Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "O'Neill de toeschouwer"Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het bood wel een soort spektakelstijl die zichzelf te pletter rijdt: de toeschouwer vraagt zich af waar dit heen leidt in de volgende produktie, hoe de acteurs zich hierbij een artistieke ontwikkeling...Een erg ontroerend stuk als dat van O'Neill wil de toeschouwer in tranen doen uitbarsten, omdat de schrijver hoopt dat de toeschouwer zo meer begrip voor de medemens zal opbrengen buiten de schouwburg...Als Decorte de strijd met de traditie rechtstreeeks aangaat, zoals dat het geval was bij de confrontatie met Senne Rouffaer in Maria Magdalena, levert de spanning tussen de wil van de regisseur en de

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De band tussen het hoofdpersonage en het publiek is zeer groot, want het succes van de formule hangt af van de medeplichtigheid tussen de mensen op de planken en de mensen in de zaal...De tekst van het spel is van Marieke Demeester; de regie voert Rik Hancké, Wannes Van de Velde zorgt voor de muzikale aanpak en enkele liederteksten en de choreografie is van de hand van Lea Daan...Radeis' theater heeft de toeschouwer altijd de hoogste graad van aandacht afgedwongen; je moest er rechtop zitten en ademloos worden over het microscopische wonder op de scène

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
het festival en tonen een grote gevoeligheid voor de taal van het lichaam, de taal van de ruimte, de taal van een samenleving-in-verandering...De verscheurende lectuur van een O'Neill door The Wooster Group, de belachelijke triviale maar o zo herkenbare behandeling van de Drie Zusters van Globe, de acteursregie en ruimtelijke ingreep van...Decortes Maria Magdalena en Gosch' Der Menschenfeind, en bovenal het ongelooflijke acteerniveau in al deze produk-ties: het zijn stuk voor stuk referentiepunten in de receptiegeschiedenis van de toeschouwer en

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Sommige critici zien in hem reeds een tweede O'Neill (Nobelprijs 1936), een nationale held, de nieuwe Messias die het Amerikaans theater er weer bovenop moet helpen, dit vanuit de veronderstelling dat...die perfect de moeilijkheid tot communicatie in de geest van de toeschouwer branden...Bij het BKT schijnen die langs de schuine achterwand weg, nooit pal op de toeschouwer

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De manier waarop hij in het eerste deel het verhaal van Vassili fragmentarisch aan de toeschouwer onthult, is subtiel en werkt het intrigerende in de hand...De enige actie die men uit de tekst kan distilleren, bestaat erin dat de klant, die de jas van de dealer geweigerd heeft, de zijne op de grond gooit, zodat ze quitte zijn...Zolang het niet om de abstracte vraag gaat, maar telkens opnieuw over de inhoud van elke concrete illusie: die van de moralist, die van de cynicus, die van de theatermaker, die van de toeschouwer

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
maken de verbeelding en perceptie van de toeschouwer machteloos...De klemtoon van het tweede boekdeel valt feitelijk op het essay van G. Sergooris over de heropleving van de opera, waarin hij de stelling verdedigt dat de opera slechts door een meer radicaal thea...carrière de meest diverse personages uit het wereldrepertoire gespeeld: de John Gabriël Bork-man van Ibsen, Shakespeares Fal-staff, figuren uit werken van Miller, O'Casey, Tennessee Williams, O'Neill

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van...Net op het moment dat de eerste toeschouwer de zaal verlaat, na een half uur, komt het eerste van de ze- Die Reinkarnation Gottes (Jan Fabre) - foto Ute Schendel ven...Etymologisch verwijst de term theater naar het zien, het bekijken ; de toeschouwer moet een keuze maken uit de massa informatie die hem via oog en oor bereikt

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
De lectuur van de Shakespeare tekst en de theatralisering hebben te weinig scherpe kantjes waaraan de toeschouwer blijft hangen...De vormen van stilering helpen de afstand de dichten tussen de tekst en de ervaringswereld van de jongeren...De kracht van de enscenering is de jeugd van de spelers, het vertrouwen dat zij hebben in hun aanwezigheid en in de aanwezigheid van de anderen

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Merkwaardig genoeg had de kersverse Nobelprijswinnaar nog maar net een ander debacle achter de rug : Days Without End (1934). Het stuk, het laatste waarin O'Neill met maskers experimenteerde, is zowat...De superlatief wordt gereserveerd voor Mourning Becomes Electra (1931), een transpositie van de Atreus-mythe naar Amerika na de burgeroorlog; The leeman Cometh (1946), waarin O'Neill, zoals Pirandello...Klaarblijkelijk onder de indruk van de autobiografische dimensie van Lange dagreis naar de nacht - dat O 'Neill bij het schrijven "dagelijks zijn hart brak" - bracht het Raamtheater aan het begin van

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Hoewel, als binnenkomende toeschouwer word je naar het universum van Michaux geleid via de acteur, op het onrustige, obstinate ritme van de tamtam die hij bespeelt : hij...Korteweg vergelijkt in zijn inleiding bij de publicatie het kunstwerk met een schiereiland : "de toeschouwer bereikt het van over zee; hij legt aan, heeft een voorgeschreven tijd ter beschikking om...beïnvloed is, werpt een nieuw licht op de voorstelling en noopt de toeschouwer in zijn herinnering aan de bizarre beelden andere linken te leggen

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Tegenover de toestand van de wereld en de maatschappij (de ene hoek van de driehoek), en tegenover de toestand van het theater (de tweede hoek), beide gefragmentariseerd, disparaat en in hun...Zou de tekst dan toch bepalend zijn in de 'zoektocht naar het stuk'? Wat de theaterillusie betreft, raad ik u als lectuur de besprekingen van O'Neill, Rohmer, Platonov en Man Ray aan...de drie gevallen heeft dit zien zijn te maken met de nachtzijde van de mens en met de erupties van die nachtzijde in vernietigende daden, maar dan zonder grote geste en zonder veel emotie

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Ook al verwijzen de dansen en de kostuums naar verschillende culturen, of naar bepaalde theaterstukken, als er in het werk één rode draad zit dan gaat die terug op John Cage en de zoektocht naar de...Zwarte acteurs in het algemeen (zonder zwartgezicht) werd ook steeds de rol van dommerik of primitieveling toebedeeld, en daarom is O'Neill's The Emperor Jones (1921) een mijlpaal in de geschiedenis...Hun raadselachtige titels verwijzen niet zozeer naar die bepaalde produktie die de toeschouwer ziet, maar naar het besloten werkproces van de Wooster Group dat performers in staat stelt verschillende

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Rijkemanshuis
wezen gaat het over de verhouding tussen mannen en vrouwen en onderstreept O'Neill dat de macht van de moeder over haar zoon diens emotioneel leven verwoest...Op die manier weet O'Neill de toeschouwer telkens weer te verrassen...Het duurt wel allemaal erg lang, maar in de toneelliteratuur is er maar één kampioen in redundantie die O'Neill overtreft, en dat is de Zweed en O'Neill-bewonderaar Lars Noren

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
De herhaling van steeds dezelfde oude verhalen spreekt tégen, en bevestigt de innerlijke stem van de toeschouwer...Binnen de muren van een kapitalistische democratie is het onze plicht wakker te blijven, onszelf en het geweten van de toeschouwer op de proef te stellen, zijn bewustzijn bevestigen dat er meer is dan...met de realiteit van de toeschouwer en de repetitieruimte (Repetitie/1 1992). Samen met de bundeling Accidenten/1, roept deze ervaring bij artistiek leider en acteurs meer vragen op dan ze antwoorden

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Het drama is een absolute, gesloten vorm, die zowel de auteur als de toeschouwer buitensluit, volledig gericht op het creëren van een fictieve kosmos...Lehmann maakt een onderscheid tussen de 'linguïstische tekst', de 'ensceneringstekst' en de 'performancetekst'. De linguïstische tekst is uiteraard de dramatische tekst, de ensceneringstekst is het...geheel van tekens die de enscenering uitmaken en de performancetekst is de gehele situatie van de opvoering (de toeschouwers, de ruimte en het tijdstip van de voorstelling). Het postdramatische theater

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
De kracht die in het bevrijde gebied, in de gedemilitariseerde zone van de kunst, wordt wakker geroepen, is de herkenning van de architectuur van onze dromen...De rust die daartoe vereist is, wordt de toeschouwer hier in ruime mate vergund...Door de opkomst van de hoteleigenaresse, Madame Count Your Blessings (Viviane de Muynck) en van de zes "vreemden". Die laatsten persen zich, al dan niet in volle bepakking, door de meute van de tien

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jan Joris Lamers: 'Wat je ook bedenkt,...
Dat ging ook samen met de ontwikkeling van de dramaturgie in Amerika: O'Neill, Tennessee Williams, de Actor's Studio...Tijdens de repetities liep Anne Teresa de hele tijd rondjes, en dat zou de oplossing zijn geweest voor het zicht, dat het publiek de voorstelling rondlopend zou bekijken, maar dat gaat niet, dus zit...Als je tien keer zoveel licht aandoet, is het voor de toeschouwer niet lichter, want de toe- schouwer went daaraan

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Afhankelijk van de hypothese, verandert de betekenis van elke scène, en de toeschouwer beleeft, daadwerkelijk, de ervaring van twijfel van meneer Descartes: hoe kan ik droom van werkelijkheid...Niet omdat hij de ware god is, maar omdat hij de nodige bruutheid met zich meebrengt, de macht van de oorlog tegen de illusies, die verscheurt en vernietigt wat het de godin mogelijk maakte voor de...het boek Summerhill, geschreven door de oprichter van de Summerhillschool, Alexander Neill (Bijleveld, Utrecht 1972), wordt een rapport van de schoolinspectie geciteerd: ‘De kinderen zijn zeer

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Theater after Theater behandelt Hans- Thies Lehmann hetzelfde gegeven, maar dan vanuit het perspectief van de toeschouwer...Ten slotte onderzoekt hij in hoeverre je de notie ‘spel’ kunt gebruiken voor het beschrijven van bepaalde aspecten van de relatie tussen toeschouwer en voorstelling...hele carrière overschouwt, valt op dat er weinig evolutie in te zien is. Van bij het begin gaat het over het fascinerende van het licht en het decor, de intensiteit van de acteurs en de operazangers, en de


Development and design by LETTERWERK