Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


254 document(en) met "beleid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik zeg dit niet omdat ik een boekhoudersziel heb, maar omdat de kunstenaars moeten beseffen dat het budget het beleid bepaalt en het geld het repertoire samenstelt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
organisaties zijn ontstaan vanuit het privé-initiatief en gaan prat op hun onafhankelijkheid, zij het niet steeds structureel, dan toch in hun beleid...doordachtheid van het eigen beleid, de financiële marges...Eens men een soepel draaiende organisatie als fundament heeft en mensen die weten wat ze willen, die een beleidsplan helder kunnen formuleren, blijven er nog drie essentiële pijlers waarop zo'n beleid

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Ons beleid is erop gericht om Nederlandse theaterkunst in het buitenland te promoten

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Tussen raad van beheer en beleidsgroep botert het niet erg meer en er is sluipende kritiek op het beleid van Demedts...Pol Dehert en Herman Gilis, die het artistieke beleid in handen kregen, brachten dit seizoen een homogeen repertoire uit het duitstalig gebied...Boude-wijn Vander Plaetse werd opgevolgd door Daan Hugaert, een acteur die zijn beleid nooit kon waarmaken omdat zijn plannen stuitten op geldgebrek en een verschil in visie tussen directeur en raad

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Maar nu de toegangskanalen dichtslibben is het hoog tijd nieuwe criteria in het beleid in te voeren...Het toneel in ons land heeft nood aan een nieuwe definiëring van de subsidiecriteria uiteindelijk, omdat op de oude manier de doelstellingen van het beleid niet verwezenlijkt zijn...Sinds het puinruimen in 1945 begon, zijn de kerndoelstellingen van het hele culturele beleid participatie en spreiding geweest

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Evenzeer moet het culturele beleid open staan voor en stimulansen geven aan de 'spitscultuur'. Want wat rentabiliteit is voor de economie, is creativiteit voor de cultuur...helemaal niet gesubsidieerd zijn, in tegenstelling tot de vele Cockerill-Sambre-gezelschappen waarin men eindeloos geld blijft pompen, wijst er op dat het beleid - na zeven jaren theaterdecreet - dringend aan...herziening toe is. Liever dan dat de artistiek rendabele gezelschappen over dezelfde besnoeiingskam geschoren worden als de 'artistiek verlieslatende bedrijven', ontwerpe men een beleid

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
reputatie is gebaseerd: de zorgvuldige orkestratie van een beleid krijgt vorm in twintig weken theater

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ten overvloede, ik meng me niet in jullie beleid maar reserveer wel het recht een ommissie aan te wijzen). Goede wensen en groeten

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Gedirigeerd beleid "Over sommige van mijn uitspraken, zoals mijn oproep tot een gedirigeerd theaterbeleid, bestaan een reeks misverstanden...Française") nochtans geen macht uitoefenen wat betreft het beleid aldaar, want hij heeft die directeur niet benoemd

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
hebt groot gelijk, er wordt aan touwtrekkerij gedaan en er is geen duidelijk beleid...Maar wanneer ik hier gekomen ben, heb ik ook geen duidelijk beleid gevonden...feite hebt u gelijk wanneer u zegt dat hier nog altijd geen duidelijk beleid is, ook niet van liberale visie

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Elke gulden die de kunstenmaker van de Nederlandse staat opstrijkt, kost 36 gulden aan ambtenarij en beleid

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Daarbij komt dat er nu van een artistiek beleid geen sprake is. De regisseurs en de directeur vormen niet eens een gespreksgroep...Het kan alleen gebeuren als er een zekere beleid aanwezig is. Maar hier waren het niet meer dan rituele zittingen, eindeloze praatnamiddagen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
het beleid van het Provinciaal Museum een terechte internationale waardering geniet

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Een beleid van nivellering en vergrijzing: een repertoire dat overal eender is, met eendere schaarse (niet-inventieve) middelen gerealiseerd; een keuze van teksten niet omwille van hun reële kwaliteit

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Den Haag) "Na 1980 wordt één ding echter duidelijk: hoe inventief theatermakers ook zijn, hoe enthousiast het publiek ook reageert, hoe zuur critici ook recenseren, het is het beleid -- dat...Het is de minister die het beleid bepaalt

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Als we daarin slagen zien we wel hoe zakelijk beleid en spreiding kunnen evolueren

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Elke stad heeft haar cultureel klimaat, haar wortels, haar geschiedenis in beleid en publiek...voorlopig slechts teruggaan tot WO II - dat het culturele beleid in Antwerpen steeds in socialistische handen is geweest ; niet alleen heeft Antwerpen sinds de bevrijding altijd een socialistische burgemeester...de plaats daarvan heeft zich binnen het Antwerpse beleid een gezapige, gezellige sfeer genesteld: iedereen kent iedereen en dit schouderklopjes-contact belet elke reële kritiek

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Volgens ons is er in Frankrijk een beleid dat culturele impulsen geeft...Het is wellicht de verstandigste weg maar laat men dan over een nieuw beleid zwijgen...De leden van de Raad zijn zich allen bewust van hun verantwoordelijkheid ten overstaan van de Minister in verband met het te voeren beleid ten overstaan van het theater-gebeuren in Vlaanderen en dit

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
inkomsten, het personeelsbestand en -beleid, en de relatie tussen de energie en de financiële middelen ten aanzien van het bezoekersaantal...1986 komt er geen erkenning en subsidiëring meer, "als er niet drastisch ingegrepen wordt in het beleid van het gezelschap ten gunste van het artistieke niveau, de programmatie en/of de financiële situatie

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
Er is geen enkele recherche vanuit het beleid die de technische mogelijkheden optimaal zou kunnen laten renderen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK