Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Executieve"Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
De Vlaamse executieve besloot toen een warrige en schemerige discussie binnen en buiten decreet de Raad omtrent het geld van de Vlaamse overheid voor de toneelkunst

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Toneelkunst, die voor het speelseizoen 1984-1985 de erkennings- en subsidiëringsmodaliteiten voor de toneelgezelschappen had voorgesteld" (mededeling van het kabinet van de voorzitter van de Vlaamse Executieve, dd

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Nogmaals wordt aangedrongen op geheimhouding omdat da uiteindelijke goedkeuring door de leden van de Vlaamse Executieve zou kunnen in het gedrang komen vanneer zij zich door loslippigheid voor schut

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De hele Vlaamse executieve speelt te veel op zakelijkheid

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
1988 "Uit de pers mochten wij vernemen dat de Vlaamse Executieve de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst heeft goedgekeurd...binnen de Vlaamse Executieve worden de subsidies bekendgemaakt voor het nieuwe theaterseizoen '88-'89...zo luidt de persmededeling van het kabinet-Dewael, „heeft de Executieve het aantal niet meer erkende en gesubsidieerde gezelschappen tot één kunnen herleiden

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
De vakbonden dreigen ondertussen naar de Executieve en blazen koud naar Mortier

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael van zijn kant, diende bij de Vlaamse Executieve een podiumkunstendecreet in. Klaas Tindemans legt beide voorstellen naast elkaar

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Hoe is het programma binnen die taakverdeling tot stand gekomen ? Wie tekent voor wat ? "Wat Gerard Mortier betreft, die werd op 1 juli 1988 door de Vlaamse Executieve tot intendant van de pas

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Op het ontwerpdecreet van Dewael kwam in eerste instantie weinig reactie los, men wachtte liever op de Vlaamse Executieve die de ambities van de 'oppositieminister' wel zou fnuiken...De Vlaamse Executieve verwees het ontwerp naar een werkgroep ad hoe die in juli klaar was met zijn huiswerk : in grote lijnen bleef Dewaels podiumkunsten-optie -dus geen opsplitsing per genre...Redenen genoeg om het ontwerpdecreet van de Vlaamse Executieve als 'onbespreekbaar' af te wijzen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Elke keer blijkt opnieuw dat de discussie over het podiumdecreet enorm bemoeilijkt wordt door de absurde toestand van de Vlaamse Executieve, die vuur en water probeert te verzoenen, die meerderheid en

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Brussel vond op initiatief van de Brusselse Executieve het festival "Als de zomer brusselt" plaats

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
zijn ontwerp stelt de Minister dat de erkenningsprocedure van de diverse instellingen en projecten nader bepaald zullen worden door de Vlaamse Executieve

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Dat decreet is al een paar maal heen en weer gereisd tussen het kabinet van Gemeenschapsminister Dewael, de Vlaamse Executieve en de Raad van State, telkens voorzien van opmerkingen en wijzigingen...De Vlaamse Executieve gaf de Gemeenschapsminister haar fiat om deze tekst voor beoordeling aan de Raad van State voor te leggen...Tenslotte werd de mogelijkheid voor de Vlaamse Executieve om van de subsidiëringsvoorwaarden af te wijken nauwer omschreven en beperkt (13). Financieringsenveloppe De Raad van State

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Het decreet voor de podiumkunsten is na veel heen en weer gereis tussen de bevoegde instanties nu toch in de laatste fase geraakt in de Vlaamse Executieve werd een akkoord bereikt over de nieuwe tekst...Het decreetontwerp van de hand van Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael werd immers sterk in vraag gesteld door de CVP-fractie in de Executieve...Enkele voorbeelden ter verduidelijking (als referentie geldt de tekst, die eind januari '91 door de Gemeenschapsminister van Cultuur aan de Vlaamse Executieve werd voorgelegd (1)). In een

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
Begroting en Ambtenarenzaken van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve (1.9) i.s.m

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Sanering van de schuldenlast van de theaters Dit saneringsplan wordt voorgelegd door de theaters en goedgekeurd door de Waalse Executieve

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Waalse Gemeenschap, en Franse Executieve i.p...Waalse Executieve

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
De Vlaamse executieve stelde een bijkomende eenmalige subsidie van 42 miljoen ter beschikking als overgangskrediet voor de gedupeerde gezelschappen

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Dat kon op de drie belangrijke beleidsterreinen die de zijne zijn: als voorzitter van de executieve, als minister van economie en als minister van buitenlandse betrekkingen...Die technologiebeurs, die in de jaren tachtig door de eerste Vlaamse executieve officieel werd gepromoveerd als de belangrijkste creatieve emanatie van het pas autonome Vlaanderen, baadde in een neo...niets mag weigeren aan haar voogd en financier, de executieve). Als informatie vermomde propaganda op de staatstelevisie: ook dat is een praktijk die men tegenwoordig alleen nog maar in Noord-Korea denkbaar

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Op 30 januari 1992 schrijft de Vlaamse Executieve in haar regeringsverklaring: 'De werkzaamheden ter realisatie van een podiumdecreet moeten afgerond en aan het muziektheater en de dans dienen


Development and design by LETTERWERK