Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


84 document(en) met "theaterwetenschap" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Daarom is theaterwetenschap aan de VUB een afstudeervariant van de reeds bestaande richting Vrijetijdsagogiek, ondergebracht in het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, wat reeds voor de wetgeving...De hoofdbedoeling blijft tekstgeïnformeerde mensen af te leveren, een soort teksttechnicus die noties heeft van de theaterwetenschap, noties van de geschiedenis van het theater, van theatersociologie...Professor Dina Hellemans: „Ik denk dat elke poging om een definitie te geven van theaterwetenschap op dit ogenblik onmogelijk is geworden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
de mensenrechten). Heeft dat iets te maken met het feit dat De Kunstopmeter over de nutteloosheid van de theaterwetenschap gaat

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
theaterwetenschap

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Tussen de bijna ahistorisch geworden (systematische) theaterwetenschap en het theaterhistorische onderzoek leken alle bruggen opgeblazen

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
LEUVEN Het biezonder diploma THEATERWETENSCHAP omvat: een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk kader en een...SECTIE THEATERWETENSCHAP ERASMUSHUIS - BLIJDE INKOMSTSTRAAT 21 - 3000 LEUVEN 016-28.48.73

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Aan de universiteit wilde ik zowel theaterwetenschap als muziekwetenschap studeren

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Was OHS te ver gegaan ? Werd hier een criticus terecht op zijn tekortkomingen gewezen ? De afdeling theaterwetenschap aan de V.U.B

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
Theaterwetenschap is hier een vrij recent fenomeen maar ik geloof dat we ook die mensen erbij moeten betrekken

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
wil men, via een aantal concrete initiatieven (bijvoorbeeld workshops binnen de praktijk of binnen een opleiding theaterwetenschap en gecoördineerd door een instelling als het VTI) bereiken dat...Theaterwetenschap, K.U

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
Vorig seizoen maakte Cornelissen met de studenten theaterwetenschap in Leuven een eerste Hendrik Y. Rond een grote zandbak zaten de machthebbers en via microfoons (onder)handelden ze, speelden ze het

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Van den Eynde • Over mannen en mannen
STUDIE THEATERWETENSCHAP UIA :L.Van den Dries informatie VUB : R. Geerts Universiteitsplein 1 en Pleinlaan 2 2610

Nr. 45, April 1994 • Luk Van den Dries • In memoriam
Daarmee was ze één van de grondleggers van de theaterwetenschap in Vlaanderen...De theaterwetenschap in Vlaanderen is een kopstuk kwijt

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Dinska Bronska Walter Janssens en Anouk David studeerden aan Studio Herman Teirlinck, Anouk David volgde ook de opleiding Theaterwetenschap aan de RUG

Nr. 46, Januari 1994 • (advertentie)
02/201 09 18 Vanaf oktober 1994 wordt de interuniversitaire Gespecialiseerde Studie Theaterwetenschap georganiseerd in samenwerking met de vier grote Vlaamse

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Hij wierp zich ook op als de verdediger van een afdeling theaterwetenschap aan de Gentse universiteit

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
De universiteiten hebben nauwelijks of geen aandacht voor de opleidingen theaterwetenschap

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
versimpeling; tegen de afbraak van de theaterwetenschap; hoe verregaande versnippering van het landschap vermijden

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
LEUVEN Voortgezette Academische Opleiding Culturele Studies Vernieuwd programma 1995-96 met vijf uitgewerkte profielen: podiumkunsten/theaterwetenschap

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
GESPECIALISEERDE STUDIE THEATERWETENSCHAP INFORMATIE EN TOELATINGSVOORWAARDEN RONALD GE ERTS, FACILTEIT LETTEREN EN WIJSREGEERTE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, PLEINLAAN 2, 1050 BRUSSEL

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Sindsdien zijn er nieuwe generaties denkers gevolgd die hoofdzakelijk werden geleverd door de afdelingen theaterwetenschap van de verschillende universiteiten...Maar ingrijpender nog is de maatschappelijke mentaliteit die studies als bijvoorbeeld theaterwetenschap als economisch niet nuttig beschouwt; men wil ze eerder afbouwen dan opbouwen...waaruit werk kon ontstaan, wil ik een vurig pleidooi houden voor de vrijwaring én de ontwikkeling van de studie van de theaterwetenschap


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK