Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


52 document(en) met "Hilde Heeft" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie...daaruit haar inspiratie, omdat zij er nu eenmaal voor gekozen heeft aan de zijde van de onderdrukten te staan

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Door de artistieke kern van het Kollektief, Charles Cornette en Hilde Uitterlinden, medewerkers van het eerste uur, wordt veel belang gehecht aan 'dezelfde geest' waarin nog steeds zou (moeten...heeft ook hier een veel grotere gevoeligheid bij het publiek veroorzaakt...Het ontbreken van de wagen maakt het soms wel even moeilijk te weten waar de handeling plaats heeft

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
KNS Antwerpen De Speler De Speler bekijken en in de pauze van de regisseur Walter Tillemans vernemen dat hij uit de KNS ontslag heeft genomen, na bijna 20 jaar: gegevens, een context...een poging om de specifieke atmosfeer van de eerste en enige vertoning (tijdens een familiefeestje te Bloomsbury in 1935) te reconstrueren, heeft regisseur Simone Benmussa voor haar recente produktie...Een herdersjongen die opgegroeid is in een wereld zonder mensen en die van zijn meester een ongenuanceerde vrouwenhaat heeft meegekregen, erft een fortuin als deze laatste overlijdt

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
De evolutie binnen de schouwburg heeft me ontgoocheld," zegt hij in ons interview, "het is geen instrument geworden dat zich ambachtelijk perfectioneert...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Sommigen heeft hij een nummer gegeven: Froth is nr...Hij gooit zichzelf tussen Starkadd en de aanvallende Saemund in. De getoonde lijdensweg van Ingel wordt aangevuld door een gesuggereerd innerlijk proces bij Hilde, zijn gemalin...De ARCA-ploeg heeft om de mythologische macht van het stuk tegen te gaan zijn traditionele kwaliteiten (muzikaal, welsprekend) in vraag gesteld en heeft op basis van spanningen in de oorspronkelijke

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ze heeft een tong als een boa constrictor, Hilde Ze zag je met Immi naar de cursus gaan...Licht aan op Hilde -- Face publiek -- Woonkamer) Hilde Zo ongeveer heeft het zich afgespeeld...Hilde (Resoluut) Ma, Johan heeft u iets te vragen

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
En daar heeft hij zonder meer gelijk in. De vorige club had de 'belangenbehartiging' te hoog in het banier ingeschreven...Uit de culturele centra Piet Jaspaert (CVP/Hasselt/voorzitter), Eric Antonis (CVF/Turnhout) Uit de decreetgroepen Walter Groener (SP/Fakkelholding), Hilde Uitterlinden (SP/ TNS), Rene Verreth...de RAT heeft zich beroepen op het oude huishoudelijke reglement van de commissie en de discussie geheim verklaard

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Gezien ze echter in Verwanten geen structurele band heeft met wat ervoor en erna komt, wordt Iwanows woede hier slijmerig in plaats van dramatisch...Marianne Van Kerkhoven VERWANTEN naar Iwanow van Anton P. Tsjechov; bewerking en regie: Paul Peyskens; architect: V. Lenertz; schilderingen: Johan Daenen; spelers: Koen Raymaekers, Hilde Wils

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Eikenstraat 16, 03/233.15.88) Generatie in de zwarte sneeuw Heeft het moeilijk zijn debuutproduktie Sidi Bel Abbes (1982) te overleven...het Duitse repertoiretheater gespeeld heeft is aan de KNS voorbij gegaan, (M.V.K...De toekomst is onduidelijk: de huidige structuur werd 'ontbonden' verklaard en een werkgroep buigt zich over Poma's plan van een 'Vlaamse Operastichting'; ondertussen heeft directeur Van Impe toch het

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De Vlaamse nomadengroep heeft er op 7 juli 1984 voor het laatst de steigers gesloopt en zichzelf als gebonden team...Radeis' theater heeft de toeschouwer altijd de hoogste graad van aandacht afgedwongen; je moest er rechtop zitten en ademloos worden over het microscopische wonder op de scène...dat slechts één aspect en heeft de 'bruiloft' tussen Bottom en Titania, evenals tussen de ongebruikelijke paren die leprechaun Lindsay Kemp heeft samengesteld, een veel ruimere betekenis, De eenhoorn

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
verscheen onder de titel 'Publieksvriendelijk teater'. In het voorbije seizoen heeft KVS twee pogingen ondernomen om aan te sluiten bij een actueler en vormelijk interessanter repertoire, nl...De traditie wil dat wanneer de Raad van Beheer geen 'klachten' heeft over de directie, de verlenging van haar mandaat automatisch ingaat zonder de verplichting deze betrekking 'open' te verklaren...Al wat zich in Vlaanderen aan vernieuwing in het theater heeft voorgedaan sinds ± WO II heeft zich steeds buiten de grote theaters gemanifesteerd; vandaag ontwikkelt het zich zelfs grotendeels buiten

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Corso confronteerde de jonge Vlaamse acteurs van toen (een Charles Cornette, een Hilde Uitterlinden) met een geformaliseerde speeltech-niek uit Italië, waarbij het lichaam in al zijn plasticiteit werd...deze beweging speelt Jan Decorte een bijzonder belangrijke rol, omdat hij aan de hand van enkele vertoningen radicaal nieuwe wegen heeft geopend...Maar Jan Decorte heeft deze kans niet te baat genomen, en heeft zich van oudere acteurs afgekeerd (uit noodzaak of uit keuze, dat laten we in het midden). Hij meende dat hij zijn persoonlijke kijk op

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Als een acteur geen plezier meer heeft in zijn werk, moet hij ermee stoppen...Het theater heeft voor mij nog altijd een opvoedende taak...Chaplin, zijn voorliefde voor actierollen en zijn droom om circusartiest te worden; over de 'track' die hij nog steeds heeft, maar die hem niet meer paralyseert; over hoe verschrikkelijk het is geen succes te

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Wel heeft hij gemeend dat hij het boulevard-gegeven niet helemaal ongemoeid mocht laten en is hij gaan doordenken op het woord vleder-muis, wat hem bracht bij de geografische mogelijkheden...Janacek heeft vooral gemikt op het uitbeelden van de natuur en zijn muziek is sensueel evocatief (van deze moeilijke partituur heeft het Muntorkest onder de leiding van Friedemann Layer een goede...Slechts Béjart slaagt erin om alle handicaps te overwinnen, maar dan moet men bedenken dat hij al talrijke jaren deze ruimte heeft geëxploreerd met zijn eigen Ballet

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de vragen klinken academisch, terwijl zich bekennen tot het dadaïsme voor een kunstenaar die de zwartste tijd van het Stalinisme heeft gekend, ooit het risico op een gevangenisstraf in zich heeft...heeft: het werk heeft vroeger van Nijinski en Robbins zeer pakkende gestaltes gekregen, en nu is het zaak om iets fel afwijkends te presenteren...Daar heeft hij in 1980 een reeks dansen van de Aborigenen gezien, en vanuit die gebarentaal heeft hij een eigen ballet gemaakt

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
het eerste deel heeft hij vooral van Chris Thys een schit- Hilde Van Mieghem en Marilou Mermans in "Op zoek naar jezelf" (KNS) terende prestatie verkregen...Men kan alleen maar hopen dat men in het NTG nu eindelijk door heeft dat men haar al die jaren wat te veel in de schaduw heeft laten staan van collega's met minder talent...Maar in Torhout heeft Tanghe een verborgen carrière gehad bij het amateurgezelschap Sint-Rembert, waar hij sedert 1979 zo goed als jaarlijks een vertoning heeft opgezet

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat is een belangrijke kracht in deze opleiding". GEGEVENS Docenten: Rudi Clause, André De Smet, Ludo Van Passel, Hilde Vleugels...Decroux heeft in het Théâtre de l'Atelier en ook later een lichamelijke kunst ontwikkeld, hij heeft gezocht hoe het lichaam van de acteur zich op een niet-verbale manier kan uitdrukken...Pyramide op de Punt (een technische term uit de mi-mewereld van Decroux) heeft tot nu toe drie produkties gemaakt: het succesrijke Zuilenveld, Let's dance baby en Het zevende huis

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Voor wie geïntrigeerd is door het zoekende, onzekere theater van vandaag, heeft het nieuwjaarsconcert-achtige triomfalisme een wrange bijsmaak, niet helemaal onterecht: waar...de ogen van het publiek en de Weense pers is Peymann deze test alleszins glansrijk doorgekomen, maar boze tongen beweren dat de regisseur duidelijk water in de wijn heeft gedaan en zijn regie - gezien...Eenzelfde intensiteit heeft hij in zijn eerste Weense ensceneringen nog niet bereikt, toch behoren zijn regies tot de meest geslaagde van het seizoen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 13) September 1986 "De artiest wordt monddood geslagen; voor de noden van zijn werk heeft men geen oor; het theater wordt vandaag meer en meer belaagd door vijanden...Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden...zo luidt de persmededeling van het kabinet-Dewael, „heeft de Executieve het aantal niet meer erkende en gesubsidieerde gezelschappen tot één kunnen herleiden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het holisme wordt sterk gerelativeerd, het universum heeft de afmetingen van een Leuvens tuintje...Het geheel werd geleid door Jean-Pierre De Decker, die de hele onderneming, zo gaan de verhalen, van de ondergang gered heeft...Regisseur Michel van Dousselaere, overgewaaid uit De Voorziening, heeft aan Mishima's tekst niet veel veranderd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK