9 document(en) met "Diderot"


"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Als in de 18de eeuw de discussie over de ware kunst bij Diderot, Rousseau, Winckelmann e.a

De eigenzinnige kijk vanvrouwelijke choreografen • 15 december 2001
Hij zet uiteen dat de het verlichtingsproject dat Diderot en dAlembert met de Encyclopédie opzetten op het eerste gezicht wel strikt wetenschappelijk kan lijken, maar dat het in werkelijkheid om een

Gedachten in beweging • 2 mei 2002
Je kan het vergelijken met het Encyclopédie-project van Diderot en d'Alembert

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Publiek Er is wel een vorm van theater geweest die Jans' ideale beeld belichaamde: het revolutionaire theater van de late achttiende eeuw, waarvan Diderot een belangrijk pleitbezorger was

De last van de traditie voor het... • 24 juli 2004
Sobel heeft ook heel wat behartenswaardigs te vertellen over Brecht en de invloed van de Fransman Diderot op de Duitse theaterpraktijk, die van Brecht zelf in het bijzonder

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
Maar het is niet meteen stof tot nadenken en net dat maakt volgens Denis Diderot het moderne theater tot kunst

'Het gaat erom de afstand tussen acteur... • 11 december 2004
Later ontdek je dan dat die mensen in een lange traditie staan die teruggaat tot in de achttiende eeuw, bij mensen als Diderot en Voltaire

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
de 18e eeuw gaf Diderot het theater zijn moderne morele roeping mee...Brecht bijvoorbeeld, rechtstreekse erfgenaam van Diderot, wilde de toeschouwer bewust maken van maatschappelijke tegenstellingen en leugens door te werken op het artificiële karakter van het

Geloofwaardigheid • 7 november 2006
Al in de achttiende eeuw beweerde Diderot dat 'natuurlijk' acteren het resultaat is van jarenlange training