Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Hilde Hier" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Door het hernemen van onderdelen uit vroegere programma's overlappen de over de jaren gespreide titels elkaar hier en daar...De ontmoeting met Corso bracht de acteurs Charles Cornette, Hilde Uitterlinden en Jan Decleir ertoe de K.N.S...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Door de artistieke kern van het Kollektief, Charles Cornette en Hilde Uitterlinden, medewerkers van het eerste uur, wordt veel belang gehecht aan 'dezelfde geest' waarin nog steeds zou (moeten...heeft ook hier een veel grotere gevoeligheid bij het publiek veroorzaakt...Het bekijken van de voorbereidingsperiode kan hier misschien antwoorden geven

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De aspecten waarin de vertoning faalt, kan men niet afdoen met de opmerking dat dit hier toevallig zo is. De vertoningen van het NTG worden regelmatig door deze tekortkomingen ontsierd...Maar de shit die ook hier ten overvloede vloeit, heeft dit voordeel: hij werkt als mest op onvruchtbaar land...Hoeveel inzicht is er hier, en hoeveel gedachtenloze blindheid

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Peter Brook, Strehler, Mnouchkine: 'le grand théâtre', Dat bestaat hier niet...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Tegenover de klassieke eenheid van handeling, geordend door de rationele compositie, wordt hier de eenheid van ritme gesteld, met als ordeningsprincipe, het irrationele leven, "als immanente beweging...Hij gooit zichzelf tussen Starkadd en de aanvallende Saemund in. De getoonde lijdensweg van Ingel wordt aangevuld door een gesuggereerd innerlijk proces bij Hilde, zijn gemalin...De opdracht komt hier, zoals in Shakespeares Hamlet, van de vermoorde koning zelf, die verder als een zwijgzame getuige het gebeuren volgt

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Immihan Vooral niet als het een Turkse is... Hilde Ben je gek, Immi, Je woont hier vanaf je vierde jaar in België...Nee, Marja, het is niet tegen u. Hilde zit hier grimassen te trekken...steekt zijn tong uit naar Hilde) Immi (lacht) Hier, mevrouw, ik heb een cadeautje voor je meegebracht

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uit de culturele centra Piet Jaspaert (CVP/Hasselt/voorzitter), Eric Antonis (CVF/Turnhout) Uit de decreetgroepen Walter Groener (SP/Fakkelholding), Hilde Uitterlinden (SP/ TNS), Rene Verreth...De doorzichtigheid van het staatsapparaat is ook hier niet voor vandaag

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
belang van métier, maar voor alles de vraag naar wat met de traditie - als opstapeling van te verwerken of te verwerpen rijkdom - dient hier gesteld...Nochtans bevat deze scène een sleutel' tot de voorstelling, omdat de "gecomplexeerde" relatie van deze theatermakers tot structuur hier parallel loopt met hun "gecomplexeerde" relatie tot gevoel...Marianne Van Kerkhoven VERWANTEN naar Iwanow van Anton P. Tsjechov; bewerking en regie: Paul Peyskens; architect: V. Lenertz; schilderingen: Johan Daenen; spelers: Koen Raymaekers, Hilde Wils

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Johan Thielemans WANNEER TROUWT GIJ MET MIJN MAN ? Gaston en Leo WIJ BETALEN NIET auteur: Dario Fo; vertaling: Filip Van Luchene; groep: Het Kollektief INS ; regie: Hilde...Hier te lande zijn ze ontgoocheld over het feit dat de franstalige pers zo lauw gereageerd heeft...En in zover, geloof ik, is het ons hier gelukt, nadat we in de eerste jaren moeilijkheden hebben gehad, werkelijk grond onder de voeten te krijgen

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
te gaan, willen wij hier de constellaties en structuren onder de loep nemen, die deze artistieke stilstand mogelijk maken...pleiten hier geenszins voor een afschaffing van één van onze repertoiregezelschappen...Met 'officieel' wordt hier bedoeld: die theaters die binnen hun beheersorganen een structurele band hebben met de overheid: Rijk, Provincie, Gemeente). Zoals reeds gezegd is de KVS een

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Ook hier is de opvoering van Mistero Buffo van groot belang geweest: Cornette, Uitterlinden of Decleir vonden hun volle overtuigingskracht omdat ze zich uitdrukten in een taal die ze werkelijk...Hier bleken ze kleur aan hun stem te kunnen geven, bleken ze een oor te hebben voor fijne nuances...beide gevallen is het centrale probleem dat we hier aan de orde hebben gesteld, niet opgelost

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een publiek dat al langer theater ziet, kan uiteraard een veel duidelijker onderscheid maken tussen wat goed is en wat niet goed is. Pas op, ik zit hier geen pleidooi te houden om toegevingen te doen...Hier begint Philips te spelen, terwijl hij Portia's tirade uit De Koopman van Venetië citeert). "Liefde wordt niet afgedwongen...Er is een periode geweest dat om en rond de INS het talent werd samengetrokken van Jan Decleir, Charles Cornette, Bert André, Herman Gilis, Hilde Uitterlinden, Gilles Lagay, Dora Van der Groen... Als

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
deze Contes zijn weinig "fantastisch". Niettemin heeft Deflo hier een van zijn betere regies afgeleverd, al vindt hij nergens de kracht terug van de fantastische scènes uit zijn Cendrillon...Een artistiek ambitieuzer beleid dient hier terdege rekening te houden met een (geografisch gespreide) massa, die van de interessantste theaterontwikkelingen van pakweg de laatste 25 jaar gespeend...Monique Spithoven EEN BRUID IN DE MORGEN auteur: Hugo Claus; groep: MMT; regie: Rene Verreth; spelers: Mandus De Vos, Yves Pauwels, Jenny Tanghe, Hilde Van Haesendonck, Veerle Van Overloop

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het is hier een ideaal voetbalweertje, maar ik ga u helaas een verhaal voorlezen, de geschiedenis van de man die niet wist wat postmodernisme was...De Franse theatergroep L 'oiseau mou-che (eveneens bestaande uit mentaal gehandicapten) heeft hier waarschijnlijk model gestaan...Een goed regisseur, die enige afstand weet te houden van het gebeuren, zou hier wonderen kunnen verrichten

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Wat ze hier als staaltje van toneelkunst te zien geeft, is zelden in Vlaanderen vertoond...Bijvoorbeeld de regisseur, Phi-lippe Sireuil, die hier voor het eerst een grote operamachine op gang moest brengen...Dat Macbeth en zijn edelen niet op de juiste plaats zitten om de situatie en de muziek te laten functioneren, loopt niet uit op een nieuwe betekenis, maar gewoon op de absolute afwezigheid: hier

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Karelmaria de Boeck: "Misschien is de eigenheid van onze school dat ze niet rechtstreeks voorbereidt op repertoiretoneel". Luc De Smet: "Ik hoop dat de mensen die hier afstuderen het theater uitvinden...Dat is een belangrijke kracht in deze opleiding". GEGEVENS Docenten: Rudi Clause, André De Smet, Ludo Van Passel, Hilde Vleugels...Men apprecieert het harde werk, de duidelijke visie, het evenwichtig programma en het feit dat je hier jezelf kan blijven

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Het gaat hier immers in de eerste plaats om een inhaalmanoeuvre tegenover wat bij grote broer Duitsland intussen al lang tot "geïnstitutionaliseerde avant-garde" is geworden...Bij het betreden van de schouwburg waant de toeschouwer zich in een pralerig lustslot (de architectuur van het Burgtheater leent zich daar schitterend toe): hier musiceert een strijkje, daar draagt...Webbers musical Cats kreeg hier voor vier jaar zijn Duitstalige première en heeft intussen reeds lang zijn miljoenste bezoeker mogen verwelkomen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Cornelissen, Camilia Blereau, Peggy de Landtsheer, Hilde Heijnen, Ketty van de Poel, Marilou Mermans, Tine Thijs, Annick de Grom...De linten hebben hier een duidelijke functie...Tegenover Strauss' fragmentering staat hier een constante stroom van gebeurtenissen; tegenover zijn juxtapositie werd hier gezocht naar zoveel mogelijk causale verbanden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
scenografie: Roger Bernard; kostuums: Anna Anni; instudering: Flemming Flindt en Vivi Flindt; muziekopname olv Robert Groslot; dansers : Vinciane Ghyssens, Pablo Savoye, Mieke Delanghe, Hilde van De Vloet, Larisa...onze voorstellingen brengen we verschillende uitdrukkingsmiddelen samen en schenken we in het bijzonder aandacht aan het visuele resultaat" (Zotal). Terwijl hier gelijkaardige experimenten (o.a...Ik denk aan jouw tekst en het schrijnende contrast met wat we hier die avond hebben meegemaakt

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Ramona van Hilde Cromheecke is in hetzelfde bedje ziek...Met dezelfde ingrediënten als in Het avondvullend ballet creëert hij hier een meer feëriek-poëtische sfeer, met de ongewone en wonderlijke medewerking van een dwerg, Jan Van Damme...Het facet van de Icarus-mythe dat hier wordt beklemtoond is dus niet zozeer de tragiek van de hybris dan wel de vertederende exaltatie van de menselijke vrijheid tot handelen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK