Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Paul De Grauwe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
volkscultuur (in dans, zang, gitaarmuziek, in de verwijzing ook naar het stierenspel in de arena) ; de allesoverheersende aanwezigheid van de katholieke kerk (in de processiemuziek en vooral in de enorme kerkluchter...Regisseur Alfred Kirchner heeft de twee acteurs op een wipplank geplaatst, en heel de articulatie van de gedachte wordt duidelijk gemaakt langs de stand van de plank...al te zeer vanuit de Gentse situatie bekeken, wat in de keuze van de artikels de facto tot een vertekende of onvolledige weergave leidt en ten tweede (gevolg van ten eerste) lijkt de registratie van de

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
hij wellicht op meer sympathie rekenen dan de leraar die in hetzelfde geval zou doen alsof hij de waarheid in pacht had en de autoriteit-om-de-autoriteit zou poneren...Met de beste wil ter wereld kunnen we de voorstellen van de ondervoorzitter van de RAT, Hugo Meert, gepubliceerd in Liberaal Reflex, het tijdschrift van het coördinatiecentrum voor liberaal socio...Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Paul De Grauwe - Foto Herman Sorgeloos Zowel in recente interviews als op de VUB-studiedag "Geld voor de kunst...Paul De Grauwe de stelling dat een overheidsinterventie slechts gerechtvaardigd wordt in zoverre het object van die interventie een 'collectief goed' uitmaakt...Paul De Grauwe - Foto Herman Sorgeloos 9. De discussie kan echter volledig opengetrokken worden bij een case study van het Amerikaanse cultuurmodel (giften via het systeem van

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Paul De Grauwe, hoogleraar economie aan de K.U...Paul De Grauwe: "Ik zal me hier tot de theatersector beperken...De vraag die u stelt over de bereidheid die de samenleving hecht aan de kunst is van groot belang

Nr. 15, September 1986 • Inhoudstafel
12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra ETCETERA Driemaandelijks, jaargang 4, nummer 15, september 1986 IN DIT NUMMER Paul De Grauwe...De Grauwe, hoogleraar aan de Leuvense universiteit, is een veelbesproken man: vaak geciteerd, vaak verguisd...60 In de Kroniek recensies van "Opera avond in" (HTP), "Amélie" (NTG), "The Chinese" (Love Theater), "De man die de zon in zijn zak had" (Globe), "Les crachats de la lune" (Théâtre de la Salamandre

Nr. 15, September 1986 • Driemaandelijks, jaargang 4, nummer 15, september 1986...
fl 12,50 De Witte Kraai Alex Van Royen Paul De Grauwe Coluche Adolf Dresen Dossier: opera & architectuur Paul Pouveur LE DIABLE AU CORPS

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
De natuurelementen: de storm, de bliksem, de Venusster bij maannacht, heeft hij gewoon op ingeraamde schilderijen aangebracht, omdat opera, hoe realistisch de bedoeling van de componist ook moge...De druk van de cultuur was te groot, de mensen werden versmoord, en dit ondanks vaak schitterende momenten, zoals de evolutie van het koor in het eerste bedrijf, of de uitbouw van de finale van het...Alleen de beelden van de mythe, die andere wereld van de uitvergrote emoties is nog even bij ons -- de overlevende personages op de scène drukken in afgrijzen hun handen tegen de oren om het al te

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De commerciële oplossing wordt gesuggereerd in De Zichtbare Hand van de Leuvense professor P. De Grauwe...De oplossing van De Grauwe is eenvoudig: schaf de subsidies af en laat het theater los op de vrije markt (zoals de vrije produkties). De argumentatie van De Grauwe is economisch, maar verpakt in een...Ten derde onderschat De Grauwe de negatieve aspecten van zijn voorstel: -- de commercialisering zonder einde van het theater dat zijn concurrentiepositie als ontspanningsfabriek t.o.v

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Station Service - Foto: Marc Enguerand Het Noordfranse Tourcoing mag dan wel een grauwe, vervallen voorstad zijn van Lille, toch is het daar gevestigde Théâtre de la Salamandre voor veel...Taal blijft tenslotte de belangrijkste "beeldmachine" waarover de mens beschikt, het middel om het niveau van de fictie over te brengen -- denk bijvoorbeeld aan de overgang naar het talige bij kleine...La Salamandre ververst zich, en zoekt naar openingen vooral via de programmering van meer gastprodukties: dit seizoen onder andere twee produkties van Jean-Paul Vincent, de nieuwe directeur van de

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
gebeurd met Gerard Mortier (de Munt), Hugo de Greef (Kaaitheater), Paul De Grauwe (hoogleraar economie). Het moet nog meer gebeuren...andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...De naar elkaar overhellende zijwanden van de grauwe kamer versterken nog de indruk van een gekerkerd bestaan, een benauwende verstikking, waarin de dochters na het afleggen van de rouw een witte

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Misverstanden over de opstand in Peking, en de negatieve reacties vanwege de Westerse pers deden het onzinvol uitschijnen de groep te laten overkomen, zo klonk de partijrethoriek op de telex...Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van...continuïteit en haalde voor de derde keer regisseur Antoine Vitez naar de Cour: na Lucrecia Borgia in 1986 en de sublieme, elf uur durende integrale versie van Le Soulier de Satin van Paul Claudel twee jaar

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...Aan de rechterkant is een groot raam, dat uitziet op de grauwe flats van het Gentse Zuid, waar de taxi's en autobussen rijden...De reactie van de buurman op de thuiskomst van zijn vrouw typeert de hele houding (en tot op zekere hoogte ook die van Emiel) van de buren

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Dirk De Schutter gaat een discussie aan met De Nachtwacht in het donker, het laatste boek van econoom Paul De Grauwe...vergeten kamer om er haar aberrante activiteiten te ontplooien ? Ogenschijnlijk manifesteert Paul De Grauwe zich als een ruimdenkende vader wiens huishoudkunde een gelijkberechtiging van de kunst...Alle verwijzingen zijn naar Paul De Grauwe, De Nachtwacht in het donker

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Daarom ook vond Marivaux dat de debitering van de tekst en de gestiek van de akteurs niet mochten gepaard gaan met een grote inleving in de psychologie van de personages...De verklaring voor Shakespeares inkonsekwentie moeten we zoeken in de speciale sfeer waarin hij zijn Midsummernight's Dream situeert : in de wereld van de droom en de fantasie; of nog ruimer : de...Daarnaast presenteert de Beursschouwburg niet zonder trots de eigen produktie 'Transformatie Compleet' van Paul Peyskens en Michel Van Beirendonck

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
afkomst: de smalle loopbrug waar de acteurs op moeten doet denken aan loopplanken voor dieren, en de versteende biotopen in de vitrines lijken even doods, hard en tegelijk breekbaar als de opgezette hond van...De taal die gekozen wordt, dat geldt voornamelijk voor de eerste reeks namen, is beknopt, gebald, geconcentreerd: de tot paradoxon verhevigde stijlfiguur bij Muller, of de partituur van de stilte bij...Paul Koek gaat op een strikt muzikale manier aan de gang: personages bewegen in ritmische blokken, vooral de taalbehandeling stapt resoluut over alle psychologische barrières en is wars van

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
ontbijtgesprek van het kunstenFESTIVALdesArts dat de traditie van het schrijven tegen de fascistische tendens in Duitsland onderbroken is. Daarom vielen zij terug op teksten uit de jaren twintig en van Paul...Men geloofde dat de kunst, door de orde van de (beeld)taal te wijzigen, in staat zou zijn om de structuur van de ervaring en dus ook de levensomstandigheden in het algemeen te veranderen...Waardigheid In de lijn van het Humanitätsmythos van Paul Scheerbart rekent Murx... af met de euforie van de klassieke humanisten

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
Paul Jambers, radioreporter 'ter plaatse', informeert de buitenwereld over de situatie in het luxehotel Splendid's: zeven jonge criminelen bezetten de zevende verdieping van het hotel, waar ze een...Een afschuwelijk felle TL-belichting in de vloer van de afzonderlijke podia trekt grauwe lijnen in het gelaat van de misdadigers...De dreiging van de dood doet bij de gangsters de stoppen doorslaan: de persoonlijke conflicten beheersen meer en meer de situatie waardoor het groepsgevoel dreigt uit elkaar te spatten

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Het neemt de suikerbietenpluk in Noord-Frankrijk als grauwe achtergrond, maar de uitwerking van de personages en de intrige laten het in een heel andere richting evolueren...Nochtans krijgt juist deze tekst veel aandacht in de Clausstudie 'De mot zit in de mythe' van Paul Claes...Met Het haar van de hond ('82) tracht Claus nog eens aan te knopen bij de glorie van Vrijdag, maar de gas is er af, de rek is uit de broek; de taal chargeert, het stuk ontspoort

Nr. 65, Januari 1998 • Redactioneel
Nogal wat politici - waaronder vld-er Paul De Grauwe - hebben jarenlang de subsidiëring van het theater in vraag gesteld vanuit de vaststelling dat slechts een beperkte, vooral hooggeschoolde...De door heel wat culturele instellingen ondertekende reactie verscheen op de opiniebladzijden van De Standaard en De Morgen...Dat een dagblad tegenwoordig al de exclusiviteit kan eisen voor een opiniestuk (!) gaat regelrecht in tegen de vrije meningsuiting, die tegenwoordig steeds meer ten prooi valt aan de wetten van de

Nr. 75, Maart 2001 • De noodzaak van theater
De sector zelf, de overheid, maar ook wij, de critici, zijn van onze kant de laatste tijd veel te veel afwezig gebleven in een noodzakelijk te voeren debat...professor De Grauwe van zo’n vijftien jaar geleden...Hij haalt er problemen aan (de mondigheid van de spelers, het kader waarbinnen critici hun oordelen plaatsen, de veldwinst van de abstracte kunst, het zichzelf overleven van het naturalisme in het


Toon volgende resultaten