Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Hilde Maar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Dit sprongetje in de tijd vooruit, om maar even aan te stippen dat de LN.S...het begin was de groep tweetalig, "Internationale Nieuwe Scène --Nouvelle Scène Internationale", maar dat hield niet stand omdat de franstalige acteurs minder aan bod kwamen daar de groep veel meer...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Door de artistieke kern van het Kollektief, Charles Cornette en Hilde Uitterlinden, medewerkers van het eerste uur, wordt veel belang gehecht aan 'dezelfde geest' waarin nog steeds zou (moeten...Maar wie wil er in godsnaam van de oorlog leven ? Moeder Courage ? En is er daarom oorlog...De simpele reden is makkelijk te noemen: acteurs worden ver gehouden van de voorbereidingen van een stuk maar bouwen wel voor zichzelf bepaalde verwachtingen op, en niet in het minst in verband met

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar hier wordt ook de esthetische optie van het ganse spektakel duidelijk: de arbeid is echt (hyperrealisme van zwetende acteurs) maar ook zinloos...Als men de richting van de blikken van Herman Gilis, als prins Leonce, analyseert, constateert men dat hij meestal naar de zijkant, vaak naar de grond, en een paar keren naar boven kijkt, maar zo goed...Maar bij Van Kerkhove is deze constatatie niet het resultaat van een ontmaskering: reeds van bij het begin is verleiden omgedraaid tot de vulgairste vorm van provoceren: het ondergoed van Julie is dat

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Maar overal kleine cultuurhuisjes...Maar het theateravontuur is daar zelden te beleven, het handwerk niet zichtbaar, de artistieke honger niet voelbaar...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De dichter-held Aangezien er maar één ritme is, is er ook maar één perspectief...Hij verneemt de waarheid niet van tastbare individuen, maar van een hersenschim...De handeling wordt niet gemotiveerd via Starkadd (Arca, 1983-84) - Foto Luc Monsaert de verwoording, maar via gedrag en interactie

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik wilde het mama uitleggen, maar die zag alleen maar mijn kapotte jas, hoorde zelfs niet wat ik probeerde te vertellen... Hilde Je moet er eens doorheen...Licht aan op Hilde - Face publiek) (Bankje) Hilde Ik had mama alleen maar verwittigd dat een vriendin me kwam kappen, had haar, uiteraard, niet verteld wie die vriendin was...Hilde Het interesseerde je alleen maar of Immihan zwanger was

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uit de culturele centra Piet Jaspaert (CVP/Hasselt/voorzitter), Eric Antonis (CVF/Turnhout) Uit de decreetgroepen Walter Groener (SP/Fakkelholding), Hilde Uitterlinden (SP/ TNS), Rene Verreth...directeuren en professoren (maar niet van theater) nemen de honneurs waar; de culturele centra behoren tot de gevestigde soort (waar zijn Stuc, De Hoop, ...?); de decreet-groepen leveren de helft van...Geen twee mensen van dit gezelschap overzien zelfs maar oppervlakkig het hele Vlaamse professionele theaterland

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Het produceren van eigen theaterprojecten wint binnen het pakket van theateractiviteiten van het Stuc aan belang, maar tegelijkertijd staat deze voorstelling in nauwe relatie tot de theatercursussen...optie' zijn, een drijfveer, een motivering van waaruit een terechte strijd tegen de "bestaande verkalkte opleidingen" wordt aangebonden ; maar deze 'politieke optie' alléén volstaat niet...belang van métier, maar voor alles de vraag naar wat met de traditie - als opstapeling van te verwerken of te verwerpen rijkdom - dient hier gesteld

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Na de start in 1981 was er vooral muziek te beluisteren (het muziekconservatorium huist in hetzelfde gebouw), maar sinds 83 is er ook veel dans en toneel te zien (Ballet van Vlaanderen, nieuwe...Tiedrie Tiedrie staat voor 'Theater van de Derde Wereld in Europa', maar dat is slechts gedeeltelijk waar...De voorstellingsbabbel is soms grappig, soms ernstig, maar nooit te grappig of te ernstig

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Als ik binnenstap in de kleinere ruimte aan de Keizerstraat is het karton nog opgestapeld, maar hier staat het plots verrassend bol van grappige vondsten : men maakt zich ook klaar om uit te pakken...Amusant vonden de boekhouders van de theaterkritiek hen wel, wat wrang wellicht, een ietsje te grimmig, maar waarom speelden ze zo vreemd...Voor Klaas Tindemans was met deze derde keer/slechte keer de zaak wel bekeken, en laat ik maar meteen hieraan toevoegen, vóór ik de indruk wek alleen maar een uitspraak van Klaas Tindemans op de

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Voor 1985-86 wordt ons een 'evenwichtig en klassiek programma* beloofd met 'spectaculaire ensceneringen' en 'grootse vertolkingen'. Maar eerder dan op de repertoirekeuze en haar esthetische uitwerking...Naar het exemplarische karakter van het Duitse repertoiretheater is reeds voldoende verwezen, maar ook in Nederland (cfr...Precies in het repertoiretheater moet de continuïteit van de opdracht gevrijwaard worden, maar dan een 'opdracht' die een degelijker invulling krijgt dan de eisen die nu binnen de categorie A van het

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Maar na de eerste opstoot verdween het De Decker-effect langzaam maar zeker...het begin maakte zijn opruimingspoging grote indruk, maar de tekstzegging had een spanning naar buiten, niet naar binnen...Vlaamse beroepsacteurs irriteren Decorte omdat hij bij hen zo pijnlijk bewust is van hun tekorten, maar zijn antwoord is niet het herzien en verder verfijnen van een bestaande techniek, maar wel een

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Luc Philips bij voorbeeld, zeventig jaar oud, maar nog volop meedraaiend in de Vlaamse theaterpraktijk...Tegenover Rijnders' afkeer van 'verklaren' stelde Elisabeth Andersen, een van de hoofdvertolksters in Rijnders' enscenering van In het Tuinhuis: "Ja maar, daarvoor heb ik mijn vak geleerd...Je kan maar aan underacting doen, als je ook tot overacting in staat bent; maar niet omgekeerd

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
zien dus niets dan mensen, maar dat geeft aanleiding tot erg vreemde en bevreemdende taferelen: nu wordt niet een vosje maar een zigeunermeisje de halsband omgedaan; nu bespringt de haan niet één van...Het geeft je als toeschouwer de kans de wondere werken opnieuw te beleven; voor niet-toeschouwers is het maar halve pret, maar de schrijver Freek De Jonge is op zich al meer dan de moeite waard...Je ziet uitvergrote theatrale emoties, maar die creëren maar zelden de noodzakelijke spankracht om deze klassieker echt op zijn volle inhoudelijke waarde recht te doen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ik weet het niet, maar de vonk slaat zeker niet over-ook niet echt naar de rest van het publiek krijg ik de indruk bij een wel gul, maar zeker niet ovationeel applaus op het eind...Maar de historisch gegroeide mythologie rond dit alles-die waarschijnlijk duidelijker is voor de Amerikaan uit de beatgeneratie, maar dit is niet eens zo belangrijk-wordt emotieloos omver geschopt...Maar hoe verbolgen mevrouw Lauwereyssens ook is over het haar aangedane onrecht, toch wordt op het einde van het stuk niet alleen een verzoening teweeggebracht, maar tevens een soort toekomstige

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het is mooie muziek, maar ze zou beter met een andere, liefst luchthartige tekst werken...Ik durf niet beoordelen of dit fragment met de werkelijkheid van de "personages" overeenstemt, maar dat doet er verder niet toe...standpunten lopen ver uiteen (wat positief is, maar er ontbreekt een bundeling ervan in een besluit), ook het gehalte verschilt

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Belangrijk is dat de oefeningenreeks wel eindig is, maar de manier waarop ieder met de oefeningen omgaat is even verschillend als de manier waarop twintig pianisten met dezelfde partituur omgaan...Het is wel mogelijk om op het eind ervan als docent met een groep te werken, maar eigenlijk is het nog maar net voldoende om voor jezelf uit te maken waar je mee door wil gaan: acteren, regisseren...Maar uitpuren kunnen we niet, daarvoor is de opleiding te kort". Tegenover de Nederlandse opleiding beklemtoont men sterker de artistieke vormgeving in de opleiding

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Kwaliteit heb je er wel voor en het valt te verwachten dat ze in de komende jaren een hoogstaand oeuvre zullen opbouwen, maar even waarschijnlijk is het ook dat Wenen daarmee nog geen aktief...Dat functioneert natuurlijk alleen maar omdat zo een opera-ster reeds op voorhand de rol en de partituur grondig kent, maar dat betekent meteen ook dat een gedetailleerde personenregie of een...Maar opera is nu eenmaal geen historisch tentoonstellingsobject, maar een levendige kunst van onze tijd". De gewenste koersverandering is daarmee aangegeven, tegelijkertijd echter eveneens het haast

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
kunnen alleen maar hopen dat de Minister en zijn staf zelf de nodige creativiteit aan de dag zullen leggen of alleszins de vrije ruimte zullen geven aan die creativiteit... Als elke creatie de...Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden...85-86 werd Brialmont niet langer erkend, maar het hierdoor vrijgekomen budget (bijna 13 milj

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Hij staat dan ook niet voor één van de actanten in het drama, maar fungeert als een soort ceremoniemeester, een rekwisietenman...Van persoon over danser naar personage, dat zich niet identificeert door middel van woorden of zanglijnen, maar door kostuum en bewegingslijnen, dat is het pad dat gedurende het eerste half uur van...Se-neca probeert de keizer tot rede te brengen door hem op zijn plichten als staatsman te wijzen maar wordt ter dood veroordeeld


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK