Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


108 document(en) met "Kunstwerken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Een vuurtje Money kwam ongetwijfeld als een schok aan bij sommige theoretici die hun esthetische inzichten hadden geformuleerd aan de hand van meer traditionele kunstwerken

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
betekenen: er zijn nog nauwelijks kunstwerken of hun makers heilig en onaantastbaar verklaard in de USA

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
betekenen: er zijn nog nauwelijks kunstwerken of hun makers heilig en onaantastbaar verklaard in de USA

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De vijftig toeschouwers zijn totaal opgenomen in een ruimte, die vol objecten staat (duizend kunstwerken, verkondigt een begeleidende tekst). Ze bestaan voor het grootste deel uit beschilderde latten...De aan de wanden geexposeerde kunstwerken van Willy Van Sompel sloten zinvol aan bij de thematiek van het stuk

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Zijn verklaringen over zijn kunstwerken blijven dan ook moeilijk te begrijpen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Zoals men zegt over de kunstwerken die Jan Hoet aankoopt dat "men niet meer moet kunnen schilderen" (zie het ellenlange kunstfeuilleton in Humo), zo kan men ook van de richting Decorte-Peyskens zeggen

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Nooit uitbeelding van een 'verhaal' alleen, maar encyclopedie van wat aan dat hof, binnen die cultuur gedacht wordt en in kunstwerken verzameld

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Dit is geen pleidooi voor een liberaal kunstbeleid, wel een verdediging van het recht van de toeschouwer om verwante kunstwerken binnen een redelijke termijn te kunnen vergelijken

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Daarom is beleggen in kunstwerken financieel oninteressant, en kan het door econoom De Grauwe niet worden aangeraden

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
vorst, en we moeten toegeven dat sommige van de grootste kunstwerken onder deze categorie vallen

Nr. 38, Mei 1992 • Geert Sels • Theater Teater
Bovendien zijn dergelijke teksten open kunstwerken

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
een viertal criteria-clusters gegolden als een soort lopers, als passé-partouts, om iets te zeggen over die kunstwerken die teksten om zich heen nodig hebben...Authentiek is datgene wat overeenkomt met zichzelf, wat waarheid is en "niet en dobbelt". Vooral kunstenaars en kunstwerken konden 'authentiek' zijn...Authenticiteit komt vaker in het spel bij kunstmensen en kunstwerken dan bij gewone mensen en gewone werken

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Anderen worden levende kunstwerken, temidden van een chaotische verkleedpartij

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Voor de beoordeling van kunstwerken kan men een parallel continuüm hanteren, met aan de ene kant ethische en aan de andere esthetische criteria

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
Want in de kunstwerken zaten talloze verwijzingen naar menselijke verhoudingen, vaak via de omweg van de mythologie...beide tentoonstellingen konden de kinderen in de kunstwerken rondwandelen, zodat zij op een bijna tastbare manier konden deelhebben aan de kunstcodes

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
de symbolistische kunstwerken daarentegen zijn de elementen uit de werkelijkheid slechts beelden van ongrijpbare ideeën, die zich achter die realiteit bevinden

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Je kan inderdaad stellen dat Wilson de tentoonstelling heeft gehanteerd als zijn persoonlijk kunstwerk en dat het zinvol blijft om kunstwerken omwille van hun eigen waarde te bekijken

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Deze ronde-tafel stelt voor de patronale bijdrage voor alle artiesten te laten betalen door de ondernemingen en instellingen die te maken hebben met produk-tie en/of exploitatie van kunstwerken

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Zij heeft begeleiding, amplificatie en weerwoord nodig, zij het onder de vorm van andere kunstwerken (film/ video bij Vandekeybus, de verzelfstandiging van de muziek bij De Keersmaeker), zij het onder

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Jonge idealistische kunstenaars als George Grosz, Hannah Höch, John Heartfield en Otto Dix stelden zich links van de Weimar-regering op en maakten scherp hekelende kunstwerken waarvan de boodschap ook


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK