Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "De theaterwetenschapper" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Ook de podiumkunsten bevinden zich meer dan ooit op een 'kruispunt van culturen', zoals de Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis het met een mooi beeld omschrijft...De koppen van de opiniestukken in de maanden mei en juni logen er niet om: 'Staatssecretaris Van der Ploeg wil terug naar de jaren zeventig' (Het Parool 10/6/99), 'Groepsidentiteit mag in de kunst...Performance and the Politics of Culture en de bloemlezing The Intercultural Performance Reader van de reeds geciteerde Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis, waarin een aantal essays rond

Nr. 72, Juni 2000 • Personalia
voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635) Administratie en advertentiewerving Theaterpublicaties vzw Josepha Buyle...Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS-De Bottelarij Gent: Vooruit, Backstage; Strombeek-Bever: Cultureel Centrum; Tielt: Theater Malpertuis; Tongeren: De Velinx...Boekhandels: Aalst: Boekhandel De Kern; Antwerpen: De Boekuil, De Groene Waterman, Dierckxsens; Brugge: De Brugse Boekhandel, De Reyghere, Marechal; Deinze: Beatrijs; Dendermonde: 't Oneindige Verhaal; Genk

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Theaterfestival, naar aanleiding van de pas verschenen studie Postdramatisches Theater van de Duitse theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann.1 In de reader bij het colloquium wordt erop gewezen dat de juryrapporten...de studie van het theater gaat het om de 'enscenering' en niet om de 'voorstelling', waarbij de enscenering de ideale semiotische constructie is en de voorstelling slechts een flauw afkooksel hiervan...geheel van tekens die de enscenering uitmaken en de performancetekst is de gehele situatie van de opvoering (de toeschouwers, de ruimte en het tijdstip van de voorstelling). Het postdramatische theater

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Het toe-schouwen maakt ook duidelijk dat het de kijker is die de eindregie doet van de voorstelling: hij maakt de productie af, uit het gigantische aanbod van de scenische presentatie maakt hij zijn...Het is een vraag die bol staat van de veronderstellingen, over de invloed van het 'weten' op het 'kijken', op de speciale positie van de theaterwetenschapper tegenover die van de criticus of de modale...De reflectie op de theatrale setting, op de strategie waarmee de toeschouwer theatraal verleid wordt, is sterk doorgeschoten

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Het zijn geen theaterteksten pur sang omdat ik geloof dat de inhoud van een stuk ook kan ontstaan uit de taal zelf’.4 Dat is de reden waarom de theatrale taaltechnieken, zoals hierboven geanalyseerd...Niet voor de lezer/toeschouwer, niet voor de onderzoeker, maar ook niet voor de acteur/regisseur die het poesje wil temmen (ik was van de partij in Sam Bogaerts regie van Maria Salomé). De onderzoeker...De volwassene zou ook wel willen, net als Ariadne, dat het kind ‘voor die ene keer/ niet de wanhopige naam/ van een vader,/ een zoon’ gegeven wordt, dat de orde van de wet (de vader) de weg naar de

Nr. 78, Januari 2001 • (personalia)
verantwoordelijke van Publiekstheater-Arca en één van de bezielers van Stichting De Mol (Oudenaarde). Piet Van Duppen is hoogleraar natuurkunde aan de KU Leuven en verricht onderzoek naar de bouwstenen van...deSingel, Monty brugge: De Werf brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS-De Bottelarij cent: Vooruit leuven: Stuc strombeek-bever: Cultureel Centrum tielt: Malpertuis...Brugse Boekhandel, De Raaklijn, De Reyghere (Brugge en St-Kruis) brussel: City Press Center Anspach, De Sleghte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket d e 1 n z e : Beatrijs dendermonde: 't Oneindige

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
De 'praktijkmensen' werden zelf toeschouwers wanneer ze de praxis van de theorievorming in de workshops bijwoonden, terwijl de theoretici in diezelfde workshops tot de praktijk overgingen wanneer er...Juist op de momenten waarop de theatrale performance een product moest worden, dat consumeerbaar en dus ook verkoopbaar is, brak de heersende orde weer binnen in de tijd die uit zijn voegen getreden...Het gaat dus niet in de eerste plaats om de politisering van de inhouden, maar veel meer 0111 een poging 0111 door verschuivingen van de formele structuur van het theater stemmen te laten weerklinken

Nr. 85, Februari 2003 • (Personalia)
Peter Verlinden volgt als journalist voor de televisie-nieuwsredactie van de VRT de situatie in o.a...deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij cent: Vooruit leuven: STUK tong e r e n : De Velinx Boekbandels Antwerpen: Acco...Somville, Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center

Nr. 86, April 2003 • (personalia)
aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Erasinus Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij recenseert voor de De Financieel Economische Tijd...rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie Etcetera do...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Er moet veel volk in de zaal zitten, aldus de plaatselijke overheden en de organiserende instanties...De verantwoordelijkheid van de pers en de gesubsidieerde media in het bijzonder hoeft in deze discussie niet buiten schot te blijven...Ook hier zouden de vedettencultus, het goedkope vermaak, de sensatiezucht, de betutteling plaats moeten ruimen voor het aanwakkeren van nieuwsgierigheid en verbeelding

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
bij SKaGeN) en als dansrecensente (voor de krant De Morgen). Voor Etcetera coördineert ze de boekenrubriek...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
En precies hetzelfde kan over Proust gezegd worden: de verloren tijd houdt zich op aan de overkant van de taal, in de onwillekeurige herinnering: de smaak van een madeleinekoekje, drie bomen in de...Vandaar de eindeloos lange zinnen, de voortdurende bijstellingen, de duizenden nuances tot de uitputting van de taal toe...postdramatisch theater' is ontleend aan het gelijknamige boek van de Duitse theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann en verwijst naar vormen van theater waarin de tekst (het drama) niet langer de alomvattende

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie Etcetera do...deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij cent: Vooruit leuven: STUK tongeren: De Velinx Boekhandels Antwerpen: Acco-Soniville...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
De uitzaaiing van de theatermetafoor in de moderne cultuuranalyses doet haast vergeten dat de notie 'theatraliteit' ook in de ontwikkeling van het moderne theater en van de theaterstudies een cruciaal...De theatermetafoor wordt door de socioloog Erving Goffman, de antropoloog Viktor Turner, de filosoof Jean-François Lyotard, de kunstcriticus Michael Fried, de cultuurtheoreticus Jean Baudrillard en de...De materialiteit van de theatertekens en de lichamelijkheid van de acteur zijn de twee media bij uitstek voor de 'her-theatralisering' van het theater

Nr. 89, December 2003 • (personalia)
rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie Etcetera...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco

Nr. 90, Februari 2004 • (personalia)
Christoph De Boeck studeerde literatuur en theater aan de Universiteit Antwerpen, waar hij een doctoraatsverhandeling schreef over de dramaturgische erfenis van Bertolt Brecht, theatraliteit en...Betalingen Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center

Nr. 90, Februari 2004 • Marleen Baeten • In de ban van de grens: Groot...
De confrontatie van de jeugdtheaterpraktijk met de blik van 'buitenstaander' Hans Op de Beeck had de nodige zuurstof kunnen bieden voor een kritisch essay, maar die kans werd niet benut...standpunt moest innemen en dus op de eerste plaats moest rekening houden met 'de behoeften van het kind'. Drie jaar later, in Klein Geschut (1992) was de discussie beslecht in het voordeel van de autonomie van...De keuze voor een 'taal van intensiteiten' veeleer dan een 'taal van representaties' beperkte zich algauw niet meer tot de taal als één van de theatermiddelen, maar zette zich door in de volledige

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
De impact van dit alles op de ontwikkeling van de cultuur, de kunsten en de interculturele dialoog, is nog nauwelijks onderzocht...opgelegde sociale en etnische kaders: 'Het (is) alsof de aanwezigheid van de subalternen de terugtrekking van de artistieke criteria enerzijds en de agressieve intrede van de socio-culturele beschouwingen...Anderzijds de 'hybride' kunst: 'de kunst die de groep en de monocultuur overstijgt, de kunst van de ontwortelden die met culturen gaan jongleren'.'8 In die drie kunstvormen -autonome kunst

Nr. 91, April 2004 • (personalia)
samenleving van de Mosuo-vrouwen in de provincie Yunnan in China, ontving ze de Language Renewal Prize van het etnografisch filmfestival in Rio de Janeiro...Betalingen Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
De scheiding tussen toneel en publiek heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de Griekse amfitheaters en verbonden is met de politieke geschiedenis en de organisatie van de publieke ruimte...De bewustwording van de beperkingen van de westerse theaterarchitectuur brachten Marokkaanse theatermakers ertoe om de theatergebouwen te verlaten en de straat op te trekken...Ik maakte geen deel uit van de theaterbeweging in de jaren zeventig, toen de oude generatie de goden van de theaterarena waren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK