Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Hilde Niet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Zuivere scheidingslijnen kunnen niet getrokken worden en zijn ook niet relevant...werkfront en een verruiming van de aanpak, verliep niet zonder kleerscheuren en betekende ten dele ook een aderlating; ook individuele leden kwamen en gingen; en de adem die Mistero Buffo had geblazen, kon niet...het begin was de groep tweetalig, "Internationale Nieuwe Scène --Nouvelle Scène Internationale", maar dat hield niet stand omdat de franstalige acteurs minder aan bod kwamen daar de groep veel meer

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
En het zijn niet alleen gezichten of namen van acteurs die veranderd zijn; de werkelijkheid van 1972 is niet die van 1983...Niet in werkelijkheid en niet op theater...Men is echter niet verder gekomen dan het vinden van occasionele oplossingen en het creëren van een algemene legersfeer, zij het dan niet van één bepaald leger (je ziet duidelijk Belgische, Duitse

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Wie het stuk niet kent, weet niet goed of hier nog een vervolg op komt...gardist uit de jaren 50 blijkt tegen-woordig niet meer in staat om zijn tekst te onthouden, leest dus af uit een boek, valt te vroeg of te laat in, moet door de andere auteurs geholpen worden, maar vreemd...Het publiek kan niet anders dan van de hoogte op hen neerkijken en hen uitlachen (men heeft veel plezier tijdens de opvoering). Ik vind dat niet de meest wenselijke verhouding tot het personage op de

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Peter Brook, Strehler, Mnouchkine: 'le grand théâtre', Dat bestaat hier niet...Maar het theateravontuur is daar zelden te beleven, het handwerk niet zichtbaar, de artistieke honger niet voelbaar...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De sluwe intriges van Saemund, de lafheid van Ingel en de zwakke 'zusterliefde' van Helga kunnen het centrale ritme wel vertragen (4de bedrijf) maar niet tegenhouden...Gilis en Dehert willen niet dat het publiek wordt meegesleurd in een machtige, grootse polyfonie, die de 'levensrythmus' vertolkt (6). Het machtige effect van dergelijke muziek (cfr...Hij slaagt er niet in de kroon, symbool van de macht, te breken

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Licht aan op Hilde - Face publiek) (Bankje) Hilde Ik had mama alleen maar verwittigd dat een vriendin me kwam kappen, had haar, uiteraard, niet verteld wie die vriendin was...Ze bekijken elkaar) Hilde Sorry, ik wil me niet .... (wil naar boven gaan) Immi Blijf, Hilde, alsjeblief...Hilde Ma, gij denkt zeker dat Turkije aan het ander eind van de wereld ligt en dat er nog geen beschaving is doorgedrongen ? Emma 't Zal niet veel schelen, Hilde

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Dat de belangengroepen zo nauw hebben toegekeken op de samenstelling van de RAT is natuurlijk niet prettig voor wie meent dat in theater-land 'een algemeen belang' kan spelen dat niet bestaat uit een...Wat (voorlopig) niet wil zeggen dat de sterke wil tot actie en sanering niet tot aanvaardbare daden zal leiden...Hoe anders kunnen bijvoorbeeld een Uitterlinden, Verreth of Groener niet eerst aan de eigen groep denken ? Men verlangt van die mensen toch niet dat zij heilig zijn en automatisch meedenken over de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
maakt het verwerpen van structuur als objectief gegeven, van getoonde gevoelens als herkenbaar teken de voorstelling niet tot een vertoon voor ingewijden, waarbij de 'andere' toeschouwers zich in de...Ook nu weer: het meisje dat onder haar jasje in een zetel wegkruipt op de tonen van You are my everything en de Tura-hit Het regent, maar ik word niet nat die het slotfeest introduceert...Marianne Van Kerkhoven VERWANTEN naar Iwanow van Anton P. Tsjechov; bewerking en regie: Paul Peyskens; architect: V. Lenertz; schilderingen: Johan Daenen; spelers: Koen Raymaekers, Hilde Wils

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Charles Cornette en Hilde Uitterlinden verder op het Dario Fo-materiaal; sinds 1980 naast zaaloptredens ook projecten in een tent (o.m...twee steden en het rijk) was niemand ooit gelukkig; ook artistiek niet...Drie creaties, meestal geconcipieerd rond vrij traditionele collages van bestaande teksten : Zie deze ronde schijf in de zon (rond Van Gogh en Daudet). Niet speciaal mikken (een poëzieprogramma over

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Johan Thielemans WANNEER TROUWT GIJ MET MIJN MAN ? Gaston en Leo WIJ BETALEN NIET auteur: Dario Fo; vertaling: Filip Van Luchene; groep: Het Kollektief INS ; regie: Hilde...Een troep die niet op zijn doctrine vastgelijmd bleef, die haar artistieke credo niet heeft opgevat als een dwingend dekreet voor het 'andere' theater...Maar hoe het er nu aan toe gaat in de culturele sector... Het is toch niet moeilijk om een gezelschap op te richten dat in Vlaanderen honderd voorstellingen geeft, of er nu volk komt of niet: je huurt

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
niet meer geïndexeerd sinds 1983 -- plus het gebruik en het onderhoud van het theatergebouw). Ook de termijn van negen jaar blijkt niet recent aangepast of gewijzigd te zijn...drie jaarlijkse evaluatie, die moet beslissen, niet over het voortbestaan van de structuur, maar wel over het al dan niet voortzetten van het gekozen artistieke project...artiesten van kleinere, niet-officiële theaters ertoe dwingt officieel 'kleur te bekennen' -- ook al wil dit nog niet zeggen dat ze een partijkaart op zak hebben -- om b.v

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Binnen de gevestigde structuren bleek dat niet te gaan, zodat ze moesten uitwijken naar de Muntschouwburg, waar ze de hulp en de steun van Maurice Huysman kregen...Men kan zich niet meer verschuilen achter de 'historische achterstand', de 'culturele onderontwikkeling' of 'het gebrek aan traditie'. Men kan ook al lang niet meer geloven in de fabel van het...Men moet niet meer kunnen schermen als Laurence Olivier, dansen als Fred Astaire.. Met de magere middelen waarover men zelf beschikt, kan men iets uitdrukken

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Dat kan wel goed geweest zijn, maar het was niet zo doorleefd, niet zo bewust, niet tot op de bodem uitgediept...Roels (toneelgeschiedenis) en Modest Lauwerijs (declamatie). Hij vindt echter niet onmiddellijk een betrekking in het theater...Voor die periode was er nog gereedschap blijven liggen, omdat ik niet wist wat ik er kon mee doen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Ik weet niet of de geestesgesteldheid die eraan ten grondslag ligt, een voorrecht of een ziekte is... Ik weet het niet...Als je het niet weet of je wilt het niet weten, dan moet je godverdorie opsodemieteren...zien dus niets dan mensen, maar dat geeft aanleiding tot erg vreemde en bevreemdende taferelen: nu wordt niet een vosje maar een zigeunermeisje de halsband omgedaan; nu bespringt de haan niet één van

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ik weet het niet, maar de vonk slaat zeker niet over-ook niet echt naar de rest van het publiek krijg ik de indruk bij een wel gul, maar zeker niet ovationeel applaus op het eind...Zo'n simplisme verwerpt Lecompte: Proctor wordt "gespeeld" door twee acteurs die nét niet in koor hun tekst uitschreeuwen, een verhaal waar zelfs niemand probeert naar te luisteren en dus niet meer...Het kan niet de bedoeling zijn hen aan te passen aan een theatercode die hun vreemd is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts gedurende een beperkte periode die concentratie kon opgebracht

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat Macbeth en zijn edelen niet op de juiste plaats zitten om de situatie en de muziek te laten functioneren, loopt niet uit op een nieuwe betekenis, maar gewoon op de absolute afwezigheid: hier...Shaws The Phi-landerer bleek de statische a-synchrone accuratesse van hun spel-houding niet altijd een efficiënt antwoord op het gedateerde karakter, het zuiver structurele en niet meer doorvoelbaar...Een beroep doen op zijn "savoir faire" volstaat niet, en zeker niet als dat gescleroseerd is. Hij moet echt verrast zijn en niet enkel verrassing spelen

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Een diploma krijgen ze daarvoor niet, interesseert hen ook niet, het gaat hen om de kwaliteit van de opleiding...Rudi Clause: "Het is niet omdat je pedagogisch werkt dat je niet artistiek bezig zou zijn...Dat brengt mensen tot een grotere openheid en intelligentie". De niet-normatieve aanpak van de opleiding waarin plaats is voor tegenspraak, geeft soms aanleiding tot discussies en onzekerheid

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Voor wie geïntrigeerd is door het zoekende, onzekere theater van vandaag, heeft het nieuwjaarsconcert-achtige triomfalisme een wrange bijsmaak, niet helemaal onterecht: waar...niet vergeten dat het Bundes-duits de Oostenrijkers ongeveer in de oren moet klinken als ons het Noordnederlands; zelfs wie niet op de hoogte is, "hoort" meteen twee ensembles op de scène...De marginaliteit is groot, niet alleen wat financiële middelen betreft, maar ook in status, en dat is misschien nog erger

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 7) Oktober 1985 "Eén ding is zeker: het artistieke aanbod moet in de eerste plaats de subsidiëring en de vorm bepalen en niet omgekeerd... Gezien één minister van cultuur niet...Niet alleen zijn directeurs of beheerders van gesubsidieerde gezelschappen oververtegenwoordigd zodat integriteit of objectiviteit niet zonder meer vanzelfsprekend zijn; bovendien is deze raad...zo luidt de persmededeling van het kabinet-Dewael, „heeft de Executieve het aantal niet meer erkende en gesubsidieerde gezelschappen tot één kunnen herleiden

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Hij staat dan ook niet voor één van de actanten in het drama, maar fungeert als een soort ceremoniemeester, een rekwisietenman...Van persoon over danser naar personage, dat zich niet identificeert door middel van woorden of zanglijnen, maar door kostuum en bewegingslijnen, dat is het pad dat gedurende het eerste half uur van...Wellicht is dat ook niet zo belangrijk, maar dan moeten opera-fanaten ook niet moord en brand schreeuwen omdat ze ineens vrezen dat het publiek de plot niet zou kunnen volgen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK