Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "Hilde Tot" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Deze en andere teksten van Dario Fo, de persoonlijke contacten met hem, de stages die hij leidde, werden voor de Vlaamse acteurs een leerschool om te komen tot een "politiek poëtisch volkstheater...Er is geen afvalligheid ten opzichte van Fo en bekering tot Brecht: er is zoeken naar verschillende aders waardoor theaterenergie kan toestromen...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Karel Hermans, ex-dramaturg van De Nieuwe Scène, illustreert in zijn relaas over het opzetten van "Moeder Courage" hoe vage intenties leiden tot een onduidelijke voorstelling...Daarom: welke waren de intenties waarmee het Kollektief, en de regisseur vertrokken zijn, en hoe kwamen ze tot stand ? De kern van het Kollektief had eind 1980, nog tijdens de repetities van de Brecht...Dit soort theater zet niet aan tot beschouwing, het dwingt tot meeleven

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
MMT - Grote Zaal van 1 september tot 30 oktober 1983...Acteurs: Heddie Suis, Tuur De Weert, Luc Spribguel, Agnes De Nul, Jenny Tanghe, Jaak Van Assche, Tessy Moerenhout, Jos Geens, Hilde Van Haesendonck, Geert Defour

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Want vaak was bij die theatermakers deze nieuwe verhouding acteur-ruimte-toeschouwer onhandig, terwijl hier op allerlei inventieve manieren deze relaties tot natuurlijke gegevens zijn omgevormd...ARNOLD WESKER The Merchant With commentary and notes 26 acteursportretten door Edwin Brys Deze tentoonstelling is nog te zien van 2 tot 31 december 1983...Warande Turnhout van 4 tot 31 januari 1984: Ter Dilft Bornem van 2 tot 29 februari 1984: Cultureel Centrum Strombeek-Bever van 2 tot 31 maart 1984: Cultureel Centrum

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
14 Edward Bond, van 'Saved' tot 'Summer', pag...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Eerst bleef deze ontvankelijkheid beperkt tot een enge kring van VN&S-sympathisanten, later werd ze verbreed tot de hele Vlaamse beweging...Voor dergelijke interpretatie vinden ze uiteraard niet zoveel bevestiging in de verwoording (de Hegenscheidt-tekst). Hun concept leidt tot enkele minieme dramaturgische ingrepen en tot het opgeven van...Met passages waarin Starkadd toch in staat blijkt te zijn tot positief affectief gedrag of tot min of meer sublieme liefde, kan men binnen dit concept niks aanvangen, zij worden dan ook consequent

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
af) (Hilde reageert op het woord 'dood') (Licht op Hilde -- Face publiek) (Orgelklanken -- woonkamer) Hilde Toen Johan werd begraven was het kil in de kerk...Hilde Tot morgen...Immi en Hilde Tot straks

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
uitgesproken tot een jong of tot een avant-gardemilieu (wie van deze commissie kent het Jong Theater in Vlaanderen...directeuren en professoren (maar niet van theater) nemen de honneurs waar; de culturele centra behoren tot de gevestigde soort (waar zijn Stuc, De Hoop, ...?); de decreet-groepen leveren de helft van...Wat (voorlopig) niet wil zeggen dat de sterke wil tot actie en sanering niet tot aanvaardbare daden zal leiden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Nochtans bevat deze scène een sleutel' tot de voorstelling, omdat de "gecomplexeerde" relatie van deze theatermakers tot structuur hier parallel loopt met hun "gecomplexeerde" relatie tot gevoel...Zijn die beelden dan reeds tot een codetaal, tot clichés geworden...Het vertelt me iets over de mensen in die kamer en hun relatie tot mekaar, tot mij en de tijd; en tegelijkertijd ervaar ik het als iets weliswaar verzorgds en af, maar ook perspectiefloos

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De verhuis naar Deurne (oud gemeentehuis) na vele geografische en artistieke omzwervingen leidde tot het huidige boulevard-gezelschap, met twee plateau's: het Randstadtheater (Deurne) en het Theater...werd het een officieel stadstheater; rijkssubsidie: 1.000.000 wordt door de stad 'bijgepast' tot 4.878.000 (M.V.K...Dodoenstraat 31, 2200 Borgerhout, 03/236.69.97) De Scène Maandelijks theaterinformatieblad geproduceerd door het Theatercentrum; van 1959 tot 1960: alleen informatie over de Antwerpse

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wat overeind blijft is de subversieve actie van de vrouwen, en dan vooral van Hilde Uitter-linden die in de rol van Anna schittert van de eerste tot de laatste repliek...was de klemtoon reeds verschoven : wég van de homoseksualiteit die trouwens met de jaren minder tot de taboesfeer ging behoren, minder vanzelfsprekend tot marginaliteit (of zelfs misdadigheid) aanleiding...Wanneer in den lande dit principe omgebouwd is tot een gedragslijn waarbij de politieke fracties in onderlinge afspraak tot numerieke verdeling overgaan en dan een vooraf afgesproken aantal kandidaten

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Recente benoemingen stellen elke 'wederopbouw' uit tot in de eeuwigheid...de Raad van Beheer van het Théâtre du Pare, dat -- wat zijn relatie tot het Brusselse Stadsbestuur betreft-- van een identiek statuut geniet als de KVS en ook identiek dezelfde steun van de stad...vrijheid en het parasiteren op de creativiteit nefast en fnuikend is voor elk zich ontwikkelend artistiek proces en dat precies de verstrengeling van theater en politiek is uitgegroeid tot de belangrijkste rem

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Enkele jaren later kon Senne Rouf-faer als Hamlet zelfs geloofwaardig blijven tot in de finale schermscène toe...Deze les in taal was, paradoxaal genoeg, tot stand gekomen langs een Italiaans regisseur om...Na deze opvoering echter, kon men makkelijk over een Decorte stijl spreken: de spreektechnieken waren zo simpel, dat ze zich vanzelf tot imitatie en parodie leenden

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Aanleg behoort tot het individu: dat kan je niet op iemand overplanten...bewuste poging tot vernieuwing van het repertoiretoneel én tot het fusioneren van acteerstijlen en -generaties springt de historische betekenis van een voorstelling als Maria Magdale-na van Jan Decorte nog...Walter Tillemans is nog steeds op zoek naar dat ideaal van een populair kwaliteitstheater, maar zijn huidige financiële situatie dwingt hem tot te veel commerciële toegevingen en zijn groep bevat te

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Deze innerlijke strijd blijft niet beperkt tot het artistieke domein, gaat echter terug tot een essentiële eigenschap van Fernando Pessoa's ingewikkelde persoonlijkheid: een gespletenheid die nog...Op die manier bleef het personage van Vader Pattini eigenlijk afwezig op het toneel, of werd het toch op z'n minst gereduceerd tot ofwel de bekende kantoorklerk, of tot pièce de décor...Zo verwerd Andrea (Veerle Van Overloop) tot een eigenwijs en opgewonden standje, niet bepaald het introverte overgevoelige type dat zelfmoord pleegt na haar liefde verraden, vertrapt en bevuild te

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Twee priesters behoren tot een oudere generatie, een generatie die manifest lijdt onder haar spiritueel deficit, haar twijfels en onderdrukte begeertes...ook Leslie De Gruy-ter (jongere pastoor) en Bart Van Havermaet (jonge onderpastoor) hun bijdrage tot de intense spanning die met gepaste doses werd opgevoerd, bijna nergens verzwakte, en tot het einde toe...De groep probeert dat te omzeilen door te maneuvreren met de steunbalk of door de werf in een mum van tijd om te toveren tot een Egyptisch piramidenlandschap of tot een hemelbed

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Martin tracht Kristin te winnen, maar zij blijft het spel van aantrekken en afstoten tot tergens toe voortzetten...Een belangrijke oorzaak is dat de hoofdpersonages in Cromme-lyncks stukken figuren zijn waarvan wij de heilige overtuiging, de vervoering, de bezetenheid, de passie tot aan de waanzin, tot in het...en Oidipoes (Er-win Ooghe) wordt met lange stiltes en uitbarstingen tot een bijzonder intens moment, waarbij de retoriek van de tekst ten volle tot haar recht komt

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat brengt mensen tot een grotere openheid en intelligentie". De niet-normatieve aanpak van de opleiding waarin plaats is voor tegenspraak, geeft soms aanleiding tot discussies en onzekerheid...Weer valt de nauwgezetheid op waarmee emoties lichamelijk geanalyseerd worden én de radicaliteit: de acteurs concentreren zich tot het hele lichaam 'verzoent' tot de tenen tóe...En soms moet je daarvoor eens een grens durven verleggen, als je maar weet tot waar het zuiver blijft en dat het criterium de spelkwaliteit is." Je bent vooral geïnteresseerd in het

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Het Theater an der Wien, het Raimund-theater en Ronacher werden gefusioneerd tot het Wiener Theaterver-bund o.l.v...De censurerende kracht van dat publiek is groot; ondanks toegangsprijzen die oplopen tot 5400 frank (!), is de Staatsoper toch dagelijks nagenoeg volledig uitverkocht...Verspilling zou opera zijn, als men zich tot historische receptie beperkte". Dezelfde opvatting ligt aan de basis van een andere belangrijke vernieuwing, nl

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden...Alle erkende kinder- en jeugdtheater gezelschappen, behalve één, behoren tot de D-categorie...Tot daar de mededeling van het kabinet, waarbij nog aangestipt moet worden dat Antigone (Kortrijk) van de categorie C-gezelschappen (Kamertoneel) naar de categorie D (Experimenteel theater en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK