te evalueren...De adviescommissie is op papier nochtans de ideale denktank om de ontbrekende inhoudelijke poot van het kunstenbeleid ‘van onderuit’, via de ervaringsdeskundigen in de commissies, mee vorm te geven...Het lijkt bovendien opportuun de adviescommissie aan de rechterhand van de minister van Cultuur –en dus zijn kabinet– te zetten wanneer deze de subsidieknopen doorhakt, zeker nu de commissies binnen

Nr. 113, September 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
Het meest opgemerkte voorstel is om bij iedere adviescommissie een preventieadviseur te benoemen

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Vandaar de nogal eens gehoorde wens om voor de podiumkunsten, of zelfs voor alle kunstdisciplines, met één schotloze adviescommissie te werken

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Ik ben lid van de Adviescommissie Kunsten...Hij mag dus zeker niet gelezen worden als een reeks standpunten van de Adviescommissie

Nr. 114, December 2008 • (Personalia) • (Personalia + Advertentie)
Zij is lid van de Adviescommissie Kunsten


Development and design by LETTERWERK