Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


160 document(en) met "Problematiek van het Theater" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Maar later in het stuk, wanneer het ook van kleding verandert, wordt het een soort god van de liefde, een experimentator, die langzaam maar zeker het oneven wicht uit de wereld helpt...Uit deze botsing der gevoelens bestaat het ganse stuk, de gelijktijdigheid van een "gran frenesia" en een "grata armonia" treft ons als een problematiek, die in het theater van vandaag overal aanwezig...De details van Herrmann: er is een heel visueel, concreet thema in het beeld van de dode bladeren en de veren: het beeld van het strooien, een beweging van boven naar beneden, is voortdurend aanwezig

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
het nieuwe theater ontworpen door Buontalenti in de Uffizigebou-wen; (3) het cortile van de nieuwe Medici-residentie Palazzo Pitti aan de overkant van de Arno, met het oude paleis verbonden door de...Het theater à l'italienne bestaat maar het is niet de ruimte waar het muziektheater doorgaat: als architectuur betekent het misschien eerder de realisatie van in realiteit omzetten van wat in feite...Vandaar: dit theater is nog altijd de ruimte van het feest, het bevat de grens van wereld en verbeeldingswereld, van ruimte die er is en van ruimte die moet gedacht, gevoeld en gezien worden

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ze weten onmiddellijk tegen wie ze wordt opgericht, ze weten ook dat het een krachtig politiek wapen is." Al even belangrijk is het te weten waarom Kantor het heeft over het theater van de...Als je de twee produkties vergelijkt valt op dat Arca, ooit opgestart als experimenteel gezelschap, het produktie-proces van het gevestigde theater overgenomen heeft, met, in het geval van Jappe Claes...Toch is er geenszins sprake van een slaafs en ongeïnspireerd overnemen van dit stramien, te meer daar Di Mattia het tevens aanwendt om de problematiek van het katholicisme hard en helder te berde te

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Theater is een spelen met illusie en werkelijkheid, maar het spel van de acteurs situeert zich hier in een risicoloos "pretenderen"; het aandeel van de werkelijkheid, het investeren van zich zelf...De theatrale grammatica en woordenschat van regisseur Zdenëk Krauss (een in 1968 naar het Westen uitgeweken Tsjech) verwijst geheel naar die van het vormingstheater van het begin van de jaren 70, met...Kohout, "huis"dramaturg van het Raamtheater, karakteriseert deze groep als een "Paralleltheater" dat zich situeert "tussen het verstarde conventionele theater en het op gewin georiënteerde commerciële

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maatschappij Discordia Concertant theater Naar aanleiding van Claus Peymanns benoeming als intendant van het Weense Burgtheater, de mastodont van de Duitstalige theatergezelschappen, schreef...Het theater is een kortstondige passage door het hoofd van de intellectueel, van de gevoelsmens...Dat het publiek zo'n centrale plaats in het boek toegemeten krijgt, past bij het imago van het MMT ("toneel van, voor en over het volk") maar zowel opgevrijd te worden door de politici aan het begin

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het Bessie Schönberg-theater (de officiële naam van DTW: de dame leeft nog en zit in de raad van bestuur) ligt boven een garage en biedt plaats aan een honderdtal toeschouwers...Behalve het eigen theater-, opera- of/en balletgezelschap nodigt men er jaarlijks een paradestuk uit van een groot klassiek gezelschap (Swanlake of Nutcracker), een meer modern gezelschap (Jof-frey...Ailey of Harlem dance Theater) en een kassucces uit Broadway (Cats of On your Toes). Die formule blijkt minder en minder efficiënt en het is net de BAM-elite die deze gaten in deze culturele markt van de

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
García Lorca Kort na het ontbranden van de Spaanse burgeroorlog ontnam het franquisme het theater één van zijn grootste vernieuwers...Door het gevestigde Spaanse theater werd het volk immers buitengesloten, en dit theater getuigde vaak van zo'n doodse obscuriteit dat het volk er zich maar zelden toe aangetrokken Federico...Dit was ook het geval voor de opvoeringen in het Théâtre de Poche in Brussel; in Gent bracht het stuk de acteurs en de directie van theater Arena (seizoen 1971-1972) voor de rechter

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
hun verankering in de problematiek van deze tijd én in wat er op dit moment in het theater gaande is. De vraag rijst meteen of een op het eerste gezicht - esthetisch gezien - boeiender object ook...Het tonen van het sterven op een scène - vandaag vaak problematisch in het theater -- wordt grotendeels uit de weg gegaan; aan het slot wordt gesuggereerd dat Othello Desdemona in het kussen versmoort...En is het niet precies een van de taken van het theater om daartegen met alle kracht te reageren, in deze tijd waarin de produktie van beelden-zonder-zin of beelden waarvan de zin ons ontgaat

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
aan Le Diable au Corps en Virginia Woolf van de Witte Kraai, aan De Bacchanten van Akt/Vertikaal, aan de Hamlet van het Raamteater, aan De Getemde Feeks van Malpertuis, aan Ghet-to van K.N.S...het publiek; dit fenomeen dient óók begrepen te worden als een poging om aan de druk te weerstaan die door andere media én vanuit andere regionen van het theater wordt uitgeoefend en die door Jean...Wanneer we deze twee kanttekeningen verbinden met de vraagstelling omtrent de taken van het theater vandaag moeten er ook bij de bijval van deze produkties enkele bedenkingen worden geplaatst

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
KNS programmeerde dit jaar Sobols "Ghetto". Het Haïfa theater, waar Sobol directeur is, was in ons land te gast met een ander van zijn stukken "De Palestijnse". Luk Van den Dries had een...De Palestijnse - Leora Riulin en Roberto Pollack -Haïfa Municipal Theater - Foto Morel Derf Ier Joshua Sobol is de auteur van Ghetto, een documentair stuk over het leven tijdens WO II in het...Het gastoptreden van het Haïfa theater liet zien dat theater een eminent politieke rol kan spelen, het in theatrale spelvorm stellen van cruciale vragen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Dat bij dit alles vooral de grote ensembles in het licht van de schijnwerpers treden, is een opvallende trek van het Weense theater...Dat het de overheid ernst is met haar voornemens, mag blijken uit het feit dat het Jura-Soyfer Theater, dat nog maar onlangs gepromoveerd was van "Kleinbühne" naar beter gesubsidieerde "Mittelbühne...het Theater an der Wien getuigt het Pa-pageno-poortje nog van de beroemde aanvangsjaren onder Emmanuel Schikaneder, librettist van Mozarts Zauberflöte

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De kloof die ten tijde van het ontstaan van het politieke theater (cf...De druk die uitgaat van het verwerven van goeie kritieken en veel toeschouwers - de druk dus van het snel bereikte succes - brengt het noodzakelijke zoekwerk van het theater in gevaar, zegt Pol Dehert...Ligt het grootste probleem van het Vlaamse theater vandaag niet in het onbegrip omtrent de omvang van de schade die vastgeroeste structuren aan het creatieve werk van theatermakers aanbrengen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het is een variante van het slotbeeld uit Het Atelier (deel 1 van het feuilleton) waarin Matthias de Koning een fragment uit Der Theater-macher (Thomas Bernhard) aan Jan Joris Lamers souffleert, die...Enerzijds staat het theatraal onderzoek in het teken van de problematiek van de gekozen teksten...Volgens inleider Ernie Tee heeft die diversiteit te maken met het gemis aan traditie van het Nederlandse filmonderzoek: "Wat in de afgelopen jaren aan onderwijs en onderzoek op het gebied van film het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Maar dat belette niet dat Wagner aan het operatoneel een paar teksten heeft bezorgd, die als problematische, onhandelbare objecten van het ene theater naar het andere verhuizen...Gosch scheidt Isolde van Tristan door middel van het rode gordijn van het theater...Het lijstje van het modieus gewilde is lang, ook voor het gesproken theater: op TV zag ik onlangs een paar oudere pro-dukties, waaruit blijkt dat de Tasso van Peymann nu gênant overkomt, dat Trilogie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Men heeft het over het rouwproces; de taal als verhulling, de taal als code; de pluralistische chaos van het ik, de desintegratie van het zelf; de taal der verliefden; en citeert daarbij R. Barthes...Naar van gelang smaak, temperament en aandachtsveld worden daar telkens andere aspecten uitgelicht: het goede Nederlands, de taaigevangenis, de relatie-problematiek, het zoeken naar waarheid...De dieptepsychologie en het relatiegewroet zijn inmiddels tot vermaak geworden, het is niet meer aan het theater om het probleem van de identiteit in al zijn serieusheid aan ons voor te schotelen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Pas in '68, toen de jonge wolven van het Living Theater hem terugfloten, bleek dat hij één stap nog niet gezet had: de radicale vraag naar de zin van het repertoire als zodanig...Wij zijn evenmin van plan theater te tonen als een bloemlezing van memorabele meesterwerken uit het verleden of opmerkelijke nieuwigheden van vandaag, als ze ons niet oprecht en fundamenteel raken...Het definiëren van de verhouding tussen theater en stad, theater en repertoire, theater en ('breed') publiek blijkt telkens maar een resultaat van korte adem op te leveren: althans in de mate dat dit

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank...Toch is niet alles arm theater: naast het elementaire, het naakte lichaam, het blote hout, zie je ook elementen van kitsch en camp, hoor je veel muziek...Ik heb van dichtbij de ontwikkeling meegemaakt naar het soort theater dat zoveel voorkennis en intellectuele bagage van de toeschouwers vraagt, dat het over hun hoofden heen gaat

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het alles "dubbel" dansen, de identieke bewegingen van de twee danseressen, maakt vele stukken visueel sterker, maar het druist in tegen het expressieve karakter van deze choreografie...Het geheel laat een amateuristische indruk na, van het niveau van een schoolvoorstelling...Het proberen omzeilen van die handicap is wellicht het meest typische kenmerk van de "Belgische" dans

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
werden toen vragen gesteld omtrent de definitie van repertoiretheater: is dit het theater van de grote teksten of van de grote middelen, van het grote gezelschap of het grote publiek...begrip Derde Wereld-theater; de Zwarte Komedie situeert zich halverwege theater en cabaret; de INS en de groep van Vuile Mong zijn de rechtstreekse voortzetters van het politieke theater uit het begin van de...Dit half fictioneel/half documentair theater functioneerde als voorloper voor het politieke theater van het begin van de jaren 70, dat zich ook bij ons op vrij directe wijze met de politieke strijd

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Sinds enkele jaren lijkt het professionaliseringsproces van het theater bij ons dus ver genoeg gevorderd om krachten vrij te maken die zich uitsluitend aan een theoretische activiteit omtrent theater...Het theater van vandaag theoretiseert zijn eigen praktijk of, om een uitspraak van Gerardjan Rijnders te parafraseren (Etcetera 4): "Modern theater is modern omdat het reflecteert op wat theater tot...Het nadeel van dit soort opleidingsinstituten is dat zij vaak verdwijnen met het uitdeinen van de beweging die hen heeft voortgebracht, of met het wegvallen van de artistieke leiders die aan het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK