11 document(en) met "Fabres Troubleyn"


Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
BRUSSEL -- Jan Fabre is bezig aan een nieuw werk van lange adem, een opera-trilogie The minds of Helena Troubleyn...Enerzijds heeft de voorstelling de obstinate repetitiviteit die ook Fabres vroegere teaterwerk kenmerkte...Het is een werk dat mij sterk gekleurd lijkt door Fabres ervaringen als beeldend kunstenaar, die overgebracht zijn naar de scène

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
Ook in Fabres beeldend werk zijn dezelfde motieven terug te vinden...Fabres houding tegenover het klassieke ballet lijkt heel sterk op deze operatie van ontledigen en transformeren...De sterke bezieling en koncentratie die het waarmerk zijn van Fabres voorstellingen, zeker de laatste twee, lijkt hier te ontbreken, alsof het balletgezelschap niet mee wil in zijn gekte

Fabres wereld in een notedop • 13 mei 1995
centrale figuur van Helena Troubleyn zijn ook hier impliciet aanwezig...Tussen die beide polen zit de figuur van Helena Troubleyn...Misschien is dat wel een van de geheimen van Fabres magie: door de dwang die hij zijn dansers oplegt om net dat te doen wat hen onbekend is, ontstaat de spanning die de schoonheid van zijn

Danslandschap dreigt te verstarren: "Grote drie" onder... • 28 augustus 1996
Fabres organisatie Troubleyn, gesubsidieerd in de categorie theater, zou je als buitenbeentje kunnen zien

In afwachting van het grote werk • 11 december 1999
de schoot van Fabres Troubleyn maakte Takahashi nu in de Monty in Antwerpen haar eigen voorstelling, Aviation/Abbreviation, met de Duitse dansers Martin Nachbar en Fabian Schnedler

Perverte knuffeldieren: DANStheater • 30 oktober 2002
Even goed verwijst het werk ook naar Fabres vroegere bictekeningen: ook daar doken uit de wemeling van lijnen in het reflecterende bicblauw vele fantastische figuren op...Hij plaatst hem echter ook nadrukkelijk binnen de postmoderne kunstopvatting.Ook Roger H. Marijnissen alludeert in zijn nogal wijdlopige bijdrage op Fabres herdefiniëring van klassieke beeldmiddelen...Het voorlaatste essay, 'There's no getting used to art' is overigens een nieuwe tekst die nader ingaat op het belang van de tekening in Fabres ontwikkeling

De apocriefe middeleeuwen van Jan Fabre: PODIUM... • 20 augustus 2003
Fabres bemoeienissen in de touwtrekkerij rond het festival haalden echter wel de nationale pers in Frankrijk...Hier blijkt Fabres talent om beklijvende beelden te construeren...Je suis sang' van Jan Fabre/Troubleyn staat in deSingel, Antwerpen van vrijdag 23 tot en met dinsdag 26 augustus, telkens om 20u

'Vrouwen die huilen hebben altijd gelijk': Duivelskunstenaar... • 9 oktober 2004
Naar aanleiding van Jan Fabres tienjarige residentie als huiskunstenaar in de Singel verscheen bij Meulenhoff/Manteau ook 'Ik ben een fout', een bundeling van alle theaterteksten en -scripts die Fabre...Dit boek werd uitgegeven met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren en VZW Troubleyn, Fabres eigen organisatie

'Mijn dansers en acteurs moeten kwetsbaar durven... • 2 juli 2005
Angelos staat voor de beeldende kunst, Janus voor filosofie en wetenschap en Troubleyn, tegelijk het moederhuis, voor de podiumkunsten...Via Janus heb ik contact met filosofen als Jean Baudrillard, Peter Sloterdijk of John Berger, via Angelos met kunstenaars als Marina Abramovic of Alberto Garruti, via Troubleyn met William Forsythe...Jonge popgroepjes als The brand of Zita Swoon werkten mee aan vorige producties, en repeteren of treden op in Troubleyn

Antwerpen weer even in de ban van... • 18 januari 2008
Twee financiële 'mastodonten' (KBvV en DeSingel) verenigen hun krachten met twee middenmoters, Troubleyn van Jan Fabre en Kunstencentrum Monty, een danswerkplaats, wp Zimmer en het cc van Berchem...Troubleyn toont wat dansers die ooit voor Fabre hebben gewerkt, zoals Lisbeth Gruwez, het ensemble Label Cedana of Linda Adami in hun mars hebben...Stef Lernous (Abbatoir Fermé) deed iets met Linda Adami, die in Salzburg het mooie weer maakte in Fabres Requiem für eine Metamorphose

Vernissage Fabre in Louvre: de kunst van... • 11 april 2008
Tenminste toch in de Richelieu-vleugel, sectie 'Maîtres du Nord'. Daar had onder massale belangstelling de vernissage plaats van L'ange de la métamorphose, Jan Fabres afspraak met de kunstgeschiedenis...Troubleyn, de organisatie van Fabre, had echter haar eigen maatregelen genomen om van deze vernissage een gedenkwaardige avond te maken...Een leuke voetnoot bij Fabres tentoonstelling, die ook aansluiting zoekt bij de kunstgeschiedenis . Maar je kon net zo goed de indruk krijgen dat je even in het decor van Greenaways The Cook