Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Hilde Dat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Na de scheiding werd dat vanaf de eerste produktie van De Mannen van den Dam duidelijk in Het Spel van Angèle en Adèle (6 februari 1976) dat over Belgische toestanden handelde...De tent, dat is voor Hilde Uitterlinden ook een hoogtepunt in de tien jaar I.N.S...De Mannen van den Dam werd dat bedrag ook opgedeeld en elke groep kreeg 6 miljoen in 1977, wat in 1982 opgelopen is tot 9 miljoen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Daaruit ontstaat de tweede basisintentie : tonen dat het episch theater van Brecht volkstheater is. Men wil bewijzen dat Moeder Courage op de hoeken van de straat, daar waar het moet, kan gespeeld...Gesjacher Uit dit alles blijkt dat, bij de aanvang van de repetities, in maart '82, de intenties of vrij algemeen blijven, of verondersteld bekend, en dat vele verwachtingen onbesproken...Op een moment dat politieke waakzaamheid meer dan ooit geboden is, dat de noodzaak voor een alternatief zich steeds sterker opdringt, is het ook de taak van het steeds groeiende publiek mee te denken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Roger Bolders kan op heel wat lachsalvo's rekenen, en dat is belangrijker dan het feit dat hij zijn rol stuurloos speelt...Dat blijkt al meteen van bij het begin van deze opvoering: Gilis zit in profiel, kijkt wel eens over zijn schouder (maar voor de toeschouwer is dat een richting parellel met hem), en is op een vreemd...Daarbij stoot men op dat typische kenmerk van het jonge Vlaamse toneel, waarbij getoond wordt dat de mensen het ritueel slecht kennen, en wanhopig trachten flaters tegen de etiquette te vermijden

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Toevallig is het André Delvaux die als cineast verder laboreert aan dat wazige beeld en is het deze Delvaux die in de Munt debuteerde als operaregisseur met 'Pelléas et Mélisande' van... Maeterlinck...Peter Brook, Strehler, Mnouchkine: 'le grand théâtre', Dat bestaat hier niet...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Vele opvoeringen van De Gruyter werden afgesloten met een Vlaams lied (Klokke Roeland, Vlaamse Leeuw, enz...), wat erop wijst dat deze identificatiefunctie wel degelijk speelde...Deze zijnsvorm creëert een forum dat de weg vrijmaakt voor totalitaire personages als Starkadd...Dit betekent dat er geen centraal ritme meer is dat samenvalt met Starkadds ontwikkeling

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Hilde stapt het spel in .) Hilde Dat zal Immi zijn, mama, Ik ga wel (Af...II (Licht op Hilde - Face publiek - Bankje) Hilde Ik zou liegen als ik vertelde dat nu alles koek en ei was...Hilde Ma, gij denkt zeker dat Turkije aan het ander eind van de wereld ligt en dat er nog geen beschaving is doorgedrongen ? Emma 't Zal niet veel schelen, Hilde

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Dat de belangengroepen zo nauw hebben toegekeken op de samenstelling van de RAT is natuurlijk niet prettig voor wie meent dat in theater-land 'een algemeen belang' kan spelen dat niet bestaat uit een...En ook Poma heeft die overtuiging uitgesproken: "Het pluralisme is in uw schoot verzekerd, dat wil zeggen dat alle visies en opties, alle wensen en plannen daardoor bespreekbaar zijn, vanuit...Duiding Het is natuurlijk aardig van Poma te beweren dat "het pluralisme verzekerd en alles bespreekbaar is". En niemand hoeft eraan te twijfelen dat Jaspaert en co "vanuit een diepe liefde

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
De vraag rijst daarbij: hoelang kan dat en hoe volledig kan dat...Lehrstück, spel dat belangrijker is voor de acteurs die eraan deelnemen dan voor het publiek dat komt kijken...En toch is er duidelijk een publiek dat van Verwanten houdt; het komt in groep-groepjes; dat zie je ook tijdens het feest dat elke avond Verwanten afsluit

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De Nederlandse gastvoorstellingen in de Stadsschouwburg worden nog steeds geprogrammeerd in overleg met Elckerlyc, dat ook de meeste abonnementen aanbrengt...De bedoeling is 'messcherp' theater te maken, dat 'tot op het bot gaat'. Met Kroetz' Mannenzaken lukte dat zelfs vrij aardig...Tiedrie Tiedrie staat voor 'Theater van de Derde Wereld in Europa', maar dat is slechts gedeeltelijk waar

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De test voor het komende seizoen werd er blijkbaar glansrijk doorstaan; de grote overwinning ligt in het feit dat het Nieuwpoorttheater met zijn programmatie heeft aangetoond dat er in Gent wel...Een argument dat echter bezwaarlijk kan hard gemaakt worden als men merkt dat de spreidingsgezelschappen (categorie B: RVT, MMT, Antigone, Ensemble) slechts foorkramers voor het platteland zijn, meer...Bij voorbeeld, dat de voorstelling van die avond heel belangrijk is. Ik geloof dat het een gelukkig kenmerk van ons theater is, dat niet alleen de première, maar ook de twintigste en de dertigste

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Men kan niemand verwijten méér af te weten van de inplanting van groene zones in een stad of van het te voeren bejaardenbeleid dan van theater, maar dat hij dan òf met zijn handen van dat theater...de eeuwigheid' opgeschoven is. Dat de keuze van een andere leiding een dergelijke ommekeer kan realiseren, bewijst het nog meer eens te vermelden voorbeeld van de Muntschouwburg...Parallel hiermee stelt men ook vast, dat deze grotere politieke controle -- uiteraard-- resulteert of zal resulteren in het toekennen van een grotere macht aan de administratieve directeurs, die

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Dat was vroeger zo en dat is vandaag de dag nog zo (nog maar pas heeft het NTG daar in Strindbergs De Vader een fraai staaltje van geboden). Het is op dit essentiële vlak dat het Vlaamse theater het...Men kon alleen hopen dat het in zijn carrière een kwalitatieve stap betekende, en dat hij van nu af aan van zichzelf zou eisen dat hij slechts verder op die eenzame hoogte zou blijven acteren...Hij constateerde dat een Vlaams acteur in zijn poging om realistisch te zijn, vals speelde, en concludeerde hieruit dat het beter ware openlijk voor het valse te kiezen: theater is altijd

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Iets dat zo exclusief is, dat je dat niet kan leren...Hoe vul je dat in ? Op de manier waarop het Echt Antwaarps Teater dat doet of op de manier waarop Jean Vilar dat wilde realiseren ? Luc Philips: "Bompa is volkstheater...Er is een periode geweest dat om en rond de INS het talent werd samengetrokken van Jan Decleir, Charles Cornette, Bert André, Herman Gilis, Hilde Uitterlinden, Gilles Lagay, Dora Van der Groen... Als

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Dat is het soort toneelstuk dat deze Hora Est had kunnen zijn, maar uit de vergelijking blijkt alleen hoe sterk het nog tekort schiet: het klinkt oubollig realistisch, daar waar Tilly constant de...Het theater dat hij op dat ogenblik wou uitdragen omschreef hij zelf als "subjectief en partijdig (i.c...individu dat gewurgd wordt door burgerlijke en paradoxale normen waarnaar men zich dwingt te leven of omwille waarvan men zich, zoals Andrea, dat leven beneemt...; om dat alles ook aangrijpend en ontroerend

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Je kan net zo goed concluderen dat The Crucible een gedateerd, onspeelbaar geworden stuk is, als dat je vaststelt dat de ijzer-sterke structuur van Millers tekst aan Lecomptes iconoclasme weerstaat...Dat het soms te letterlijk uitbeelden van de tekst mij stoorde, dat de sfeer nog demonischer en indringender kon zijn, dat de zeer mooie ruimte van de "Usine a vapeur" in Mechelen nog beter...Op dat punt kan je zeggen dat hij in de lijn werkt van George Balanchine

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
dat er de laatste tien jaar een enorme vooruitgang op dat terrein geboekt is en dat de cliché-beoordelingen ("een goede zegging", "mooie decors", "prachtig stuk") thans vermeden worden...Het lijkt erop dat Strauss voor het eerstgenoemde stuk nog een merkwaardig paar bedacht had, maar dat hun verhaal zo interessant was, dat hij het liet uitgroeien tot een zelfstandig stuk...Nacht in februari, een pro-duktie voor kinderen van 5 tot 8 jaar, wordt deze jongen niet getoond: enkel het meisje, dat vertelt, dat ook het meest voelbaar verbanden legt naar het publiek, en twee

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Karelmaria de Boeck: "Misschien is de eigenheid van onze school dat ze niet rechtstreeks voorbereidt op repertoiretoneel". Luc De Smet: "Ik hoop dat de mensen die hier afstuderen het theater uitvinden...Dat is een belangrijke kracht in deze opleiding". GEGEVENS Docenten: Rudi Clause, André De Smet, Ludo Van Passel, Hilde Vleugels...Jacques Lecocq zegt dat er twee momenten zijn dat lichamelijk theater, dans e.d

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Dat het de overheid ernst is met haar voornemens, mag blijken uit het feit dat het Jura-Soyfer Theater, dat nog maar onlangs gepromoveerd was van "Kleinbühne" naar beter gesubsidieerde "Mittelbühne...Dat functioneert natuurlijk alleen maar omdat zo een opera-ster reeds op voorhand de rol en de partituur grondig kent, maar dat betekent meteen ook dat een gedetailleerde personenregie of een...terwijl dat bij de "Kleinbüh-nen" en "freie Gruppen" ten minste het dubbele moet bedragen om te kunnen overleven), vergeten daarbij dat de crisis veel ouder is dan dat

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Maar laten we niet vergeten dat dit uitwegen zijn en geen oplossingen...1988 "Uit de pers mochten wij vernemen dat de Vlaamse Executieve de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst heeft goedgekeurd...Ondanks de frekwente verklaringen van de minister dat hij belangenvermenging (rechter en partij) zou voorkomen en de deskundigheid opvoeren, stellen wij vast dat deze Raad van Advies het tegendeel

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Van persoon over danser naar personage, dat zich niet identificeert door middel van woorden of zanglijnen, maar door kostuum en bewegingslijnen, dat is het pad dat gedurende het eerste half uur van...En dat alles leidt niet tot gratuite, zogenaamd postmoderne, versnippering of veelsprakerigheid maar vindt op één of andere manier zijn plaats in het verhaal dat De Keersmaeker kwijt wil...Wellicht is dat ook niet zo belangrijk, maar dan moeten opera-fanaten ook niet moord en brand schreeuwen omdat ze ineens vrezen dat het publiek de plot niet zou kunnen volgen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK