Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Hilde Zal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Brecht (juni 1982). Mistero Buffo, monologen van Dario Fo in de enscenering van Corso uitgebouwd tot een drie uur durende voorstelling voor zeven acteurs en zeven actrices, zal in de herinnering van...De ontmoeting met Corso bracht de acteurs Charles Cornette, Hilde Uitterlinden en Jan Decleir ertoe de K.N.S...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Door de artistieke kern van het Kollektief, Charles Cornette en Hilde Uitterlinden, medewerkers van het eerste uur, wordt veel belang gehecht aan 'dezelfde geest' waarin nog steeds zou (moeten...Voorop staat dan een bewuste keuze van het soort theater, zijn thema's en de middelen die men zal aanwenden, veeleer dan een intuïtieve interpretatie ervan...Stilaan wordt ook duidelijk dat er geen wagen in het stuk zal te zien zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Heddie Suls, Luc Springuel, Jenny Tanghe, Jaak Van Assche, Hilde Van Haesendonck e.a...Het zal duidelijk zijn dat het Jong Theater in Vlaanderen een grote verscheidenheid vertoont in de omgang met de theatertaal...elke aflevering zal onder de titel 'Teater op weg naar morgen' een aspect van het moderne toneel na '45 onderzocht worden in zijn artistieke en maatschappelijke componenten, in het net verschenen

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Haal jij even de... (Hilde wijst naar de kast) Okee, ik zal het zelf wel doen...Hilde stapt het spel in .) Hilde Dat zal Immi zijn, mama, Ik ga wel (Af...Hilde Ma, gij denkt zeker dat Turkije aan het ander eind van de wereld ligt en dat er nog geen beschaving is doorgedrongen ? Emma 't Zal niet veel schelen, Hilde

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Je voelt met je ellebogen dat dit een No Nonsense club is die zich niet zal uitputten in utopische spielereien, maar binnen de opgelegde grenzen zijn plicht zal doen...De RAT zal dus technisch denken (en nuttige dingen doen). Het valt echter niet te verwachten dat artistieke criteria (hoe vaag ook gedefinieerd) een grote rol zullen spelen in het debat...Niemand zal bijvoorbeeld zeggen dat het MMT of TIL of KVS theater maken voor het vrije circuit

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Deze Tsjechovfiguur zal later nog af en toe als toeschouwer in de kamer opduiken waarin diverse personages gaan evolueren; sommigen gaan met mekaar relaties aan en worden verwanten ; anderen blijven...Marianne Van Kerkhoven VERWANTEN naar Iwanow van Anton P. Tsjechov; bewerking en regie: Paul Peyskens; architect: V. Lenertz; schilderingen: Johan Daenen; spelers: Koen Raymaekers, Hilde Wils

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
aan den Drink (Borgerhout). Recentste plateau: de arbeidsrechtbank, waar directeur Geert Lunskens zich zal verdedigen tegen de door de raad van beheer geuite beschuldiging van wanbeleid...Charles Cornette en Hilde Uitterlinden verder op het Dario Fo-materiaal; sinds 1980 naast zaaloptredens ook projecten in een tent (o.m...Wegens gebrek aan geld om het (schitterende) pakhuis om te bouwen zal Paradox wel in de potentiële mogelijkheden blijven steken

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wat overeind blijft is de subversieve actie van de vrouwen, en dan vooral van Hilde Uitter-linden die in de rol van Anna schittert van de eerste tot de laatste repliek...Uitterlinden en Charles Cornette; decor en kostuums: Francine Smeyers; spelers: Hilde Uitterlinden, Karin Jacobs, Charles Cornette, Fred Van Kuyk, Guido Van Camp, e.a...Zoniet zal hun uitstraling niet verder dan de fanclub reiken

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
zich zal voordoen met 'De Afrikaanse Nacht' (de cursivering is van ons, nvdr), heeft de KVS eerder schroomvallig gestemd om, als officiële schouwburg, een dergelijk experiment te herhalen...Inzicht ? Men zal wellicht stellen dat de diverse politieke mandatarissen, die als leden van de Raad van Beheer mee deze beslissing nemen, te weinig inzicht hebben in de artistieke materie om...Parallel hiermee stelt men ook vast, dat deze grotere politieke controle -- uiteraard-- resulteert of zal resulteren in het toekennen van een grotere macht aan de administratieve directeurs, die

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Corso confronteerde de jonge Vlaamse acteurs van toen (een Charles Cornette, een Hilde Uitterlinden) met een geformaliseerde speeltech-niek uit Italië, waarbij het lichaam in al zijn plasticiteit werd...die zin was de Marivaux-opvoering hoopgevend (prangende vraag: zal Gilis de weg opgaan van De Decker en moeten toegeven aan de inertie, of zal hij permanent nieuwe energieën kunnen loswerken...Maar Bogaerts gaat grotendeels in Nederland werken, en zal hij daar even scherp en juist kunnen luisteren ? Bange vragen

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Kijk, als je iemand een massa klei geeft en je zegt hem: begin te boetseren, dan zal de ene daar iets van maken en de andere zal zitten prutsen...Zo van: 'als ik het niet kan, dan zal ik maar niets doen, want dan kan ik niets misdoen'. Het is natuurlijk het recht van de regisseur om te vragen : 'kijk, ik zou het graag zò willen; laat de...van onze eigen geschiedenis-- zal datgene wat mensen als Luc Philips ons vandaag nog te bieden hebben zijn doorwerking kunnen vinden binnen de evoluerende theaterpraktijk van nu, van morgen, van

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De knappe acteerprestatie van Johan Van Lierde zal daar wel niet vreemd aan zijn, maar ook hij botst tenslotte onvermijdelijk met de dramaturgische gegevenheden van Hacks' stuk...Alleen zit het erin dat zijn Cendrillon in Amsterdam op het programma zal worden genomen: er was dus een tijd dat hij spektakels maakte die in het buitenland nog steeds gegeerd worden...Er is nog een heel eind weg waaraande hele équipe hard zal moeten meetimmeren

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
zal de inhoud van Lijmen/Het Been hopelijk genoegzaam bekend zijn: Laarmans, een idealistische maar ontmoedigde voorvechter van de Vlaamse zaak, kijkt lusteloos neer op zijn zielig kantoorbestaan-tje...Boorman, een "sluwe jongen van de negotie", zal Laarmans een opleiding geven in de weinig scrupuleuze praktijk van het "lijmen", die eruit bestaat zowel meer als minder argeloze slachtoffers zodanig...Boorman wil het, koste wat het wil, zijn schuld aan het been vereffenen, al zal hij dit moment van zakelijke zwakte uiteindelijk weer te boven komen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Pas als de emoties losbreken en hij uit zijn evenwicht geraakt, zal hij ook lichamelijk een groter repertoire aanspreken...Met belangstelling kijken we dan ook uit naar wat hij nog zal verwezenlijken...de toekomst zal daar ruim de mogelijkheid toe bestaan, want volgend seizoen zou hij bij Malpertuis, KVS en NTG werken, met telkens een monument van een tekst: Brecht, Shakespeare en Molière

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
laten een acteur ook verschillende rolversies uitproberen zodat hij toch een heel scala zal doorlopen hebben...Renier Niëns (docent in Utrecht): "Ik vind dat een bredere interpretatie van het begrip 'spel' ingang zal moeten vinden...Dat is een belangrijke kracht in deze opleiding". GEGEVENS Docenten: Rudi Clause, André De Smet, Ludo Van Passel, Hilde Vleugels

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
En de socialistische cultuurminister Hilde Hawlicek bleef niets anders over dan haar vakbonden en haar Burgtheaterdirecteur zoveel mogelijk te sussen...Desondanks zal deze voorstelling de geschiedenis ingaan...te verwachten dat Drese zal trachten te profiteren van de door Peymann te vuur en te zwaard afgewongen herziening van het Probe-nabkommen om daar in eigen huis ook wat aan te gaan sleutelen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Als men in een te kleine ruimte moet repeteren zal zich dat weerspiegelen in de voorstelling... De Vlaamse theatermakers zoeken voor hun creativiteit naar uitwegen: ze maken eigen structuren, desnoods...Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden...zal er bij de leiding op gewezen worden dat dringend het artistieke en financiële management dienen aangepast te worden, zodat hieruit de nodige gevolgtrekkingen kunnen gemaakt worden voor het seizoen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Een creatie van Eva Bal zal altijd wel ergens over emoties als angst, geluk of eenzaamheid gaan; het zoekproces naar beter of meer zal primeren; en er moet ook steeds iets van een begrijpende...Met Madame de Sade heeft BKT toneel afgeleverd dat langer in het geheugen zal blijven dan De kunstop-meter en Master Class...Naar een artistieke visie, een evaluatie van de theatraal-maatschappelijke functie van een dergelijk groot gezelschap zal wel niet gevraagd worden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
het KBvV er meer van terecht bracht dan het gezelschap van de Parijse Opéra zal ik wel nooit weten, want ik liet deze beker graag aan mij voorbijgaan...scenografie: Roger Bernard; kostuums: Anna Anni; instudering: Flemming Flindt en Vivi Flindt; muziekopname olv Robert Groslot; dansers : Vinciane Ghyssens, Pablo Savoye, Mieke Delanghe, Hilde van De Vloet, Larisa...Ik cirkel om de figuur heen, in de hoop dat hij in mijn lichaam plaats zal nemen

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
nog heel hard zal gesleuteld moeten worden aan de basisvoorwaarden (opleiding, organisatievormen, infrastructuur) en dat de Vlaamse dans niet gediend is met een soort omgedacht theaterdecreet". Wie de...Een festival staat of valt niet met een paar mislukkingen en een waar talent zal het waarschijnlijk ooit wel 's maken, met of zonder debutantenparade...Het zal dan ook niet verwonderen dat Stukken qua vorm, stijl en structuur, een zeker gebrek aan samenhang vertoont


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK