Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "cultuurbeleid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Jack Lang, minister van cultuur voor Frankrijk, Dit jaar voorzitter van de Europese ministerconferentie die een aanzet gaat geven tot een actief cultuurbeleid...Goeie plek dus voor die eerste 'aanzet tot een actief Europees cultuurbeleid', waar het keurkorps van de Europese cultuurministers zich gezamenlijk zullen verstaan

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
De cultuur van de socialisten Men vraagt zich hierbij dan ook af of zich in een dergelijke monopoliesituatie niet zoiets als 'een socialistisch cultuurbeleid' heeft kunnen vestigen en...Bestaat dat dan, een 'socialistisch cultuurbeleid'? De internationale arbeidersbeweging, zowel socialistisch als communistisch van inspiratie, heeft nooit een prioritaire belangstelling gehad voor

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Persconferentie, Leuven 23.5.84) "Het hele cultuurbeleid in Vlaanderen lijkt op het verleden afgestemd te worden...Frank Van Oss, "Dossier Alternatieve Culturele Centra, Limelight: puur cultuur", in Opvoeding, driemaandelijks tijdschrift van de Centrale voor socialistisch cultuurbeleid, jg

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Op p. 13 van zijn brochure 'Uitnodiging tot een grondig debat over het Cultuurbeleid in Brussel' (december 1984) zegt hij: 'Kleinere professionele theatergezelschappen, erkend in het theaterdecreet

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Topics, 25/9/85), via andere wegen ook komt: 100% privatisering van de cultuur, vrije markteconomie, want: "Elk cultuurbeleid heeft een fascistische inslag"(!). Volks èn elitair Wat...Wanneer de politici radeloos zullen worden over de enorme, overstelpende hoeveelheid aan modellen, dan pas is het cultuurbeleid wellicht op goeie weg...Brinkman, de Nederlandse minister van Cultuur vatte het cultuurbeleid ooit als volgt samen: "De overheid organiseert ter wille van het algemeen belang een in wezen anarchistische tegenkracht". Precies

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
een kunstbeleid", "mogelijke fundamenten voor een cultuurbeleid" en "modellen tot beleidspraktijk") leek mooi op papier, maar het aantrekken van referaathouders op basis van enkele concrete items ware...gedeeltelijke decentralisatie van het Franse cultuurbeleid onder (nu alweer ex-) minister van cultuur Jack Lang

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Alle aandacht van het Franse cultuurbeleid onder Jack Lang (cf

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De jongste maanden publiceerde Jozef Deleu van Ons Erfdeel beschouwingen over cultuur en cultuurbeleid in de Standaard der Letteren (5 april) en deed Hugo De Greef in Ons Erfdeel (maart -- april...voorstellen voor een nieuw beleid onder de titel "Weer vrijheid voor het theater", terwijl in hetzelfde nummer de Nederlander Jan Kassies het had over "Cultuurbeleid in crisistijden". Het Vlaams Theater Circuit

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
binnen een ruimer cultuurbeleid

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Kunst bestaat omdat er kunstenaars zijn; niet omdat er een publiek voor is. Een goed cultuurbeleid geeft carte blanche aan de kunstenaars en helpt hen bij hun zoektocht naar...Inmiddels kan men hier niet anders dan het politieke gevecht met de particratie aangaan, opdat de politisering afgebouwd wordt en het cultuurbeleid de plaats toegemeten wordt die haar toekomt; nl

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Het zoeken naar nieuwe wegen voor het cultuurbeleid is een algemeen Europees verschijnsel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het cultuurbeleid in Vlaanderen is echt om bij te huilen...Wij denken dat een goed cultuurbeleid er niet in bestaat artiesten te verplichten zich naar de regels te plooien

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Naast de aggregatie kan de student kiezen voor zakelijke taalbeheersing of cultuurbeleid of vrijetijds-studies...Het is in dit opzicht niet onbelangrijk om te vermelden dat ook aan de KUL sinds dit jaar een post-graduaat cultuurbeleid georganiseerd wordt, weliswaar los van de Bijzondere Licentie

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
De laagconjunctuur in het hele cultuurbeleid van de overheid - fusioneren of afschaffen van orkesten, schrappen van de dansafdelingen van de opera's, het magere subsidiebeleid - lokt de vraag uit

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
kritische tekst, cultuurbeleid en kunstenaar, lezer en recensent, cultuurcentra en kunstencentra, cultuurcentra en sommige theaters,... Van al die spanningen, in vervagende fragmentatie, in professionalisering

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
De publieke middelen voor cultuur zijn al niet bepaald genereus te noemen, zodat het cultuurbeleid des te meer om een coherente, orthodoxe en goed doordachte aanpak vraagt: er valt immers géén geld te...Toch leidt het Ambassadeurs-geld niet tot een versterking van het cultuurbeleid...Het financieel falende cultuurbeleid speelt ook een esstentiële rol in de kwestie van de Culturele Ambassadeurs; het nog altijd ontoereikende Vlaamse cultuurbudget leidt — laat ik het een beetje

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Vanaf 1981 werkt Maria Manuela Pinto Barbosa binnen de structuren van het Portugese cultuurbeleid, eerst bij de administratie, daarna als verantwoordelijke voor de sectie Theater

Nr. 47, December 1994 • Marleen Baeten • Redactioneel
de oprichting van een Vlaams Centrum voor Cultuurbeleid en een Raad voor Cultuurbeleid

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
schaakclubs, popgroepen,... Het cultuurbeleid van de jaren zestig, zeventig erkende de waarde van gespreksgroepen, bezinningsweekends, debatavonden, het bieden van 'vormingsmogelijkheden'. Het spreidingsideaal

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Weckx: Mijn ervaring na drie jaar op het departement van cultuur heeft mij geleerd dat het cultuurbeleid in Vlaanderen altijd een deelsectorenbeleid is geweest...Daarom probeer ik nu van het Centrum voor Cultuurbeleid een verlengstuk van mijn eigen administratie te maken...Etcetera: Het Centrum voor Cultuurbeleid is dus op de eerste plaats bedoeld als ondersteuning van het cultuurbeleid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK