Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "Hilde Nu" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
De ontmoeting met Corso bracht de acteurs Charles Cornette, Hilde Uitterlinden en Jan Decleir ertoe de K.N.S...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie...daaruit haar inspiratie, omdat zij er nu eenmaal voor gekozen heeft aan de zijde van de onderdrukten te staan

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Door de artistieke kern van het Kollektief, Charles Cornette en Hilde Uitterlinden, medewerkers van het eerste uur, wordt veel belang gehecht aan 'dezelfde geest' waarin nog steeds zou (moeten...nu, en zelfs een futuristische visie werd uitgeprobeerd

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar nu heeft hij het blijkbaar opgegeven...Heddie Suls, Luc Springuel, Jenny Tanghe, Jaak Van Assche, Hilde Van Haesendonck e.a...Aan de andere kant merkt het tot zijn verbazing dat, nu het spektakel al een uur bezig is, nog een groep toeschouwers wordt toegelaten

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Met onmiddellijk succes opgevoerd door Limburgse amateurkringen, nu ook overgewaaid naar het KJT...Starkadd In 1897 verscheen Alfred Hegenscheidts 'Starkadd' in Van Nu en Straks...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Vanop het podium wordt nu gedemonstreerd waar heroïsche (Starkadd), maar ook waar zoetgevooisde zang toe leidt...Hegenscheidt, "Rythmus", in Van Nu en Straks (Eerste Reeks), 8-10 (1894), pp...Van Langendonck, "Herleving der Vlaamsche poëzij", in Van Nu en Straks (Eerste Reeks), 6-7 (1894), pp

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Sorry, Hilde, ik moet nu doorgaan, of mevrouw Van Puynbroek moet haar koffie zwart drinken...II (Licht op Hilde - Face publiek - Bankje) Hilde Ik zou liegen als ik vertelde dat nu alles koek en ei was...Hilde In godsnaam, ma, begin nu niet opnieuw

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uit de culturele centra Piet Jaspaert (CVP/Hasselt/voorzitter), Eric Antonis (CVF/Turnhout) Uit de decreetgroepen Walter Groener (SP/Fakkelholding), Hilde Uitterlinden (SP/ TNS), Rene Verreth...Zal de kruideniersmentaliteit nu overwonnen worden...lijn tussen initiatief en respons, die streep van het voetlicht, soms moeilijk te overschrijden is. Toneel is nu eenmaal een aangelegenheid waarbij de hele maatschappij betrokken is, en die daardoor steeds

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Ook nu weer: het meisje dat onder haar jasje in een zetel wegkruipt op de tonen van You are my everything en de Tura-hit Het regent, maar ik word niet nat die het slotfeest introduceert...Marianne Van Kerkhoven VERWANTEN naar Iwanow van Anton P. Tsjechov; bewerking en regie: Paul Peyskens; architect: V. Lenertz; schilderingen: Johan Daenen; spelers: Koen Raymaekers, Hilde Wils

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Charles Cornette en Hilde Uitterlinden verder op het Dario Fo-materiaal; sinds 1980 naast zaaloptredens ook projecten in een tent (o.m...Maar is het die energie nu allemaal wel waard...De boekenafdeling heeft nu zo een 1500 titels in huis, maar wil dat tegen eind 84 opdrijven tot 5000

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Uitterlinden en Charles Cornette; decor en kostuums: Francine Smeyers; spelers: Hilde Uitterlinden, Karin Jacobs, Charles Cornette, Fred Van Kuyk, Guido Van Camp, e.a...Mensen zijn nu eenmaal niet komisch, wel brutaal, schrikwekkend en ingebeeld; ze zijn echter wat ze blijken te zijn en hoe ze er precies van binnen uitzien mogen, rimpelt amper onze behoefte tot...Maar hoe het er nu aan toe gaat in de culturele sector... Het is toch niet moeilijk om een gezelschap op te richten dat in Vlaanderen honderd voorstellingen geeft, of er nu volk komt of niet: je huurt

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Precies in het repertoiretheater moet de continuïteit van de opdracht gevrijwaard worden, maar dan een 'opdracht' die een degelijker invulling krijgt dan de eisen die nu binnen de categorie A van het...Gezien de financiële inbreng van het Rijk nu ± 85% bedraagt is elke beslissing bijna de facto op voorhand genomen (cfr...Jaak Van de Velde, Hilde Uitterlinden, enz

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Corso confronteerde de jonge Vlaamse acteurs van toen (een Charles Cornette, een Hilde Uitterlinden) met een geformaliseerde speeltech-niek uit Italië, waarbij het lichaam in al zijn plasticiteit werd...Heel deze fysieke verbetering van het Vlaams theater is nu bekroond geworden bij Walter Tillemans en zijn Raamtheater...Men kon alleen hopen dat het in zijn carrière een kwalitatieve stap betekende, en dat hij van nu af aan van zichzelf zou eisen dat hij slechts verder op die eenzame hoogte zou blijven acteren

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Waarin dat nu precies bestond, kan ik moeilijk onder woorden brengen...Ik ben realist genoeg om 'de schone tijd van vroeger' niet op te hemelen, maar toch stel ik vast dat aanleg, verbeelding, talent vroeger duidelijker waren dan nu...Als ik daar nu op terugkijk, is dat in die carrière van 43 jaar een klein stippeltje geworden

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
En nu maak ik het prachtig stuk 'Malfi' dat niemand hier kent en ik wil het theater openbreken zoals de bioscoop: 400 goedkope kaartjes, elke avond beschikbaar aan de kassa..." Theater Heute...zien dus niets dan mensen, maar dat geeft aanleiding tot erg vreemde en bevreemdende taferelen: nu wordt niet een vosje maar een zigeunermeisje de halsband omgedaan; nu bespringt de haan niet één van...Nu is daar in se natuurlijk niets op tegen: de problematiek die in Een bruid wordt aangeroerd is tijdloos, omdat (existentiële, relationele, maatschappelijke) conflicten nu eenmaal tijdloos zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
militairen" ontbreken ook nu weer niet: het zijn als het ware levensechte tinnen soldaatjes, nu mechanisch-marcherend, dan weer strompelend-vallend als trieste getuigen van de bloedige Poolse geschiedenis...Want zaken zijn nu eenmaal zaken, en met sentimentele futiliteiten kan derhalve geen rekening gehouden worden: "Het is jammer, maar het moet", zoals Boorman zegt...Rotthier: En nu staat u als we-reldveranderaar te werken voor een gegoed publiek dat... G. Deflo: Voilé

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
het eerste deel heeft hij vooral van Chris Thys een schit- Hilde Van Mieghem en Marilou Mermans in "Op zoek naar jezelf" (KNS) terende prestatie verkregen...De tekst zou dan ook als gewet staal moeten klinken: doelgericht, trefzeker, of het nu om te zalven dan wel om te slaan is. Daar slaagt het Théâtre des Amandiers, in een regie van Patrice...Kijk, er zijn op dit ogenblik drie grote gezelschappen en als je nu in vogelvlucht analyseert wat er gebeurd is, dan stel je vast dat er een heel rare microbe heeft toegeslagen, wat ook weer iets te

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De opleiding werd door de overheid erkend en wordt nu al gegeven in Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht...Dat is een belangrijke kracht in deze opleiding". GEGEVENS Docenten: Rudi Clause, André De Smet, Ludo Van Passel, Hilde Vleugels...Wat ik nu kan doen moet nu gebeuren

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Reeds enige jaren immers is vanuit verschillende hoeken te horen dat het Weense theater dringend aan vernieuwing toe is. Tegen de conservatieve "behoeders van de traditie" in, hebben zich nu blijkbaar...Maar opera is nu eenmaal geen historisch tentoonstellingsobject, maar een levendige kunst van onze tijd". De gewenste koersverandering is daarmee aangegeven, tegelijkertijd echter eveneens het haast...Zo kom je uiteindelijk bij de vraag van de kip of het ei, want de "Kleinbühnen" en de "freie Gruppen" produceren nu eenmaal niet veel belangwekkends

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Het is normaal dat bij dergelijke prioriteiten de norm "kwaliteit" geen rol heeft gespeeld bij het beleid tot nu toe...Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Nu eens voert Leysen de beschrijvingen uit, beweegt hij de handen over het haar als hij zegt: "Vermoeid streek de filosoof de haren glad", maar op andere momenten doet hij dat net niet...Ondertussen houdt ze, een meid moet nu eenmaal nieuwsgierig zijn, een minutieus rapport bij...Maar lijdt wel een openbaar leven, zodat nu al meer mensen via de journalistieke wegen „eet hebben van de problemen en schandaaltjes, dan er ooit deel zullen hebben aan het theatraal proces zelf


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK