5 document(en) met "Constance"


Charlotte Vanden Eynde: het vrouwenlijf gedissecteerd • 21 februari 2000
Het is een montage van materiaal dat elke danseres "op het lijf geschreven" is. In het begin zie je Constance Neuenschwanger minuten lang kronkelen over de grond, als een kluwen touw dat

Kijkerscontract opgeschort • 25 april 2001
Op twee smalle, schamele matrasjes geven deze danseres en Constance Neuenschwander zich over aan maar al te bekende privé-fantasieën

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
een kamertje gaven Vanden Eynde en Constance Neuenschwander zich op twee smalle, schamele matrasjes over aan maar al te bekende privéfantasieën

Druk grensverkeer • 6 juni 2001
als Constance Neuenschwander, Ewelina Guzik en Varinia Canto Vila

Opgedragen aan... • 4 december 2002
Het is een montage van materiaal dat elke danseres 'op het lijf geschreven' is. In het begin zie je Constance Neuenschwanger minuten lang kronkelen over de grond, als een kluwen touw dat onontwarbaar