Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "Hilde Met" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
De ontmoeting met Corso bracht de acteurs Charles Cornette, Hilde Uitterlinden en Jan Decleir ertoe de K.N.S...Naar hun eigen zeggen, staken zij van wal "met de idee van een opbouw naar een ander publiek toe", zoekend naar "wat we kunnen doen met ons vak binnen heel de beweging, binnen al die stromingen in de...wil brengen "episch theater, verhalend theater, met de volkscultuur als communicatiemiddel". Zo met Brecht als met Fo wil de I.N.S

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Blijkbaar wordt deze alledaagse handeling van het vénten met snoep, ijs, bloemen, badjes,... als storend ervaren door twee militair ogende figuren...De aankomst van de familie, Courage met haar kinderen, is verrassend en krachtig...De acteurs zijn blijkbaar zeker van hun tekst, hij wordt in ieder geval met overtuiging gedeclameerd

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Zijn eerste monoloog komt niet boven een etaleren van al zijn tics uit; zijn scènes met Toinette, de meid, worden dik aangezet, met elk mimisch effect radicaal met het gelaat naar de zaal toe gespeeld...dat er in tijden van crisis met schaarse middelen (lichtbeelden als achtergrond) met enige inventiviteit toch voldoening scheppende toneelbeelden gecreëerd kunnen worden, bewijst John Bogaerts met...Jan Decleir vertelt zo'n verhaal met veel suggestiviteit en met krachtige gebaren, zonder intieme nuances te verzwijgen

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Met onmiddellijk succes opgevoerd door Limburgse amateurkringen, nu ook overgewaaid naar het KJT...Met het ontslag van Walter Tillemans is het een bezieler kwijt; zijn motivering, dromen, verleden, verlangens, leest u in dit nummer...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Om de karakteristieken van de ARCA-interpretatie beter te kunnen contrasteren, schetsen we het traditionele Starkadd-concept (in overeenstemming met de intenties van Hegenscheidt), aan de hand van...Met het Fronttoneel en het Vlaamse Volkstoneel voerde De Gruyter het stuk nog ettelijke malen op (1919, 1921-1922) en tenslotte met de KNS (1923). De Gruyter is eigenlijk de regisseur en...Daar vergelijkt hij, rondzeulend met een staande lamp, de liefde tot zijn eerste vrouw met de glans van een meteoor

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ze heeft een tong als een boa constrictor, Hilde Ze zag je met Immi naar de cursus gaan...Waar ze vroeger zei: "Je trouwt niet alleen met een meisje, maar ook met haar familie", keerde ze dit nu probleemloos om en beweerde: "Tenslotte trouw je met het meisje, en niet met de familie...Als het licht wordt, vertrekken we. Hilde Met de trein

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Met een ongekende ijver is de RAT na 26 maart aan het vergaderen gegaan om "te werken ten gunste van het theaterlandschap...De overeenkomsten met de vorige RAT zijn groter dan vermoed...Officieuze gesprekken met de commissieleden geven wel enig vermoeden volgens welke lijnen de huidige situatie zal worden herdacht

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
belang van métier, maar voor alles de vraag naar wat met de traditie - als opstapeling van te verwerken of te verwerpen rijkdom - dient hier gesteld...Territorium Je wordt met een beperkt aantal toeschouwers binnen geleid in een vierkante kamer met houten vloer; tegen de grond ligt neonverlichting; door het grote deurgat achteraan, zie je...Nochtans bevat deze scène een sleutel' tot de voorstelling, omdat de "gecomplexeerde" relatie van deze theatermakers tot structuur hier parallel loopt met hun "gecomplexeerde" relatie tot gevoel

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Blindenstraat 20, 03/234.21.73) Antwerps Amusementstheater Startte in 1983 met De Rat van Alex Van Haecke ; willen 'volkstheater met inhoud' brengen naar het voorbeeld van het Gents...Amusementstheater van Eddy Daese ; werken met vaste kern op semi-professionele basis ; Van Haecke plant met zijn andere v.z.w...Meistraat 2, 03/231.97.50) Theater Herman Verbeeck Gestart in 1978 als muziektheater in samenwerking met het Vlaams Mobiel Kamerensemble (met o.m

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Gaston en Leo hebben van de vorm het meest zuivere voorbeeld gebracht met Wanneer trouwt gij met mijn man...Johan Thielemans WANNEER TROUWT GIJ MET MIJN MAN ? Gaston en Leo WIJ BETALEN NIET auteur: Dario Fo; vertaling: Filip Van Luchene; groep: Het Kollektief INS ; regie: Hilde...Het publiek komt met nieuwsgierigheid, en zonder vooroordelen; het komt met de bereidheid toe te horen, toe te kijken, en niet met een arrogante, afwijzende houding

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
met David Mamets Glengarry Glen Ross en met De Afrikaanse Nacht van Bernard-Marie Koltès...Men kan niemand verwijten méér af te weten van de inplanting van groene zones in een stad of van het te voeren bejaardenbeleid dan van theater, maar dat hij dan òf met zijn handen van dat theater...Met 'officieel' wordt hier bedoeld: die theaters die binnen hun beheersorganen een structurele band hebben met de overheid: Rijk, Provincie, Gemeente). Zoals reeds gezegd is de KVS een

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
John Neville kwam met The Old Vic Hamlet spelen, en op het einde ging hij met zijn zwaard zo handig om, dat je het met je vrienden eerst daarover had, vooraleer je je uitliet over de geheimen van...Corso confronteerde de jonge Vlaamse acteurs van toen (een Charles Cornette, een Hilde Uitterlinden) met een geformaliseerde speeltech-niek uit Italië, waarbij het lichaam in al zijn plasticiteit werd...Jan Decorte was vertrokken vanuit een algemeen ongenoegen met de routine, en toen hij met bekende acteurs als Senne Rouffaer of Bert André werkte, had hij gezworen dat ze geen van beiden met pasklare

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een materie dus die we met grote omzichtigheid en met een uiterste relativering tegemoet moeten treden...Een stroomversnelling in zijn carrière betekent zijn samenwerking met regisseur Walter Tillemans in KNS-Antwerpen; met hem realiseert hij o.m...Een acteur moet op dezelfde manier weten wat hij met een tekst, met een rol, met de hele infrastructuur kan doen, om dat aan een publiek mee te delen wat hij wil meedelen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Voor mij is De Sapeurloot, samen te vatten als een komedie over een op "ontrouw" betrapte man die dit incident verbaal uitvecht met zijn twee vriendinnen, met als finale vaststelling hun gezamenlijke...Ik bedoel hiermee dat Bergman met zijn Lear-bewerking duidelijk de toeschouwer tegemoet is gekomen door te opteren voor een in de eerste plaats toegankelijke, meer anekdotische aanpassing, met volop...Minetti interpreteert Lear op een sublieme manier: met subtiele nuanceringen qua stem, acteerstijl, mimiek bouwt hij een personage op dat parallel met de tekst evolueert

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
galg, de oplichter-pooier met zijn cafétafeltje, de voetwasser met zijn ijzeren teil, de hoer met haar zwarte lingerie, de kwezel met haar bid-stoel en paternoster, de meid met haar wasbak). De "dode...Ben Van Cauwenbergh met sigaar en Vivien Loeber met witte pruik en dito jurk met plooirok verbeeldden met veel pronkerig rond-gestap de glamourwereld...Zijn moeder zweert met hem samen; zijn vader, in een rolstoel, zit met dat alles vanop afstand fijntjes te lachen, maar heeft ook zijn aandeel in de hoerenkast via een verhouding met de nicht

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Marianne Van Kerkhoven OP ZOEK NAAR JEZELF auteur: Luigi Pirandello; regie: Jean-Pierre Bouvier; vertaling: Dolf Verspoor; decor en kostuums: Charlie Mangel; met: Hilde Van Mieghem, Guy Van...Terwijl de zwarte acteur Isaach de Bankole zich, als dealer, met zijn opgevulde buik zeer organisch beweegt en er met zijn onvervalste soulstem in slaagt zijn tekst te doen aankomen waar hij het wil...die mensen, en met name een figuur als Gens, met de vijand meewerkten terwijl ze zich tegen hem verzetten

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Daarom is er een werkplaats waar afgestudeerden verder met tekst en rolanalyse kunnen experimenteren, in samenspraak met auteurs en regisseurs...Het eerste jaar sluit bij mijn bezoek een lesblok af met een evaluatie, het tweede jaar krijgt speltraining van Ludo Van Passel: er wordt gewerkt met diermetamorfosen en zelfgemaakte teksten...Nederland, waar de vier lesgevers - Rudi Clause, André De Smet, Ludo Van Passel, Hilde Vleugels - trouwens allemaal school gelopen hebben, bestaat het leren omgaan met dramavormen, los van de louter

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Massenet (Davis, Samari-tani - uitwisseling met de Grand Opéra de Paris) met Carréras en Baltsa en nog eens Verdi, Otello (Metha, Wood - uitwisseling met de Scala di Milano) met Domingo...van zijn kant kampt met het gegeven "volks". In het repertoire van vorig seizoen werd dat vertaald in namen als Brecht, Goldoni, Rai-mund en Unger, aangevuld met een aantal lichte komedies...Een spel met deze idee, vaak pijnlijk en doorspekt met de zwartste humor, maar ook poëtisch en gevoelig

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 12) April 1986 "Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). Om nieuwe...Kinder- en jeugdtheatergezelschappen hebben een kostenstructuur vergelijkbaar met andere gezelschappen...Het vierde gezelschap, met name Het Trojaanse Paard, dat thans geen erkenning meer geniet, zal verder kunnen gefinancierd worden vanuit de „projectenpot", bestemd voor de financiering van

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Poppea, Kitty Kortes Lynch met poppig witgeverfde haren, dient zich aan in een roze nachtjurk; Natalia Espinet met een emmer aan de hand, het slavinnetje, in een zigeunerachtige rood-zwarte combinatie...Mark Willems draagt een onopvallende blauwe broek met een bruin vest, ondefinieerbaar eigentijds...Het libretto hangt met haken en ogen aaneen, overtreedt alle wetten van perspectiefsturing en slaagt er -- uiteraard binnen het beperkte bestek dat zo'n libretto gegund is -- niet in één personage een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK