Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Adviescommissie Kunsten"Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Telkens wanneer erkenningen dreigen ingehouden te worden en subsidies geschrapt, probeert men met alle macht de adviescommissie buiten spel te zetten om zo vat te krijgen op de minister die in zijn...De scherpe keuzes van de adviescommissie werden niet alleen bijgevijld, ze werden ingedeukt...Dan is het Engelse of Franse systeem toch te verkiezen: de Arts Councïl krijgt een beleidsuitvoerende opdracht op het vlak van de kunsten en daar hoort een zak geld bij

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Videolepsia maakte ik voor Antwerpen '93 (Johan van Heddegem was er verantwoordelijk voor de audiovisuele kunsten). Guy Cassiers vond het effect van de dia's, waar ik een draaiende sluittervoor gezet...de adviescommissie zijn er waarschijnlijk enkele mensen geweest die mijn werk al een tijd volgden en die gedacht hebben: 'We moeten Walter hier een kans geven, want ergens anders zal het niet lukken...Voor HMA of Hiroshima mon amour (Stichting Toneelschuur producties, Kunsten-FestivaldesArts, Holland Festival, 1996) heb ik eerst met Guy over de opstelling van de video gepraat en dan de video

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Hij is lid van de Bijzondere Adviescommissie Poëzie, Essay en Theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en samensteller van de Podium Schrijversgids...voor Het Theaterfestival, De Balie, Kunsten 92, Theater Instituut Nederland). theater, dans, etcetera ••• Abonnementen 2003 (21ste jaargang, 5 nummers) - België: 30

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
de kunsten, of juister: in de dominante publieke omgang daarmee, ligt dat nu al een tijdje anders...Het gaat dan niet alleen over spreken of schrijven, maar evengoed over de handelingen van een choreograaf of de beslissingen van een adviescommissie of minister

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Hetzelfde geldt voor de adviescommissie Kunsten die via het Kunstendecreet werd opgericht en die als voornaamste taak heeft de kwaliteitsbeoordeling te coördineren en te evalueren...Het lijkt bovendien opportuun de adviescommissie aan de rechterhand van de minister van Cultuur –en dus zijn kabinet– te zetten wanneer deze de subsidieknopen doorhakt, zeker nu de commissies binnen...Voor studiemateriaal over synergie in de (podium)kunsten kan men terecht bij het Vlaams Theaterinstituut

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
kunsten na Duchamps readymades karakteriseert). Of het om een typisch symptoom van postmoderniteit gaat, doet er hier niet toe...Vandaar de nogal eens gehoorde wens om voor de podiumkunsten, of zelfs voor alle kunstdisciplines, met één schotloze adviescommissie te werken...Deze vaststelling houdt echter geen vrijbrief in om de kunsten voornamelijk vanuit een instrumentele beheerslogica te benaderen, wat merkwaardig genoeg ook veel sectorbewoners uit de podiumkunsten

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
De groeibeweging – die al dan niet plaatsvindt – heeft zelfs een specifieke naam: ‘doorstroom’. De praktijk van de kunsten van de jaren tachtig en negentig heeft mee bepaald hoe de opeenvolgende...Maar veel publieksparticipatie-, synergie- of interculturaliteitsbeleid heb ik binnen de kunsten alvast niet gezien, de afgelopen jaren...Ik ben lid van de Adviescommissie Kunsten

Nr. 114, December 2008 • (Personalia) • (Personalia + Advertentie)
Zij is lid van de Adviescommissie Kunsten