Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "dewael" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Uit de uiterst vage en - na al die gespannen verwachtingen - ook vrij teleurstellende beleidsnota van Patrick Dewael (februari-maart 1986) lezen we twee complementaire assen af, die als...Over het belang van de toeschouwersinteresse citeert Minister Dewael in zijn beleidsnota vader Mo-zart die er zijn zoon toe aanmaant het grote publiek niet te verwaarlozen...De organisatie van kunst Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor Toneel

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gemeenschapsminister van cultuur Patrick Dewael, nog volop ondergedoken in zijn zelfopgelegde studieperiode, vaardigde twee medewerkers af: Johan Huys (adviseur Schone Kunsten) en Eddy Frans (adjunct

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur...Verder citeerde Patrick Dewael uitgebreid de theorieën van de Leuvense hoogleraar economie De Grauwe (cf

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
Op woensdag 4 juni werd in de Vlaamse Raad door de "Vlaamse premier" Gaston Geens - dus niet door de verantwoordelijke minister, Patrick Dewael - bekend gemaakt dat Theater Poëzien, BENT, Merkems

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het is belangrijk genoeg om op dit thema terug te keren, omdat de taart blijft wat zij is, ook al is Patrick Dewael inmiddels Karel Poma opgevolgd als Minister van Cultuur...Opvolger Dewael moet zich nog profileren...Als Minister Dewael een beroep doet op goede dokumentalisten, zal hij nog meer publikaties terugvinden, die hem kunnen voorlichten, dan de enkele hier geciteerde

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Minister Patrick Dewael in De Morgen, 16 juni 1986 "Shakespeare zegt in Hamlet dat de akteur een kroniek van zijn tijd is. Het is een illusie om te denken dat het publiek door een toneelstuk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
14 - 5 -1986) citeerde Patrick Dewael regelmatig de stellingen van Paul De Grauwe (cfr

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De paradoxen zijn veelvuldig: in het advies wordt speciale aandacht besteed aan kinder- en jeugdtheater; ook in de stellingen van minister Dewael vinden we dit accent terug

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Kuituurminister Dewael heeft die schoolvoorstellingen als aanleiding genomen om de subsidies in te trekken...Poëzien zou volgens hem eerder een 'edukatieve dienst zijn', vertelt Robert Van Yper (administratief direkteur). Drie weken later stuurde Dewael een brief aan Coens dat de scholen meer aan kuituur

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Bij het ter perse gaan vernemen we de nieuwe plannen van minister Dewael

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
elk geval zijn de niet-ingeloste verwachtingen bij de toespraak van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, nog niet verteerd...plaatsen bij de door minister Dewael in het vooruitzicht gestelde samenwerking tussen school en theater...Beloften Zaterdag dan, de dag van de beloften, met de toespraak van minister Dewael, a.h.w

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Aan het woord is Jan Verbist, regisseur van Schatteneiland', het blijkt dat de minister van Cultuur, Patrick Dewael, zelf de voorstelling is komen bekijken

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
de toespraak van Minister Dewael op het Kleutertheaterfestival in Tielt - zie ook Etcetera 17) om aan het gehele jeugdtheater meer armslag te geven, blijven de rijkssubsidies in deze sector miniem

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Patrick Dewael wil een Vlaamse Opera Stichting, waarin de steden Antwerpen en Gent ook hun aandeel hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
een mededeling van het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, heette het dat "principiële aandacht blijft uitgaan naar vernieuwende aspecten in het theateraanbod...Dewael moet gezegd hebben: "Ik stel vast dat u het onder elkaar ook niet eens zijt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
het onderscheid van minister Dewael tussen "scheppende" en "uitvoerende" kunstenaars), is misschien een politiek excuus voor dit accent, maar het Kaaitheater is daardoor ook medeverantwoordelijk voor

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Nog voor Patrick Dewael dit kon lezen, bracht hij deze boutade in de praktijk door Mortier een cumul te geven in onze -- alweer geredde -- opera

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Aanmatigend De culturele centra hebben -- zo gaf Jari De Meulemeester, kabinetsmedewerker van minister Dewael, aan in zijn rede op de Hasseltse Signaaldag -- grotendeels de taak van het

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vandaag wordt de eer van de prijsuitreiking voorbehouden aan minister Dewael

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
Bij de jongste verdeling van de theatersubsidies heeft minister Dewael het advies van zijn R.A.T


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK