Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "Het Salon" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Hij zei: doe er nog een schepje bovenop, het is nog niet walgelijk genoeg, of: het is schitterend, zo walgelijk als dat is, het is een wonder, een meesterwerk, een giftige bloem, eindelijk begint de...Het begint op het voortoneel met het voorlezen van de brief waarin de revolutionairen hun opdracht teruggeven: het heden van de voorstelling...heeft, maar de tekst is niet opgebouwd volgens het salon-eetkamer en keukenmodel

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
moet je gaan kijken wanneer en hoe het gemaakt is? Dan zie je dat het geen kunst is, dat het niet mooi is. Alle esthetiek berust op een ethiek...Het is waarschijnlijk wel de enig mogelijke manier voor u om iets op de scène te zetten, omdat het uw realiteit is. "Het is ook uw realiteit, maar ik kan het niet verhelpen dat jij het niet...Het is niet de bedoeling dat het publiek die kennis perfect kan rationaliseren, want het theater is niet 1+1 = 2. Maar je moet er wel oog voor hebben, want als je alleen zegt dat je de voorstelling

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Er hangt eventjes stilte... Brabo Met permissie, Lamme... Lamme Ja, Brabo, 'k weet het, 'k voel het: zoo'n zotternij is te dwaas...Het Salon in Saturé's huis...Chou ... tot de dood de touwtjes snijdt... Ze giert het salon uit

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Verder dan het ontwerp is het echter niet gekomen...Alleen speelt het zich in een salon af in plaats van op een slagveld...En je kan het als een geluk of een ongeluk interpreteren dat het precies daar begonnen is." Privilege In het Westen leeft de mythe dat Heiner Müller een dissident schrijver

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Dit betekende ook het introduceren van een nieuwe vorm van decor bij ons: iets met andere materialen, structuren en kleuren, iets wat lijnrecht inging tegen de salon- en fond-doekendecors van weleer...Hij verwachtte indertijd veel van het leescomité dat doodliep in persoonlijke conflictjes over 'het spelen van hoofdrollen'. Nu krijgen we in KNS het Anton Peterstheater...Om te improviseren was er toen in het spel weinig plaats; iedere repliek had haar intentie in het kader van zijn concept, dat reeds aan het einde van de lezing - en het waren zeer lange periodes van

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Kijkt naar het decor) Ik snap wel dat jullie zich afvragen: Wat stelt dit allemaal voor, is het nou buiten of binnen, stelt het één of twee kamers voor; het lijkt erg verward...Het is een logisch geheel; want in het verhaal dat ik jullie ga vertellen, vloeit alles in elkaar, wordt alles geconcentreerd rond het kamertje van het Turkse gezin Keiman - daar heb je het - rond dit...Hilde En het resultaat ? Johan Het komt hierop neer: Yusuf Keiman mag rustig met zijn dochter naar Turkije reizen, Immi is minderjarig en Yusuf is het hoofd van het gezin

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
Er is nooit echt inspraak geweest van het gezelschap bij het ontwerp van het theatergebouw...Ondanks het feit dat het nog altijd 'à l'italienne' is; is die nieuwe schouwburg meer zoiets als het Kremlin: de verhouding tussen de scène en de zaal is door de architecten compleet verkeerd begrepen...Het contact zaal-scène is hierdoor heel slecht: voor een acteur is het immers erg belangrijk dat hij niet speelt voor een leeg gat (wat nu het geval is), maar dat hij voelt dat daar een zaal zit te

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Etcetera 4, p. 15) De regieaanwijzingen in Kwartet beperken zich tot enkele stiltes, het aangeven van opkomst en weggaan van Valmont en de decorbeschrijving: "Salon voor de Franse revolutie/bunker na...Maar het meest opvallend is dat het stuk zich afspeelt op een oppervlakte van nauwelijks 2m² in de hoek van een kamer...hij uit het keldergat van het geheugen te voorschijn komt, gebruikt ze hem als werktuig om haar koude vlees snel op te hitsen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
oneerlijk is de uitspraak dat het werk aan De Collega's slechts één facet is van het MMT "en toevallig het minst experimentele, het minst avantgardis-tische". Het MMT-werk heeft met avantgardisme of experiment...Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
het salon is ze niet o had ik maar gezwegen ik heb één woord gesproken en alles verloren 8. (Fräulein Hering treedt op en botst op...asjeblieft Daniël Paul overigens zou het precies jou duidelijk moeten zijn waar het begrijpen niet het verstand ophoudt begint het terrein van het geloof Sabine ik ben alleszins in tegenstelling tot jou...weet dat God bestaat Het meisje kan je hem dan zien Daniël Paul ja Het meisje ik heb Hem nog nooit in het echt gezien Daniël Paul wees blij Het meisje

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Voor het eerst sinds het in werking treden van het theaterdecreet werd een einde gemaakt aan de stijging van het budget (dat, nogmaals en encore, in vergelijking met het buitenland belachelijk laag...het in Etcetera gepubliceerde rapport kondigt zij, in schabouwelijk Nederlands, wel aan Voor volgend jaar prioritair in de sector van de D-groepen grondige wijzigingen met het oog op een duidelijke...De crisis van het theater is vooral een crisis van het repertoiretheater

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Bij het aanbreken van de ochtend (en het einde van het stuk) zit het publiek verbijsterd voor een slagveld van glas- en spiegelscherven, sigarettenpeukjes, een leeggekapte bloemenvaas, een niet te...Een zeilbootje dat wordt verondersteld tot zelfontbranding over te gaan aan het einde van het stuk wordt kortweg met een laserstraal geliquideerd en ergens halfweg het stuk komt, erg grappig overigens...Aldus wordt het huwelijks-débâcle een territoriumwedstrijd, met als slagveld het salon vooraan op de scène

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij bis Terwijl wij op u hebben gewacht, hebben we in het salon een vuur van olijvenhout gemaakt...Hij Terwijl wij op u hebben gewacht, hebben we in het salon een vuur van... Zij Ik was er eens...wij... idioten... klootzakken... we hebben haar willen doorstaan... zoals het Spaanse graan... maar het is te laat... Hij Het orkaan is voorbij en het graan in de schuur... zit er nog een

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
over een meisje dat gek wordt en in het water eindigt of over het slot van het verhaal waarin alle personages sterven en het spel dus ook niet verder kan...Bij Malpertuis heeft regisseur Dirk Tanghe zich in zijn verregaande bewerking van het stuk niet gestoord aan het anti-emancipatoire karakter van de inhoud; het accent ligt bij hem op de tegenstelling...Het Limburgs Projekt Teater onderkent de discrepantie tussen het theatrale en het maatschappelijke gegeven maar weet deze niet echt in de voorstelling te integreren; bij Malpertuis wordt de

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
gewerkt aan het "geluid" en de "ruimte". De leerlingen moeten bewust gemaakt worden van de ruimte: de ruimte is het gebied waar de verbeelding zich afspeelt en aan het publiek mee-gedeeld wordt...Ik beschouw het als een toegespitste periode van bezinning en voorbereiding op het beroep, een periode die trouwens nooit afgesloten kan zijn, de opleiding gaat het hele leven verder...Al van bij het begin van het gesprek met Senne en Peter Rouffaer wordt de relativiteit van het aanleer-bare beklemtoond: "Eigenlijk verschilt het probleem van de acteur niet van dat van de schilder

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het is dit thema dat duidelijk aan bod komt in deze opvoering: in het eerste bedrijf is het salon beklemmend rood en van de wereld afgesloten; het grote feest, met te veel eten en drinken op tafel...Het is de vreemdste regiebeslissing van de avond, in het libretto staat het niet...Het hele werk wordt met een grote zin voor het detail, voor het kleine uitgevoerd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Het eens zo populaire filmmedium -- zo populair zelfs dat men bij de opkomst ervan voor het overleven van het theater vreesde -- wordt blijkbaar net als dat theater gevangen in een maatschappelijke...Men kan het theater vandaag niet verwijten dat, maatschappelijk gezien, het cultuurpubliek in diverse publieksgroepen uiteenvalt; men kan het wel verwijten daar niet alert of creatief genoeg op te...Lijdt het beeld dat Toneelgroep Amsterdam naar buiten wil brengen onder het feit dat het opgeslokt zit in dat soort programmatie

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Idyllisch is het plaatje in het begin nog, als in een verre tuin van Eden, maar het begint al te verbrokkelen bij de eerste pijnschreeuw van Johanne Saunier...Nadat we de dansers aan het werk gezien hebben, doet het personage zijn intrede, via het meest elementaire middel dat in het theater daartoe voorhanden is: het kostuum...Van het zuiver dansante, mathematisch-lineaire van Fase, het eerste werk dat ik van De Keersmaeker zag, zijn de produkties, eerst schuchter via het gebruik van filmprojecties en korte stukken tekst

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
512 88 52 Ouvert de 10 h à 18 h 30 du lundi au samedi de 10 h à 20 h le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 le dimanche Het Humorhuis SHOWSHOP Boeken: Komische Showbiz, Kolder...Meir: december, kadobeurs Rogiercentrum: februari, Salon v.d

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Sinds 1987 experimenteert Pierre Gonay, een particulier, met het originele idee dat erin bestaat zijn salon open te stellen voor de kunst : theater wisselt er af met muziek, dans of plastische kunsten...THEATRE DE BANLIEUE, werd in 1981 opgericht door Alain Mebirouk in het zog van het Théâtre Vicinal en het Plan K. Heeft tot dusver een vijftal produkties opgezet waarmee het belangrijke tournees heeft...Dit laboratoriumtheater, zoals A. Mebirouk het graag bestempelt, zoekt onafgebroken naar een tot het uiterste versoberde taal : een onderneming die in wezen steunt op de beweging van de acteur en het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK